WYSPIARZ niebieski
AKTUALNOŚCI NA WYSPACH

21.10.2020 8:46

Skąd popłynie woda dla Świnoujścia

Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie ujęcia wody powierzchniowej i stacji uzdatniania wody dla Świnoujścia. Uruchomienie obiektu powinno nastąpić w roku 2023. Realizacja koncepcji zaopatrzenia miasta w wodę pozwoli uniezależnić się od pozostałych źródeł wody i zachować je w niezmienionej jakości na długie lata.

 

Miasto Świnoujście zaopatrywane jest obecnie w wodę z ujęć podziemnych. Podstawę systemu stanowią trzy stacje uzdatniania. W lewobrzeżnej części miasta są to stacje uzdatniania wody Wydrzany i Granica, a w prawobrzeżnej części miasta stacja uzdatniania Odra. Niestety, uwarunkowania hydrologiczne i hydrogeologiczne, w tym przede wszystkim presja chlorków na jakość wód ujmowanych powodują, że konieczne jest ograniczanie ilości pobieranej wody podziemnej, tak, by jak najdłużej utrzymać jej dobrą jakość. Jednak z drugiej strony, miasto intensywnie się rozwija i zapotrzebowanie na wodę stale wzrasta. Dlatego władze Świnoujścia oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. stanęły przed poważnym problemem związanym ze znalezieniem alternatywnych źródeł wody i utrzymaniem jej podaży na wymaganym poziomie.

 

Skąd będziemy czerpać wodę

  Dzięki licznym analizom wiemy, że w naszych warunkach pozyskanie wody możliwe jest z dwóch źródeł. Pierwsze, to wody podziemne, ujmowane na wyspie Wolin w rejonie miejscowości Kodrąbek. W 2014 r. zostały zatwierdzone tzw. zasoby eksploatacyjne dla ujęcia wód podziemnych w rejonie Kodrąbka, przez co Świnoujście zyskało możliwość wykorzystania zasobów wody z tego rejonu w ilości 150 m3/h.

Drugim źródłem pozyskania dodatkowej ilości wody dla miasta, jest woda powierzchniowa, ujmowana bezpośrednio w sąsiedztwie wyspy Uznam. Na terenie miasta nie mamy akwenów z wodą powierzchniową słodką. Jedynym źródłem wody powierzchniowej jest woda słonawa.

Woda słonawa – stanowi mieszaninę słodkich wód rzecznych i słonych wód morskich o zasoleniu niższym niż wody morskie, ale wyższym niż zasolenie wód rzecznych. Powstaje najczęściej w obszarach ujściowych rzek o zmniejszonej/utrudnionej wymianie wód z otwartym morzem.

Miasto pracuje aktualnie nad obiema koncepcjami, przy czym pomysł z wykorzystaniem nieograniczonego w tym regionie źródła w postaci wód powierzchniowych, jest w fazie postępowania przetargowego. Jego celem jest wyłonienie wykonawcy na zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody i stacji uzdatniania zasolonej wody ujmowanej z starorzecza rzeki Świny, na odcinku łączącym Zalew Szczeciński z Morzem Bałtyckim (Mulnik).

 

Popularna metoda na świecie

  Wykorzystanie wody słonej jest na świecie dość powszechne. Kraje Bliskiego Wschodu, czy np. basenu Morza Śródziemnego od lat wykorzystują technologię odsalania do pozyskania wody pitnej. Jest jednak dość istotna różnica, która powoduje, że w warunkach polskich proces ten będzie nieco bardziej skomplikowany. Mianowicie - zmienna temperatura ujmowanej wody.

Temperatura wody powierzchniowej, ujmowanej na cele zaopatrzenia mieszkańców, w naszym klimacie zmienia się od wartości bliskich 0oC do nawet powyżej 20oC. W przypadku technik membranowych – takich jak odwrócona osmoza – jest to czynnik kluczowy. Szczególnie z punktu widzenia zużycia energii związanej z ciśnieniem, przy którym zachodzi proces odsalania.

Im niższa temperatura wody, tym wyższe ciśnienia, z którym membrany odsalają wodę. Istotne deficyty w zaopatrzeniu w wodę Świnoujścia dotyczą głównie okresów letnich – a zatem takich, w których temperatury wody sprzyjają jej uzdatnianiu w omawianym zakresie.

Niemniej jednak, chcąc traktować wymienione źródło jako rzeczywistą alternatywę należy zakładać uzdatnianie wody z wykorzystaniem omawianych technologii w różnych porach roku. Aspekt ten stanowił istotny element analizy technologicznej przy opracowywaniu koncepcji dla Świnoujścia.

 

Koszty nie będą wyższe

  Obecne technologie odsalania wody charakteryzują się innymi parametrami  pracy niż te, które stosowano kiedyś. Oczywiście, uzdatnianie wody słonawej z Mulnika tą metodą jest droższe od uzdatniania wody głębinowej z ujęcia w Kodrąbku, ale łączne koszty pozyskania i uzdatnienia wody z Mulnika nie będą wyższe od łącznych kosztów doprowadzenia i uzdatnienia wody z Kodrąbka do Świnoujścia.

W jaki sposób zdecydowano, że ujęcie wody dla miasta zostanie zlokalizowane w zamkniętym starorzeczu rzeki Świny – Mulniku? Najpierw wytypowano optymalną lokalizację w oparciu o co najmniej kilka wariantów, w tym m.in. pobór wody studniami infiltracyjnymi zlokalizowanymi nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego, czy też na terenie powyżej Mulnika. Dokonano także poboru z wykorzystaniem drenów pod starorzeczem Świny.

Ostatecznie, po szczegółowej analizie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, a także badaniach prowadzonych w różnych okresach roku m.in. przez ZWiK, MIR i inne laboratoria, jednoznacznie wykazały one przydatność wody z Mulnika do obróbki w celu uzyskania wody pitnej.

 

Dwa lata badań

  By ustalić wytyczne dla budowy nowego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody z Mulnika, badania m.in. na wybudowanej do tego celu stacji pilotażowej trwały dwa lata. Dały one dość dobry obraz zmienności poszczególnych parametrów wody. Na podstawie wyników opracowano koncepcję techniczno-technologicznej stacji uzdatniania. Poza tym, w przygotowań do ogłoszenia przetargu na tę inwestycję wykonano także:

 • wiercenia badawcze w akwenie Mulnika (19 otworów o łącznym metrażu ponad 160 m) co umożliwiło sformułowanie wytycznych technologicznych i konstrukcyjnych dla budowy ujęcia wody w akwenie

 • badania gruntu i osadów dennych dla ustalenia stopnia zanieczyszczeń,

 • sprawdzono dno pod kątem zalegania obiektów niebezpiecznych,

 • przeprowadzono „dialog techniczny”, do którego zaproszone zostały firmy legitymujące się odpowiednim doświadczeniem projektowym i wykonawczym w zakresie wykonania inwestycji o podobnym charakterze, jak ta planowana w Świnoujściu,

 • opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy niezbędny do ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” zawierający opis przedmiotu zamówienia wraz z wymogami technologicznymi i budowlanymi,

 • uzyskano decyzję o środowiskowych  uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Uruchomienie obiektu powinno nastąpić w roku 2023. Realizacja koncepcji zaopatrzenia w wodę Świnoujścia pozwoli uniezależnić się od pozostałych źródeł wody i zachować je w niezmienionej jakości na długie lata.

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu

 

Tytuł
Podpis
Treść
Komentarze są opiniami użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Więcej informacji
SKONTI
Wulkanizacja

Nowo powstająca stacja paliw w Świnoujściu poszukuje pracowników.

Bardzo dobre warunki płacy i pracy.

Cv można wysyłać na adres mailowy biuro@nbsslubice.pl

 

 

 

            MIEJSCE DO WYKORZYSTANIA NA TWOJE INFORMACJE

     specjalista

    DERMATOLOG I WENEROLOG

dr n. med. MAGDALENA KIEDROWICZ

dermatochirurgia,

onkologia skóry,

dermatologia estetyczna

ul. Niedziałkowskiego 6B/1, Świnoujście

rejestracja telefoniczna tel. 510 034 332

GINEKOLOG - POŁOŻNIK

dr n. med. Marek Adam Brzuchalski

specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

lekarz medycyny estetycznej

ul. Niedziałkowskiego 6A / 4

Rejestracja tel. 516 076 294, 600 991 695

     GABINET NEUROLOGICZNY

          Małgorzata Frąckowiak

przyjęcia: ul. Konstytucji 3-go Maja 10 (obok apteki)

  poniedziałek 15.00-17.00, czwartek 14.00-16.30

        Międzyzdroje, ul. Ustronie leśne 12 c

piątek godz. 17.00-19.00, pozostałe dni po uzgodnieniu telefonicznym

       tel. 602 158 940

    

 

 

EWA NIEDZIELCZYK

  INTERNISTA

specjalista chorób płuc

gabinet, ul. Dąbrowskiego 4, pok.128

sobota 10.00 – 12.00

rejestracja telefoniczna

tel. 607 39 48 48 , 91 321 44 55

 

STOMATOLOGIA

NZOZ CHRIS DENT

KRZYSZTOF GMYREK

ul. Małopolska 53

przyjęcia prywatne oraz w ramach

umowy z NFZ (w tym protetyka)

rejestracja telefoniczna

tel.91 321 54 88, + 48 604 577 609

  COLOR DOPPLER

          gabinet internistyczny

          ul. MAŁOPOLSKA 51

          rejestracja telefoniczna

od pn. do sob. w godz. 09.00 - 18.00

tel. 91 327 19 16 ; kom. 608 63 82 63

     specjalista chorób wewnętrznych

       Marek Borowski

USG SERCA z kolorowym Dopplerem,

Holter - EKG (24 h),

USG jamy brzusznej,

prostaty, jąder, tarczycy

USG NACZYŃ z kolorowym Dopplerem

Psycholog, psychoterapeuta ze Szczecina

VANCO DIGALOVSKI

przyjmuje w poniedziałki  w godz. 10.00-19.00

pok. 313 w Pasażu Centrum

przy ul. Armii Krajowej 12

tel. 602 708 883

 

GABINET NEUROLOGICZNY

JACEK KOŁODZIEJ

    NEUROLOG

przyjęcia: Pasaż Centrum od ul. Boh. Września 6

środa 16.00 – 18.00, czwartek 18.00 – 20.00

tel. kontaktowy 502 525 870

    WIZYTY DOMOWE

lekarz medycyny pracy

spec. rehabilitacji kardiologicznej, fizjoterapii i balneologii

M. Krystyna Wasilewska - Zużałek

Świnoujście, ul. Boh. Września 6, wtorki, piątki 18 -19

Międzyzdroje, ul. M. Dąbrowskiej 6 , codzinnie 16 - 17

Rej. tel. 91 328 02 12, 601 87 19 20

CERTYFIKATY KIEROWCÓW, MARYNARZY:

NORWESKIE, DUŃSKIE, MIĘDZYNARODOWE

-badania profilaktyczne, książeczki zdrowia

EKG - choroby  serca, stawów, kręgosłupa

Rejestracja telefoniczna

 

 

GABINET GASTROENTEROLOGICZNY

Anna Popiela-Schiller

Gastroenterolog

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Świnoujście, ul. Sikorskiego 2 (obok apteki "Arnika")

Rejestracja telefoniczna

+48 501 070 827

Ernest Pyrkosz

ORTOPEDA

 • profilaktyka stawów biodrowych u niemowląt
 • wady postawy
 • zespoły bólowe narządów ruchu
 • leczenie zmian zwyrodnieniowych i pourazowych
 • badania medycyny sportowej dzieci i młodzieży

Świnoujście, ul. Piastowska 60

wtorek 17:00- 18:00, piątek 15:30-17:00

Rejestracja telefoniczna 606 387 618

specjalista ginekolog-położnik

Maria Czajkowska

USG 4D położniczo- ginekologiczne

certyfikat USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

przyjmuje prywatnie: wtorek, czwartek od godz. 16:00

ul. Boh. Września 27 (vis a vis przeprawy promowej)

rejestracja telefoniczna: 607 31 00 51

RADCA PRAWNY Dorota Krzemień-Osuch

 • porady prawne, reprezentacja przed sądami,
 • spadki, sąd pracy,
 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych (KRS)

 Świnoujście, ul. Armii Krajowej 9/2 (wejście od ul. Monte Cassino 42-brama)

kontakt po uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 91 321 93 30, 605 426 340      e-mail: biuro@kancelaria-osuch.pl

Drewno kominkowe i opałowe

tel. 693 399 346, 91 418 82 68

Sprzedam w dobrej cenie znakomite lokale użytkowe w centrum miasta Świnoujście . Pierwsze piętro na wprost schodów w Pasażu Centrum od ul. Armii Krajowej. Powierzchnia jednego lokalu 28,6 m2, a drugiego 19,1 m2 z możliwością połączenia w jedno duże pomieszczenie ( pomiędzy lokalami jest wykonana niedawno ścianka działowa). Telefon 601 77 92 54

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Kondzielewska
MARIUS Usługi Pogrzebowe
WYSPIARZ niebieski