WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

14.04.2024 5:49

Odwołanie na decyzję środowiskową w SKO

Za pośrednictwem Urzędu Miasta Świnoujście do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie 10 kwietnia zostało przesłane odwołanie świnoujskiego Stowarzyszenia Zielone Wyspy od wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa (WOŚiL) tutejszego urzędu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Otwarty garaż wielostanowiskowy". Z dokumentami w tej sprawie można się zapoznać do 24 kwietnia w WOŚiL.

 

Dotyczy to parkinowca firmy Park System Sp z o.o. Sp k. planowanego u zbiegu ulic Zdrojowej i Uzdrowiskowej (na działce nr 145/23),W związku z realizacją tego obiektu wybudowanych zostanie ok. 490 ogólnodostępnych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 4 stanowiska parkingowe dla autokarów. Decyzja WOŚiL o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą "Otwarty garaż wielostanowiskowy" została wydana 7 marca br. Z decyzji m.in. wynika, że podczas realizacji inwestycji z 361 drzew na terenie przez nią zajętej zostanie ich wyciętych około 318 ( w tym blisko połowa to drzewa o obwodzie powyżej 100 centymetrów). Mimo to uznano, że taka wycinka potencjalnie znacząco nie oddziałuje na środowisko. W decyzji zaznaczono, że po wycince nie będzie potrzeby dokonania nasadzeń zastępczych drzew, bowiem w Świnoujściu już brak na nie miejsca.

Jak też m.in. czytamy w tej decyzji WOŚ iL : "Oceniając wpływ inwestycji na klimat akustyczny ustalono, że najbliższymi terenami chronionymi akustycznie są zabudowa hotelowa (zlokalizowana w odległości ok. 40 m w kierunku zachodnim oraz ok. 80 m w kierunku północnym) oraz otaczające działkę inwestycyjną tereny oznaczone w MPZP jako zieleń parkowa oraz zieleń 4 izolacyjna. W związku z powyższym obowiązujące normy emisji dla ww. obszarów wynoszą 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porze nocy. Wykonane obliczenia przewidywanej emisji hałasu wskazują na emisję na poziomie 45,5-48,2 dB w ciągu dnia oraz 41,3-42,9 dB w ciągu nocy. Powyższe obliczenia uwzględniają maksymalny prognozowany poziom emisji hałasu zakładający pełne obciążenie planowanego obiektu w sezonie letnim".

Cóż, znakomicie - bowiem obliczenia dla przewidywanej emisji hałasu wypadły na całe szczęście poniżej poziomu dopuszczalnej granicy normy. Nic tylko się cieszyć z takiego wyniku. Rozsądek i doświadczenie podpowiada jednak, że już teraz należy wyrazić głębokie ubolewanie gościom tego hotelu oddalonego z jednej strony od parkingowca o 40 metrów, a z drugiej o 80 metrów. "Z całą pewnością" blisko pół tysiąca pojazdów nie będzie tam nikomu przeszkadzać....

 

Wn

 


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl