WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

O nowym życiu starego wysypiska cd.

30.11.2021 6:09

O nowym życiu starego wysypiska cd.

Termin minął, a sprawy pozostają w toku

Od kilku miesięcy wielopłaszczyznowo zajmowałem się sprawą ponownego wykorzystania starego wysypiska śmieci przy ul. Karsiborskiej. Składowano tam urobek z drążenia świnoujskiego tunelu do czego dorobiono ideologię w postaci uformowania wzniesienia, które ma być w stopniu nadal nieprecyzyjnym wykorzystane do celów rekreacyjnych. Ustalony termin na formowanie wzniesienia już minął, a niedokończone sprawy są nadal w toku. Brak też zapowiadanej umowy.

 

W związku z upływem (zgodnie z porozumieniem zawartym 18.10.2020 r. przez Miasto i Spółkę Tunel Świnoujście) z dniem 30 października 2021 r. terminu na uformowanie na terenie dawnego wysypiska śmieci przy ul. Karsiborskiej wzniesienia z urobku pochodzącego z drążenia tunelu  poprosiłem o udzielenie informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Czy w terminie do 30.10.2021 r zostało zakończone formowanie wzniesienia na dawnym wysypisku i na podstawie jakich zgód administracyjnych to nastąpiło?

2 Ile finalnie wbudowano materiału pochodzącego z drążenia ( w ilości wskazanej w koncepcji zagospodarowania terenu oraz wydanych decyzjach administracyjnych)?

3.Jakie i kiedy w zakresie ilości wbudowanego materiału zapadły wiążące decyzje, które podjęły obie  strony zawartego porozumienia na podstawie zgód administracyjnych i jakie to były zgody?

4. Czy zgodnie ze wspomnianym porozumieniem  (§ 3 pkt 2 podpunkt c Dzierżawca (spółka Tunel Świnoujście) uzyskał akceptację Wydzierżawiającego (Miasto Świnoujście) ostatecznej koncepcji zagospodarowania terenu oraz podpisał z Wydzierżawiającym umowę regulującą szczegółowe zasady współpracy na etapie realizacji zadania?  Jeśli taka umowa została zawarta proszę o jej udostępnienie.

Odpowiedzi na zadane pytania udzielił Jarosław Jaz, Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Świnoujście z Biura Informacji i Konsultacji Społecznych Urząd Miasta Świnoujście, a brzmią ona następująco :

Ad 1.

Formowanie wzniesienia nie zostało zakończone. Na razie urobek jest złożony i przygotowany do formowania

 

Ad 2

Złożono ok. 250 000 m3 urobku z drążenia tunelu

 

Ad 3.

Operacja jest zgodna z porozumieniem zawartym z wykonawcą. Zezwoleniem z dnia 24.03.2021 sygnatura WOS.6233.10.2020.AP na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Wykonawca złożył wniosek o zmianę decyzji na przetwarzanie odpadów (wydłużenie terminu). Wskazany w zezwoleniu sposób zagospodarowania urobku uzyskał pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w kwestii spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w zakresie przetwarzania odpadów poza instalacjami i urządzeniami w procesie R5. Jest również zgodny z zapisami decyzji z dnia 01 czerwca 2010 r. znak RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ-6613/36-30/09/AT o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin oraz postanowieniem uzgadniającym warunki realizacji w/w inwestycji na etapie ponownej oceny z dnia 04 października 2019 r. znak: WONS-OŚ.4222.4.2019.EP.7.

 

Ad 4.

Miasto uzgodniło zakres zagospodarowania terenu, złożono wniosek o pozwolenie na budowę, trwa uzgadnianie aneksu do zwartego porozumienia.”

***

Podsumowując formowanie wzniesienia nie zostało w terminie zakończone. O uzyskaniu akceptacji ostatecznej koncepcji zagospodarowania terenu też jakoś nic nie wiadomo. Nie wspomina się w odpowiedzi także o podpisaniu z Miastem Świnoujście umowy regulującej szczegółowe zasady współpracy na etapie realizacji zadania. Trwanie uzgadniania aneksu do zawartego porozumienia to jednak nie jest zapowiadana umowa. Cóż, piłeczkę można odpijać w nieskończoność, co bez wątpienia należy do urzędniczych specjalizacji. Tu jednak chodzi o pełną jasność tematu i zgodność działania z przepisami, a nie uczestnictwo w nieskończonej improwizacji.

 

Tekst: KMN

Foto : archiwum redakcji


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl