WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

Cicha prywatyzacja „przekrętem”?

23.01.2013 17:32

Cicha prywatyzacja „przekrętem”?

Stoczniowcy osamotnieni w walce o „remontówki”

Międzyzakładowy Komitet Protestacyjny Polskich Stoczni Remontowych w Grupie Funduszu „Mars” we czwartek 22 listopada zwołał w siedzibie NSZZ Solidarność 80 w Świnoujściu konferencję prasową. Tematem była obecna sytuacja w polskich stoczniach remontowych znajdujących się pod nadzorem Funduszu Inwestycyjnego „Mars”, czyli Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”, Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu i Stoczni „Nauta” w Gdyni. Związkowcy w ciągu tygodnia zamierzają wysłać do zarządów tych stoczni swoje żądania dotyczące głównie zaprzestania prowadzenia postępującej konsolidacji. W przypadku dalszego ignorowania ich stanowiska - choć są zwolennikami dialogu - nie wykluczają powołania Komitetu Strajkowego. Przewidują również przeprowadzenie w tym samym czasie wśród załóg trzech stoczni referendum w sprawie „TAK” lub „NIE” dla konsolidacji.

Czwartkowe spotkanie prowadził Wojciech Osman, Przewodniczący Regionu Zachodniopomorskiego NSZZ Solidarność 80., a uczestniczyło w nim kilku przedstawicieli ze związków zawodowych szczecińskiej stoczni „Gryfia” i MSR w Świnoujściu. Nie mogli natomiast dojechać związkowcy z gdyńskiej „Nauty”. Jak zapewniano jednak stanowisko wszystkich związkowców w kwestii konsolidacji tych trzech stoczni jest spójne, tak jak i podejmowane przez nich działania.

Strona związkowa od kilku miesięcy próbuje przeciwstawić się zachodzącym zmianom i jest zbulwersowana tym, iż konsolidacja stoczni była skrzętnie skrywana. Trwający w ich ocenie proces odbywa się całkowicie poza tzw. „czynnikiem społecznym”, co wskazuje na przemyślane wykluczenie załóg ze współdecydowania o przyszłości ich firm. Dialogu w ogóle nie ma, a o zmianach w funkcjonowaniu i zarządzaniu firmami, gospodarowaniu stoczniowymi majątkami związkowcy najczęściej dowiadują się z internetu i z mediów.

- Fundusz Mars naszym zdaniem otrzymał trzy stocznie praktycznie za darmo. Wcześniej ten Fundusz zajmował się sprzedawaniem gruntów i robi to teraz nadal. Tereny stoczni „Gryfia” zostały w tym roku w 90 % sprzedane. To jednak w niczym nie pomaga. Może tylko o tyle, że będziemy płacić mniejsze podatki – mówił m.in. Bolesław Gronkowski, Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Związkowej Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej w Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A.

- Prezes i Zarząd w ramach konsolidacji powinni być łączeni na samym końcu, a nie jak to zrobiono na początku. Mają jakieś plan, który realizują, a nam przedstawiają tylko jego fragmenty. Sześć poważnych przedsiębiorstw interesowało się zakupem MSR w Świnoujściu, ale Mars nie podjął żadnych rozmów – stwierdził Dariusz Sarnowski, Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność MSR w Świnoujściu.

- Działania nie są konsultowane ze stroną społeczną. Pozbywamy się pracowników . Zaczyna się eliminowanie całych grup ludzi. Dziś odbywa się na przykład w MSR spotkanie z udziałem części pracowników w celu utworzenia spółki – informował Stanisław Kubera, Przewodniczący Zakładowej Organizacji WZZPGM w MSR.

- Chcą się uwłaszczyć na majątku państwowym – kwituje całą sytuację z konsolidacją W. Osman. Związkowcy ponownie zwrócili m.in. uwagę na tę ich zdaniem „cichą prywatyzację” poza społeczna kontrolą. Prowadzi się te przemyślane działania aby nie negocjować z załogami pakietu socjalnego i inwestycyjnego, gdyż wówczas nie byłoby możliwe doprowadzenie stoczni do upadku. Trwają więc nieprzemyślane działania, ponoszone są kolosalne wydatki na rzecz firm konsultingowych i doradczych, które obciążają załogi i stoczniowe budżety. Związkowcy zauważają, że prowadzi to w stronę obniżenia wartości stoczni, które za chwilę będzie można kupić za niewielkie pieniądze. Uznają to też generalnie za „przekręt” wynikający z rozmów toczonych w zaciszach hotelowych, bez udziału czynnika społecznego.

Związkowcy zwrócili także uwagę na bzdurne sformułowania w ostatnim piśmie ministerialnym , w którym jego autor pisze o „decyzjach o konsolidacji.... po połączeniu stoczni” . Związkowcy mówią krótko „przecież to to samo” . Dotarli również do materiałów w internecie, gdzie wypowiadają się twórcy owej konsolidacji. Tam wymienia się „wśród słabych stron stoczni ...mocną stronę społeczną”.

Wszelkie próby zainteresowania gremiów społecznych, samorządowych, politycznych oraz instytucji trwającym procesem konsolidacyjnym zmierzającym w ich ocenie do upadłości spełzają praktycznie na niczym. Nie ma żadnego odzewu ani np. z sejmiku województwa, z grona parlamentarzystów, czy nawet central związkowych. Jedynie Rada Miasta Świnoujście zajęła w tej sprawie stanowisko, ale już na sesję na którą przybył nowy prezes MSR, nie zaproszono związkowców.

 

- Żądamy zaprzestania działań związanych z konsolidacją stoczni. Oczekujemy przystąpienia do prawdziwego dialogu aby ratować te trzy stocznie. We wszystkich trzech równolegle przeprowadzimy referendum wśród załóg na temat konsolidacji. Jesteśmy do końca zdeterminowani i nie odstąpimy od obranej drogi, gdyż chcemy bezpośrednio uczestniczyć w toczących się procesach – stwierdził W. Osman.

Jeśli Fundusz MARS odrzuci stanowisko związkowe to Komitet Protestacyjny może się przekształcić w Komitet Strajkowy zapowiedzieli zdesperowani i osamotnieni w swej walce o byt stoczni przedstawiciele związków.

 

Krzysztof M. Nowak


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl