WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

A. Dmowski i E. Jabłońska w prezydium Rady

13.05.2024 14:21

A. Dmowski i E. Jabłońska w prezydium Rady

Wybrano wiceprzewodniczących świnoujskiej Rady

W trakcie poniedziałkowej (13 bm.) II sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Świnoujście, jaka odbyła się w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury, w głosowaniu tajnym wybrano I wiceprzewodniczącego Rady i drugiego wiceprzewodniczącego. Na każde z tych stanowisk była tylko jedna kandydatura.

 

Przewodniczący Rady Miasta Świnoujście Ryszard Teterycz w początkowej fazie sesji poprosił o zgłoszenie kandydatury na I wiceprzewodniczącego. Kandydaturę Aleksandra Dmowskiego zgłosiła radna Aleksandra Namyślak (oboje Prawo i Sprawiedliwość) Nikt z grona kompletu 21. radnych nie zgłosił innej kandydatury więc wybrano Komisję Skrutacyjną , która przygotowała i przeprowadziła głosowanie tajne. W jego wyniku za kandydaturą A. Dmowskiego zagłosowało 15. radnych, 4. było przeciwnych , a jeden wstrzymał się od głosu. Uchwałę w sprawie wyboru A. Dmowskiego na I wiceprzewodniczącego podjęło 18. radnych., jako jedyna radna Elżbieta Jabłońska była przeciwna , a radna Karolina Romańska wstrzymała się od głosu (obie Koalicja Obywatelska).

Następnie wybrano kolejnego wiceprzewodniczącego Rady. Jedyna kandydaturę radnej Elżbiety Jabłońskiej zgłosił radny Leszek Waga (oboje Koalicja Obywatelska). Ponownie wybrano Komisję Skrutacyjną i przeprowadzono tajne głosowanie. W jego wyniku 15. radnych było za wyborem E. Jabłońskiej, a 6. zagłosowało przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Za podjęciem uchwały w tej sprawie zagłosowało 20 radnych.

Tym samym I wiceprzewodniczącym został radny Aleksander Dmowski (PiS), a drugim radna Elżbieta Jabłońska (KO).

Więcej informacji i rozstrzygnięć z sesji zaprezentujemy w kolejnych artykułach.

Wn


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl