WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

Dokończono inauguracyjną sesję sejmiku VII kadencji.

10.05.2024 8:31

Dokończono inauguracyjną sesję sejmiku VII kadencji.

Wybrano Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

Radni województwa dokończyli przerwane we wtorek, 7 maja 2024 roku pierwsze posiedzenie zachodniopomorskiego sejmiku VII kadencji. Zgodnie z zapowiedzią marszałka Olgierda Geblewicza dokonano wyboru członków Zarządu Województwa. Ponadto w czwartek, 9 maja br. poznaliśmy skład prezydium sejmiku.

 

Z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem (Koalicja Obywatelska) w Zarządzie Województwa współpracować będzie czterech członków. Wicemarszałkami zostali: Anna Bańkowska (Koalicja Obywatelska) i Jakub Kowalik (Koalicja Obywatelska). Na nowych członków Zarządu powołano Marcina Łapecińskiego (Trzecia Droga) oraz Bogdana Jaroszewicza (Lewica).

 Anna Bańkowska odpowiadać będzie za sprawy kultury, turystyki i opieki społecznej. Jakubowi Kowalikowi podlegać będzie m.in. infrastruktura oraz środowisko i klimat. Marcin Łapeciński nadzorować będzie kwestie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwo. Do zadań Bogdana Jaroszewicza należeć zaś będzie: edukacja, inwestycje, informatyka i bezpieczeństwo.

– Dziękuję za zaufanie dla mnie i zaproponowanych członków zarządu województwa. Zrobimy wszystko, aby współpraca z sejmikiem województwa układa się jak najlepiej. Po raz czwarty mam szansę przestawić nasze planach na lata następne. Pierwszy cel to działania społeczne nastawione na człowieka. Chcemy budować wspólnotę wrażliwą. To głównie obszar zdrowia, w który w ostatnich dwudziestu latach zainwestowaliśmy ponad 1 mld złotych. Pod względem infrastrukturalnym mamy europejskie standardy, a nasza ochrona zdrowia nie jest zadłużona. Dziś borykamy się z gąszczem procedur, słabą wyceną świadczeń i brakami kadry medycznej. Chcemy uwolnienia środków i odciążenia organizacyjnego placówek. Dalej będziemy inwestować, m.in. w Zachodniopomorskie Centrum, Onkologiczne, Szpital Wojewódzki w Koszalinie. Chcemy tez stworzyć bardzo potrzebne Zachodniopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla młodzieży. Zakładamy współpracę z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, by kształcić kadry medyczne, które podejmą zatrudnienie w naszych jednostkach ochrony zdrowia – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.– Chcemy, by nasza wspólnota była równa. Myślę tu o prawach kobiet czy o kontynuacji Zachodniopomorskich Małych Skarbów. Potrzebujemy także wspólnoty włączającej osoby z niepełnosprawnościami, stąd planujemy dalszą współpracę z Zakładami Aktywności Zawodowej dającymi na Pomorzu Zachiodnim ponad 700 miejsc pracy. Praca dla tych osób to godność i przywilej. Wesprzemy tzw. sektor „silver economy”, bo potrzebujemy doświadczenia seniorów na rynku pracy. Chcemy także wspólnoty wykształconej, szczególnie na terenach wiejskich i dostosowania edukacji do aktualnych potrzeb – dodał Olgierd Geblewicz.


Wśród kolejnych priorytetowych działań marszałek Olgierd Geblewicz wymienił dalszą poprawę infrastruktury sportowej czy inwestycje w kulturę. Zaznaczył również, że kontynuowane będą takie programy jak: Społecznik, Granty dla działkowców, Granty Sołeckie i Osiedlowe. Ważną rolę odegra Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, który stanie się centrum szkolenia na rzecz osób niesamodzielnych. Pomorze Zachodnie ma stać się również liderem zielonych zmian w Europie dzięki rozwojowi w regionie branży offshorowej. Ponadto zaplanowano szeroki pakiet przedsięwzięć w infrastrukturę gospodarczą, logistyczną, drogową, kolejową (dalsza modernizacja taboru), lotniczą (modernizacja lotniska Szczecin-Goleniów) i rowerową (kolejne odcinki tras).

 W czwartek poznaliśmy także skład prezydium sejmiku województwa. Do przewodniczącej Teresy Kaliny (Koalicja Obywatelska) dołączyło trzech wiceprzewodniczących. Zostali nimi: Marcin Przepióra (Koalicja Samorządowa OK Samorząd), Janusz Żmurkiewicz (Koalicja Obywatelska) oraz Sebastian Szwajlik (Trzecia Droga).

 W dalszej części obrad głosowano w sprawie składów komisji sejmikowych, ich przewodniczących  i wiceprzewodniczących, a także w sprawie wyboru delegatów samorządu województwa do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP.

 Notki biograficzne członków nowego Zarządu Województwa:

 Olgierd Geblewicz – magister prawa i ekonomii z ponad 20-letnim stażem samorządowym. Od 2010 roku marszałek województwa, od 2016 roku prezes Związku Województw RP, a od 2011 roku członek Europejskiego Komitetu Regionów, posiada doświadczenie w sektorze bankowym i w zakresie gospodarki komunalnej będąc m.in. prezesem szczecińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Anna Bańkowska – magister chemii, ukończyła także studia podyplomowe m.in. „Zarządzanie w oświacie” oraz „Prawo Administracyjne i Samorządowe”, w latach 1998-2019 nauczycielka chemii w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu, następnie w I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Kołobrzegu, w latach 2012-2019 wicedyrektor I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu, od 2019 oku członkini Zarządu Województwa, a od 2021 roku członkini Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych VIII kadencji.

Jakub Kowalik – wykształcenie wyższe, przedsiębiorca, były członek Młodzieżowej Rady Miasta w Koszalinie oraz Rady Osiedla im. J.J. Śniadeckich w Koszalinie, były wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie, w kwietniowych wyborach samorządowych ponownie zdobył mandat radnego Rady Miejskiej w Koszalinie, w ostatnich latach kierował biurem zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego w Koszalinie.

Marcin Łapeciński – przedsiębiorca, samorządowiec, były radny gminy Bielice oraz Powiatu Pyrzyckiego.

 Bogdan Jaroszewicz – menadżer z samorządowym doświadczeniem, z lokalnym samorządem związany od 1999 roku, w latach 2011-2014 wiceprezydent Szczecina ds. inwestycji, a ostatnio wiceburmistrz Nowogardu

ZUM

 


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl