WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

16.12.2008 8:13

URZĘDNICZA MANIPULACJA

Sprawa dzierżawy z możliwością zbycia działek dla firmy Dr Irena Eris ma jak się teraz potwierdziło kolejne dno. W zasadzie wszelkie formalności związane z owymi działkami o łącznej powierzchni około 34 tys m2 były prowadzone przez świnoujski Urząd Miejski w odwrotnej od wymaganej prawem kolejności i z wyraźnym obejściem obowiązujących terminów.

Rzuca to poważny cień na wiarygodność i rzetelność urzędu oraz części jego pracowników. Pozwala to także wysnuć wniosek, że kamieńska Prokuratura Rejonowa umarzając 28 listopada br. śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez prezydenta i narażenia miasta na szkody w związku z bezprzetargowym wydzierżawieniem (za śmiesznie niską stawkę) działek firmie Dr I. Eris, nie dochowała staranności w prowadzonym postępowaniu.

Sprawa wydzierżawienia działek z możliwością ich dalszego zbycia dla firmy Dr Irena Eris z przeznaczeniem na hotel SPA stanęła na sesji Rady Miasta Świnoujścia w dniu 27 września 2007 r. Tam radni dzięki głosom proprezydenckiej koalicji większościowej w Radzie podjęli uchwały o bezprzetargowym wydzierżawieniu z opcją zbycia, do których podłączono projekty umów z firmą inwestora. Później aby zachować niejakie pozory zgodności z prawem zamieszczono na tablicy ogłoszeń wykazy nr 142 i 143 tych samych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dla firmy Dr I. Eris. Na wykazach zawierających niepełne dane zaznaczono czasokres ich wyłożenia do wglądu od 5 do 25 listopada (czyli po podjęciu już uchwały, z załącznikami umowy na firmę Dr Irena Eris) Kuriozalne jest także zamieszczenie 29 listopada 2007 r. w regionalnym dzienniku (Kurier Szczeciński) mikroskopijnej informacji w sprawie wywieszenia w siedzibie Urzędu Miasta owych wykazów nieruchomości od numeru 135 do 144 (na zdjęciu – ogłoszenie i data w ramkach powiększone) Informacje do gazety o wywieszeniu wykazów dano więc CZTERY dni ...po zdjęciu ich z tablicy. Czysta manipulacja.

W konsekwencji tej pomyślnej ścieżki urzędniczego procedowania 18 grudnia 2007 r prezydent podpisał umowę na dzierżawę nieruchomości z firmą Dr Irena Eris za cenę 10 gr za m2 gruntu przez 3 lata, a po tym okresie za cenę 1 zł za m2. Nieruchomości nieopodal „Wiatraka” firma Dr I. Eris będzie mogła kupić za cenę wynikająca z operatu szacunkowego z możliwością zaliczenia poniesionych nakładów. A, że Hotel SPA będzie sporo kosztować to trzeba mieć tylko nadzieję, że nie będziemy musieli jeszcze dopłacać do tego interesu.

A co mówią przepisy o normalnej - a nie zmanipulowanej - procedurze w takiej sprawie? Otóż art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje, że właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Zasadniczo więc dopiero po upublicznieniu wykazu z pełnymi danymi o nieruchomości i informacji na ten temat zamieszczonej w prasie, mogła mieć miejsce sesja Rady Miasta , gdzie podjęto by uchwałę, a w konsekwencji później podpisano umowę z inwestorem. Procedowanie w Świnoujściu przebiegało zupełnie inaczej, a kto i dlaczego kłamał oraz z jakiego powodu zaistniało tyle nieprawidłowości winna wyjaśnić prokuratura...która umorzyła śledztwo.

Więcej na ten temat w najnowszym wydaniu „Wyspiarza niebieskiego”

 


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl