WYSPIARZ niebieski
Fotoreportaż

27.06.2013 12:52

PRYMUSI NAGRODZENI

W auli LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I 26 czerwca odbyła się doroczna miejska uroczystość wręczenia nagród dla świnoujskich prymusów, pucharów za szkolne współzawodnictwo sportowe oraz podziękowań i nagród dla kadry pedagogicznej. Szczególnym wyróżnieniem prezydent Świnoujścia obdarzył Janinę Lech ,dziękując za wieloletnią pracę pedagogiczną i organizacyjną dla dobra świnoujskiej oświaty i uczniowskich pokoleń .  Zanim wręczono nagrody w krótkim widowisku „Ptaki Arystofanesa”  zaprezentowali się uczniowie z koła teatralnego z klasy I c, prowadzonego przez Iwonę Dominiak.
 
Najlepszy wynik ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej, otrzymując 38 na 40 możliwych do osiągnięcia punktów, uzyskała Magdalena Raczewska ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu.
 
Najlepszy wynik z testów na zakończenie gimnazjum  uzyskał Hubert Ryszka z Gimnazjum Publicznego nr 2 um. Henryka Sienkiewicza   - 96,1 % łącznie na możliwe 100 % do uzyskania 
 
 
Osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
W kończącym się roku szkolnym takich uczniów jest bardzo wielu. Spośród nich nagrodę Prezydenta otrzymują uczniowie, którzy uzyskali tytuł Laureata w konkursach i olimpiadach organizowanych  przez MEN lub Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty albo zostali finalistami z wynikiem do 10 punktów poniżej granicy tytułu laureata, laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego, którzy są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty a także uczniowie, którzy uczestnicząc w ogólnopolskich konkursach otrzymali nagrodę w formie indeksu wyższej uczelni.
 
 
W zakresie szkół podstawowych:
1.      Martyna Beczkowska - laureatka w Konkursie Języka Polskiego z Elementami Historii ze Szkoły Podstawowej nr 6 opiekun pani Magdalena Gryszkiewicz i pan Tomasz Filipiak;
2.      Wojciech Górski  – finalista w konkursie matematycznym z elementami przyrody ze Szkoły Podstawowej nr 6 – opiekun pani Katarzyna Nowy – Karasek i pan Sebastian Iwaniuk;
3.      Jakub Dunajko - finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego z Elementami Przyrody ze Szkoły Podstawowej nr 1 – opiekunowie: pani Lidia Ziontkowska i pani Elżbieta Niedzielska;
4.      Paulina Granda – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego z Elementami Historii ze Szkoły Podstawowej nr 1 – opiekun Pani Alina Felecka i pan Robert Srzedziński;
 
W zakresie gimnazjów:
 
1.      Hubert Ryszka z Gimnazjum Publicznego nr 2 w Świnoujściu, laureat Wojewódzkiego Etapu Konkursu Chemicznego i finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego – opiekun pani Anna Stachula i pani Joanna Zdroik;
2.      Kevin Jacoby  z Gimnazjum Publicznego nr 3 w Świnoujściu, laureat  w konkursie Języka Niemieckiego – opiekun pani Teresa Kobiś
3.      Maciej Wojtkowski z Gimnazjum Publicznego nr 1, finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego – opiekun pani Bożena Deresińska;
4.      Filip Piórski z Gimnazjum Publicznego nr 1, finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego – opiekun pani Bożena Deresińska;
5.      Marcin Gapiński z Gimnazjum Publicznego nr 1, Finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie – opiekun pan Piotr Adamczyk
6.      Maciej Michalski z Gimnazjum Publicznego nr 1, finalista Wojewódzkiego  Konkursu Geograficznego – opiekun pani Agata Rolewicz;
7.      Krzysztof Pałka z Gimnazjum Publicznego nr 2, finalista Wojewódzkiego Etapu Konkursu Chemicznego i finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego – opiekun pani Anna Stachula i pani Joanna Zdroik;
8.      Nicola Kauczor z Gimnazjum Publicznego nr 2, finalistka Konkursu Języka Niemieckiego – opiekun pani Lilla Panfiluk;
9.      Maksymilian Marzec z Gimnazjum STSG, finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego – opiekun  pan Wojciech Lech.
 
W zakresie szkół ponadgimnazjalnych:
 
1.       Paweł Cembala  z Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Świnoujściu, laureata III miejsca  w Ogólnopolskim Konkursie „Fizyczne Ścieżki”; nagrodą jest indeks na Wydział Fizyki do wyboru:  Uniwersytet Jagielloński lub Uniwersytet Warszawski – opiekun Pani  Ewa Pater
2.      Justyna Duczmańska z Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu - Finalistka Etapu Ogólnopolskiego VI Edycji Olimpiady Innowacji Technicznych, zwolniona z części pisemnej egzaminu zawodowego – opiekun pani Jolanta Albekier
3.      Paulina Specjalska  z Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu - Finalistka Etapu Ogólnopolskiego VI Edycji Olimpiady Innowacji Technicznych, zwolniona z części pisemnej egzaminu zawodowego – opiekun pani Jolanta Albekier.
 
7 tegorocznych absolwentów techników  naszego miasta spełniło kryteria określone zarządzeniem Prezydenta Miasta: średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły nie mniej niż 4,80 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie.
 
Najwyższą średnią ocen – 5,26 uzyskał absolwent Technikum Morskiego w Zespole Szkól Morskich Fabian Błaszak
 
1.    Błaszak                        - 5,26 Technikum Morskie w Zespole Szkół Morskich
2.    Patrycja Chudy                       - 5,00 Technikum Ortopedyczne w Zespole Szkół Medycznych
3.    Angelika Rajner                       - 5,00 Technikum Zawodowe nr 1 w CEZiT
4.    Aleksandra Manuił                  - 4,96 Technikum Zawodowe nr 1 w CEZiT
5.    Monika Lechniak                    - 4,90 Technikum Ortopedyczne w Zespole Szkół Medycznych
6.    Tomasz Szmyt             - 4,87 Technikum Morskie w Zespole Szkół Morskich
7.    Maciej Michalski                     - 4,80 Technikum Morskie w Zespole Szkół Morskich
 
 
13 tegorocznych absolwentów publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących  naszego miasta spełniło kryteria określone zarządzeniem Prezydenta Miasta: średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły nie mniej niż 5,00 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie.
 
Najwyższą średnią ocen – 5,35  z zachowaniem wzorowym, uzyskały dwie absolwentki Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I Aleksandra Szczur i Marcelina Lewandowska
 
1.            Aleksandra Szczur              5,35     Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
2.            Marcelina Lewandowska  5,35       Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
3.            Marcin Łyczkowski            5,25     Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
4.            Paweł Pollak                      5,24     Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
5.            Anita Czaińska                   5,13     I Liceum Społeczne Fundacji „Logos”
6.            Kamila Sypniewska            5,13     I Liceum Społeczne Fundacji „Logos”
7.            Patryk Drozd                      5,06     I Liceum Społeczne Fundacji „Logos”
8.            Martyna Dziemidowicz       5,06     Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
9.            Mateusz Chomiczewski      5,06     Społeczne Liceum Ogólnokształcące STSG
10.        Paweł Walczak                   5,00     Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
11.         Maria Rachuta                    5,00     I Liceum Społeczne Fundacji „Logos”
12.        Joanna Ufniarz                    5,00     Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
13.        Michał Jeleń                       5,00     Społeczne Liceum Ogólnokształcące STSG
 
Najwyższe wyniki ze sprawdzianu w szkołach podstawowych uzyskała niepubliczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej, uzyskując 27,75 pkt na 40 możliwych, a ze szkół publicznych Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II z liczbą 27,14 pkt.
 
W kategorii gimnazjów najlepsze wyniki uzyskało niepubliczne Gimnazjum Społeczne STSG – 78,78 %, a z gimnazjów publicznych Gimnazjum Integracyjne w ZSP-4 – 71,42 % na 100 % możliwych.
 
 Wyniki miejskiego współzawodnictwa sportowego, podsumowującego współzawodnictwo szkół w mieście na wszystkich etapach kształcenia w roku szkolnym  2012/2013.
 
w kategorii szkół podstawowych:
3. miejsce Szkoła Podstawowa nr 4                                        155 pkt
2. miejsce Szkoła Podstawowa nr 1                                        168 pkt
1. miejsce Szkoła Podstawowa nr 6                         179 pkt
 
w kategorii szkół gimnazjów:
3. miejsce Gimnazjum Publiczne nr 3                             72 pkt
2. miejsce Gimnazjum Publiczne nr 2                           151 pkt
1. miejsce Gimnazjum Publiczne nr 1                                  198 pkt
 
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
3. miejsce Zespół Szkół Morskich                                                                  53 pkt
2. miejsce Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki                          64 pkt
1. miejsce LO z Oddziałami  Integracyjnymi im. Mieszka I                      148 pkt
 
Puchary Prezydenta Miasta otrzymali:
Szkoła Podstawowa nr 6 imienia Mieszka I
Gimnazjum Publiczne nr 1 imienia Olimpijczyków Polskich
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi imienia Mieszka I
 

Autor zdjęć: kmn
PRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENI
PRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENI
PRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENI
PRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENI
PRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENI
PRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENI
PRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENI
PRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENI
PRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENI
PRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENI
PRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENI
PRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENI
PRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENI
PRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENI
PRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENI
PRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENI
PRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENI
PRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENI
PRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENIPRYMUSI NAGRODZENI
POZOSTAŁE FOTOREPORTAŻE
SKONTI
Wulkanizacja

 

 

 

            MIEJSCE DO WYKORZYSTANIA NA TWOJE INFORMACJE

GINEKOLOG - POŁOŻNIK

dr n. med. Marek Adam Brzuchalski

specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

lekarz medycyny estetycznej

ul. Z. Herberta 6 / 4

Rejestracja tel. 516 076 294, 600 991 695

     specjalista

    DERMATOLOG I WENEROLOG

dr n. med. MAGDALENA KIEDROWICZ

dermatochirurgia,

onkologia skóry,

dermatologia estetyczna

ul. Niedziałkowskiego 6B/1, Świnoujście

rejestracja telefoniczna tel. 510 034 332

     GABINET NEUROLOGICZNY

          Małgorzata Frąckowiak

przyjęcia: Przychodnia Rodzinna, ul. Dąbrowskiego

  poniedziałek 8.30- 16.00 (rejestracja 9.30-11.00),

 środa 8.30 - 13.00 (rejestracja 8.30 - 13.00 )

Przyjęcia prywatne : poniedziałek od godz.16.00 po telefonicznym uzgodnieniu

        Międzyzdroje, ul. Ustronie leśne 12 c

piątek godz. 17.00-19.00, pozostałe dni po uzgodnieniu telefonicznym

       tel. 602 158 940

    

 

  COLOR DOPPLER

          gabinet internistyczny

          ul. MAŁOPOLSKA 51

          rejestracja telefoniczna

od pn. do sob. w godz. 09.00 - 18.00

tel. 91 327 19 16 ; kom. 608 63 82 63

     specjalista chorób wewnętrznych

       Marek Borowski

USG SERCA z kolorowym Dopplerem,

Holter - EKG (24 h),

USG jamy brzusznej,

prostaty, jąder, tarczycy

USG NACZYŃ z kolorowym Dopplerem

lekarz medycyny pracy

spec. rehabilitacji kardiologicznej, fizjoterapii i balneologii

M. Krystyna Wasilewska - Zużałek

Świnoujście, ul. Boh. Września 6, wtorki, piątki 18 -19

Międzyzdroje, ul. M. Dąbrowskiej 6 , codzinnie 16 - 17

Rej. tel. 91 328 02 12, 601 87 19 20

CERTYFIKATY KIEROWCÓW, MARYNARZY:

NORWESKIE, DUŃSKIE, MIĘDZYNARODOWE

-badania profilaktyczne, książeczki zdrowia

EKG - choroby  serca, stawów, kręgosłupa

Rejestracja telefoniczna

 

 

GABINET GASTROENTEROLOGICZNY

Anna Popiela-Schiller

Gastroenterolog

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Gabinet nr. 2.005 na II piętrze w budynku szpitalnym przy ul. Mieszka I 7

Rejestracja telefoniczna

+48 501 070 827

Ernest Pyrkosz

ORTOPEDA

  • profilaktyka stawów biodrowych u niemowląt
  • wady postawy
  • zespoły bólowe narządów ruchu
  • leczenie zmian zwyrodnieniowych i pourazowych
  • badania medycyny sportowej dzieci i młodzieży

Świnoujście, ul. Piastowska 60

wtorek 17:00- 18:00, piątek 15:30-17:00

Rejestracja telefoniczna 606 387 618

specjalista ginekolog-położnik

Maria Czajkowska

USG 4D położniczo- ginekologiczne

certyfikat USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

przyjmuje prywatnie: wtorek, czwartek od godz. 16:00

ul. Boh. Września 27 (vis a vis przeprawy promowej)

rejestracja telefoniczna: 607 31 00 51

RADCA PRAWNY Dorota Krzemień-Osuch

  • porady prawne, reprezentacja przed sądami,
  • spadki, sąd pracy,
  • obsługa prawna podmiotów gospodarczych (KRS)

 Świnoujście, ul. Armii Krajowej 9/2 (wejście od ul. Monte Cassino 42-brama)

kontakt po uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 91 321 93 30, 605 426 340      e-mail: biuro@kancelaria-osuch.pl

Drewno kominkowe i opałowe

tel. 693 399 346, 91 418 82 68

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Kondzielewska
MARIUS Usługi Pogrzebowe
WYSPIARZ niebieski