WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

20.10.2021 8:30

Mglista perspektywa komunikacyjna

W poniedziałek 18 października w sali teatralnej MDK w Świnoujściu odbyło się spotkanie przedstawicieli władz miasta z mieszkańcami lewobrzeża na temat komunikacyjnej przyszłości miasta po otwarciu tunelu. To w ramach tak zwanych „konsultacji społecznych” określanych jako „Twój Ruch”, choć ponownie wybrzmiało tam, że to zadanie dla ekspertów, a władza oczekuje jedynie żeby mieszkańcy, a później radni dokonali wyboru jednego z trzech wariantów do którego dostosuje się dalsze rozwiązania. Wydźwięk wypowiedzi mieszkańców był z kolei taki, że jeśli wybierać to trzeba znać więcej szczegółów, a tak to jest „kupowanie kota w worku” , ponadto prezentacje wariantów są nieczytelne. Reakcja władzy na część głosów była taka, że to państwa opinie z którymi nie trzeba się zgodzić. Pogadano tak sobie 2 godziny, a mglista perspektywa komunikacyjna miasta pozostała nadal nierozwiana.

 

W spotkaniu ze strony władz miasta brała udział zastępca prezydenta Barbara Michalska, oraz przy stole prezydialnym Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich Rafał Łysiak p.o. Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej Jacek Antczak oraz Aleksandra Spychała z Biura Informacji i Konsultacji. Zainteresowanie tym dość słabo nagłośnionym spotkaniem było niewielkie. Sala świeciła pustkami obecnych było 29 osób w tym 5 dziennikarzy i jeszcze 2 osoby z Urzędu Miasta Świnoujście.

Na wstępie R. Łysiak poinformował, że badania natężenia ruchu w Świnoujściu są prowadzone od 15 – 16 lat a do odpowiednich wzorców można wrzucać nowe pomiary, które dają obraz ruchu w mieście. Przedstawił w zarysie trzy scenariusze z których należy wybrać jeden. . Pierwszy to zachowawczy z preferencją samochodów osobowych, w ramach istniejących oraz dokończenia planowanych inwestycji drogowych z obwodnicą zachodnią ul. Grunwaldzka - ul. Wojska Polskiego przy mniejszym ruchu pieszym i rowerowym oraz zwiększonym ruchu Komunikacji Autobusowej. Drugi – zrównoważony przy zwiększony ruchu rowerowym i Komunikacji Autobusowej i mniejszym ruchu pieszym. Trzeci - zorientowany na mieszkańców. Scenariusz restrykcyjny dla aut indywidualnych z ograniczeniem ich ruchu z 40% do 25%, zwiększenie ruchu rowerowego, pieszy na niezmiennym poziomie i niewielki ruch Komunikacji Autobusowej. Z wypowiedzi dość ogólnikowo wynikało, że ruch rowerowy i pieszy na niezmiennym poziomie, albo trochę więcej rowerów i trochę więcej ruchu pieszego. Jak mówiła po chwili B. Michalska powinien obowiązywać priorytet dla rowerów i pieszych oraz szykany i zniechęcenie kierowców do korzystania z aut. Wskazuje to zatem, iż bezwzględnie preferuje się trzeci scenariusz. Niektórzy mieszkańcy dopominali się rozrysowania tych scenariuszy,czy wariantów na jednej bądź odrębnych 3. mapkach. Zdaniem inż Łysiaka to jednak niemożliwe. Inne głosy sugerujące pewne rozwiązania zbywano tekstem - to państwa opinie z którymi nie trzeba się zgodzić. Kolejni mówili o podprogowej wizualizacji koncepcji ruchu sugerującej określony wybór. Generalnie domagano się szczegółów, których zbrakło. Pojawiły się głosy o konieczności budowy parkingów buforowych. Sugerowano, że przy wylocie z tunelu parking powinien być bezpłatny, a na obrzeżach Dzielnicy Nadmorskiej z wysokimi cenami rzędu 10 lub 20 zł za godzinę. I jedynie ten wniosek wydawał się trafić do przekonania władz. Podnoszono konieczność połączenia osobną trasą przejścia w Garz z przejściem do Ahlbeck. Na pytanie jak będzie rozwiązany ruch konduktów pogrzebowych poprzez obwodnicę wschodnią (do czasu wybudowania kaplicy w nowej części cmentarza) odpowiedziano...., że będzie szerokie przejście dla pieszych. W praktyce może to oznaczać powstanie już w tym miejscu zatorów.

Na pytanie jakie zostaną przyjęte rozwiązania dla ruchu w mieście kiedy to w dzień powszedni w szczycie sezonu letniego dojdzie w tunelu np. do wypadku śmiertelnego. Po pytaniu zapadła wiele mówiąca długotrwała cisza i z sali dało się jedynie słyszeć „szach i mat”. Odpowiedział Jacek Antczak p.o. naczelnika WiZ. Stwierdził krótko, że...ruch w mieście rozładują dwa promy jedynej przeprawy promowej. Pozostawię to bez komentarza.

Organizatorzy spotkania spieszyli się żeby zakończyć je w czasie 2 godzin i tak też uczynili. Nie padły odpowiedzi na wszystkie pytania i owiane mgłą pozostały niejasności. Warto przy okazji wspomnieć,że 5.10 w trakcie seminarium internetowego zapowiadano też udzielenie odpowiedzi na miejskiej stronie. Niestety tylko na zapowiedzi się skończyło. KMN


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl