WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

5 mln zł na działania rewitalizacyjne.

11.05.2024 8:30

5 mln zł na działania rewitalizacyjne.

Zapowiedź nowego projektu ROPS Urzędu Marszałkowskiego WZ

Dodatkowe miejsca pracy, nowe drogi i ścieżki rowerowe, szkolenia podnoszące kwalifikacje, pomoc osobom bezdomnym, remonty w zabytkowych budynkach, dostosowywanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To efekt różnych działań rewitalizacyjnych, których celem głównym jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. W tych działaniach gminy mogą liczyć na wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Startuje nowy projekt z ofertą specjalistycznego doradztwa i grantami.

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi z całej Polski stworzyło po raz trzeci możliwość wsparcia gmin w rewitalizacji pn. „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0.”. Do tego zadania przystępuje także Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, zapewniając kontynuację dotychczasowej współpracy w obszarze rozwoju działań rewitalizacyjnych.

Województwo Zachodniopomorskie jako jedyne w kraju opracowało model wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udało się zrobić wiele, ale przed nami jeszcze sporo wyzwań w tym obszarze. Z tego względu chcemy wzmacniać zdolności gmin w działaniach rewitalizacyjnych i dalej zachęcać do podejmowania ambitnych projektów. Będziemy oferować wsparcie zarówno merytoryczne, jak i finansowe – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zachodniopomorskie gminy będą mogły liczyć, jak dotychczas, na fachową pomoc zespołu ds. rewitalizacji działającego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Zespół w ramach Wojewódzkiej Inicjatywy Rewitalizacyjnej będzie zapewniał doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Takie wsparcie może dotyczyć doradztwa eksperckiego w zakresie opracowania i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacyjnych, podnoszenia poziomu wiedzy przedstawicieli gmin, lokalnych organizacji pozarządowych i przedsiębiorców w zakresie ambitnej i efektywnej rewitalizacji. Celem tych działań jest też budowanie marki „Regiony Rewitalizacji”.

Inicjatywa będzie obejmować również organizację spotkań edukacyjnych, wizyt studyjnych oraz konferencji.

W ramach Wojewódzkiej Inicjatywy Rewitalizacyjnej dostępne będą też granty na działania rewitalizacyjne (od 2026 r.). Środki będą dystrybuowane poprzez ROPS Urzędu Marszałkowskiego. Całkowita kwota przewidziana na ten cel wyniesie dla Pomorza Zachodniego cztery miliony złotych.

Środki z tej puli będą dostępne dla gmin prowadzących działania rewitalizacyjne w oparciu o Gminne Programy Rewitalizacji.  

Granty będzie można przeznaczyć na działania społeczne i społeczno-inwestycyjne, czyli projekty obejmujące np. drobne inwestycje. Po dotacje będą mogły sięgnąć gminy, ich jednostki organizacyjne oraz NGO.

Obecnie zespół ds. rewitalizacji przygotowuje się do wdrożenia nowego projektu i zaprasza gminy do współpracy w obszarze rewitalizacji. Dodatkowe informacje oraz aktualności związane z działaniami rewitalizacyjnymi dostępne są na stronie rewitalizacja.wzp.pl.

Projekt „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” finansowany jest ze środków Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027; Priorytet 2: Skuteczni Beneficjenci. Wsparcie będzie realizowane do grudnia 2027 r.

Biuro Prasowe

Emilia Wolf

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl