WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

08.08.2010 9:18

RAS alternatywa zmian

Ruch Aktywności Samorządowej - RAS powstał jako rzeczywista alternatywa wpływu na działania wybieranych demokratycznie przedstawicieli władz, opiera się o zasady partnerstwa, transparentności i praworządności. RAS skupił wokół siebie grupę inteligencji naszego regionu – zarówno przedstawicieli zawodów służby publicznej, społecznej jak i lokalnego biznesu – wszystkich, którzy przyszłość wiążą tu i teraz z miastem i regionem. Porozumienie ponad podziałami partyjnych delegatur i osobistych antypatii jest już faktem. Dokonuje się na naszych oczach. Na drodze burzliwych spotkań i konfrontacji RAS buduje wspólnotę ludzi dążących do zmian – zrzeszonych w rozmaitych opcjach politycznych i środowiskowych. Obecnie Ruchowi udaje się to realizować w praktyce. Nadszedł więc najwyższy czas, aby szersze grono społeczne udzieliło poparcia dla tych działań.

Przeciwstawienie się zasiedziałej personalnie strukturze władzy - jak każde znane z historii - wymaga często cywilnej odwagi i determinacji. Tylko wspólne działanie mieszkańców, zrzeszonych w różnych strukturach pozarządowych gwarantuje nam realny wpływ na rzeczywisty kierunek rozwoju Miasta, dla dobra nas wszystkich.

Niełatwo jest odwołać kredyt zaufania i postawić wspólnie na alternatywę zmiany. Tym bardziej budujące są odbywające się spotkania, których celem jest wzajemne porozumienie i współpraca. Do niedawna w sferze życzeniowych dywagacji – dziś faktycznie zaistniały RAS, to wspólny stół dla przedstawicieli partii politycznych ale nie tylko. Również dla wszystkich stowarzyszeń i grup środowiskowych naszego regionu. Obecnie intensywność działań RAS skupia się na rozmowach z przedstawicielami społeczności zorganizowanych, ale już od września cykliczne spotkania z mieszkańcami dadzą możliwość zapoznania się z efektami tych działań. Docelową formą organizacyjną dla Ruch Aktywności Samorządowej jest Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, o charakterze ogólnopolskim, posiadające oddziały w innych miejscowościach. Motywację do wspólnej strategii poczuły także Międzyzdroje i Wolin. Tu również tworzą się grupy założycielskie przyszłych oddziałów RAS.

RAS jako ruch społeczny o profilu niezależnym, którego mottem działania jest praca i służba społeczna ponad podziałami, wyłonił lidera, który uosabia jego priorytety. Mandatem zaufania i wszechstronnym poparciem obdarzono osobę Michała Sutyły, utożsamiając ideę RAS z jego osobistymi przekonaniami.

Wszechstronnie wykształcony, młody acz doświadczony w zmaganiach samorządowych kandydat, ostrogi politycznej aktywności zdobywał w Warszawie i w Międzyzdrojach. Z dystansem zewnętrznego obserwatora, spoza dotychczasowych układów wzajemnych zależności, trzeźwo widzi potrzeby naszego Miasta i jego mieszkańców. Merytorycznie przygotowany do funkcji menadżerskich, każdy etap swojego wykształcenia i pracy zawodowej wiązał z działaniami na rzecz naszego regionu. Związany emocjonalnie ze Świnoujściem, zawsze pielęgnował wszechstronne relacje Świnoujście – reszta świata. Otwarty i głęboko przekonany o ponad terytorialnych możliwościach Świnoujścia, może być człowiekiem wprowadzającym rzeczywiste europejskie standardy i strategiczne nowości.

Michał Sutyła ma 36 lat. Urodzony 13 września 1974 r. w Świnoujściu, na co dzień mieszka w Międzyzdrojach. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyzdrojach.

Jest bezpartyjny. Radnym Rady Miejskiej został wybrany startując po raz pierwszy i otrzymując drugi rezultat w swoim okręgu wyborczym. Od początku kadencji piastował funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyzdrojach. Przez 1,5 roku łączył ją ze stanowiskiem Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu aż do momentu objęcia funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyzdrojach. Ukończył z wyróżnieniem Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Świnoujściu w 1993 r.

Pierwsze kroki zawodowe oraz naukę na wyższych uczelniach zdobywał w Warszawie.

Pracował min. w Fundacji Prawa Europejskiego „Euro Lex” oraz Grupie Wydawniczej INFOR pełniąc funkcję szefa Biura Współpracy Międzynarodowej.

Przez wiele lat współpracował z Biurem Informacyjnym Kancelarii Senatu RP oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł magistra geografii ekonomicznej otrzymał broniąc pracę magisterską dotyczącą szans

i zagrożeń ruchu turystycznego na Wyspie Wolin w relacjach z Wolińskim Parkiem Narodowym.

Jest również absolwentem Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Szczecińskiego, na którym ukończył politologię uzyskując tytuł magistra po obronie pracy, będącej analizą udziału senatorów z Województwa Zachodniopomorskiego w pracach Senatu III RP począwszy od 1989 r. Biegle posługuje się dwoma językami niemieckim i angielskim.

Michał Sutyła jest prywatnym przedsiębiorcą współprowadzącym rodzinną firmę turystyczną, która w 2011 r. będzie świętować 20 lat swojego istnienia. Posiada uprawnienia pilota wycieczek. Od 2010 r. jest członkiem Zarządu Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej pełniąc tą funkcję społecznie.

Żona Aleksandra pochodzi z Namysłowa (Opolszczyzna) jest z wykształcenia ekonomistką, absolwentką Politechniki Częstochowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i obrotu nieruchomościami ukończonych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Syn Sebastian Aleksander lat 4 uczęszcza do Przedszkola Miejskiego im. Morskie Skarby.

     Osoba Michała Sutyły w sposób szczególny wiąże się z Miastem Świnoujście. To mariaż potrzeby chwili i szerokich horyzontów ponad skostniałymi podziałami i zastanymi od lat układami. Świadectwo RAS i pełna akceptacja programu ideowego stowarzyszenia, daje solidne podstawy dla pełnego programu wyborczego, kandydata na Prezydenta Miasta Świnoujście.

 

 


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl