WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

24.07.2021 6:20

Uchwalono rozszerzenie strefy z ulgami dla mieszkańców

W piątek 23 lipca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Świnoujście. Najwięcej emocji wzbudziła sprawa rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania (SPP) umiejętnie zmieszana w jednym projekcie zmiany uchwały z ulgami dla mieszkańców w postaci darmowego pod pewnymi warunkami 30-minutowego parkowania raz na dobę. Sprawa SPP od dawna dzieliła świnoujską społeczność, co też znalazło swoje odbicie w dyskusji. Po kilkugodzinnej debacie uchwałę w końcu podjęto 10 głosami, bez głosów przeciwnych przy piątce radnych, którzy wstrzymali się od głosu uznając, że jest wokół niej sporo niejasności. Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 września br.

 

Prezydent przedłożył radnym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Miasto Świnoujście. W tej propozycji ujęto rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania w Dzielnicy Nadmorskiej o ul. Uzdrowiskową, ul. Stefana Żeromskiego od ul. Małachowskiego do ul. Bałtyckiej,ul. Bałtycką oraz bliżej centrum miasta ul. Moniuszki od ul. Bolesława Prusa do ul. Artura Grottgera. W zmianie uchwały ujęto także czego nie było poprzednio płatności za pierwsze 30 minut parkowania. Natomiast dla posiadaczy „Karty Wyspiarz” lub „Karty Wyspiarza Seniora” zaproponowano zerową stawkę opłaty za pierwszy postój pojazdu samochodowego do 30 minut w danym dniu w strefie płatnego parkowania (bezpłatny czas parkowania zawiera się w pierwszej godzinie parkowania). Takie rozwiązanie może być stosowane jednak pod warunkiem: zgłoszenia we wniosku o wydanie „Karty Wyspiarza” lub „Karty Wyspiarza Seniora” numeru rejestracyjnego pojazdu, a w przypadku zmiany samochodu, posiadacz „Karty Wyspiarza” lub „Karty Wyspiarza Seniora” w celu kontynuacji uprawnienia, obowiązany jest zawiadomić wydawcę wymienionych Kart o zmianie w celu dokonania aktualizacji w bazie danych SPP. W tej też postaci zgodnie z prezydencką propozycją pomimo różnych innych wniosków uchwała została podjęta wspomnianą większością głosów radnych.

Burzliwa dyskusja była pełna emocji, wzajemnego docinania i niepotrzebnego oceniania, wytykania nieprofesjonalizmu, a przy tym charakteryzowała się brakiem zrozumienia odmiennego stanowiska. Głos zabierał także radny, którzy mieszał do tego jeszcze niektóre media podejrzewane o prowadzenie jakoby inspirowanej nagonki na SPP. Inni radni z kolei prosili o uszanowanie ich odmiennych poglądów, wnosząc o wyjaśnienie szeregu kwestii Zatem wyszła z tego pokaźna, męcząca chryja.

Nie sposób pokrótce ująć wszelkich meandrów tej burzliwej debaty, a więc skoncentrujemy się na ograniczonym ujęciu zasadniczych nurtów. Zwolennicy proponowanych rozwiązań uważali, że to służy uporządkowaniu ruchu w mieście i umożliwia teraz normalne parkowanie w zatłoczonym autami Świnoujściu. Przywoływali też opinie potwierdzające ten punkt widzenia. Inni uznawali, że nie jest wskazane takie mieszanie rozszerzenia SPP z wprowadzeniem obiecanych przez prezydenta ulg. Wygląda to bowiem na rodzaj rekompensaty dla operatora SPP w związku ze stratami spowodowanymi wprowadzeniem czasu bezpłatnego. Dopytywano, czy operator strefy nie będzie wnosił roszczeń do miasta o straty po wprowadzeniu ulg dla mieszkańców. Zastępca prezydenta Barbara Michalska solennie zapewniała, że operator SPP zgadza się z takimi rozwiązaniami. Kiedy jednak poproszono o jakieś pisemne ustalenia w tej sprawie to nie zostało to spełnione. Jeszcze inni radni uważali, że 30 minut bezpłatnego parkowania to za mało, bo co w tym krótkim czasie można załatwić? Podkreślali także trudniejszą jeszcze sytuację osób starszych i niepełnosprawnych. Wnosili o 60 minut bezpłatnych. Prezydent stwierdził jednak, że w Szczecinie jest bezpłatne 15 czy 20 minut, a żeby dojść do bankomatu to ten czas wystarczy. Padało szereg pytań o wyliczenia miejsc parkingowych, potencjalnych wpływach do budżetu, jaka jest przewidywana grupa objęta ulgami z tytułu Karty Wyspiarza i Karty Wyspiarza Seniora itp.

- Ilość nowych miejsc objętych strefą to ok. 120, a dochody jakieś będą. Odpowiedź da najlepiej samo funkcjonowanie – odpowiadała B. Michalska , uznając, że nie na wszystko trzeba odpowiadać. Prezydent zaś informował, że to niepoliczalne przecież, bo nie wiadomo ile osób wystąpi o te karty

Zwracano też uwagę na to, że rozszerzenie strefy spowoduje zacieśnienie parkowania w innych częściach miasta. Z ul. Bałtyckiej np. kierowcy zostaną wypchnięci na Osiedle Posejdon utrudniając tam jeszcze życie mieszkańcom. Został złożony przez radnych Lewicy wniosek o wyłączenie z SPP ul. Moniuszki do ul. Sienkiewicza i Bałtyckiej. Wniosek przepadł jednak w głosowaniu.

Ostatecznie radni Lewicy - jak mówiła radna Joanna Agatowska - oceniając negatywnie przygotowany projekt uchwały, uznając go za niepełny postanowili się wstrzymać od głosu co też uczynili. Uchwała przeszła 10 głosami. Warto przy tym przypomnieć, że Rada Miasta Świnoujście liczy 21. osób, a w ostatniej fazie tej sesji uczestniczyło 15 radnych.


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl