WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

03.04.2021 9:38

Mydlenie oczu, czyli rekreacja na odpadach

Od 22 marca na naszym portalu i na profilu fb „Wyspiarza niebieskiego” piszemy o zaskakującym wznowieniu użytkowania starego, zrekultywowanego wysypiska śmieci przy ul. Karsiborskiej, gdzie znowu są składowane odpady w masowej ilości. Od tego też dnia próbowaliśmy na ten temat uzyskać uszczegółowione, wiarygodne informacje. Pierwsza publikacja i następne były wzbogacone o zdjęcia, a także film z wykorzystaniem drona. W dniu 2 kwietnia otrzymaliśmy pokrętną, niejasną i pozbawioną oczekiwanych informacji odpowiedź, którą zamieszczamy w załączeniu. Nadal nie wiadomo, czy zgodę na wznowienie użytkowania starego wysypiska wyraziła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy jest też taka zgoda „Wód Polskich”, co jest niezmiernie istotne z uwagi na pobliskie ujęcie wody pitnej.

 

Jak już pisaliśmy teren starego, zrekultywowanego wysypiska, które już przyroda sama w sobie ponownie zagospodarowywała jest teraz intensywnie zasypywane odpadami zwożonymi ciągiem ciężarówek z budowy, gdzie drążony jest tunel. Jeszcze w styczniu br. podczas wizytacji budowy tunelu przedstawiciel wykonawcy zapewniał w odpowiedzi na moje pytanie, że urobek z jego drążenia, przy wykorzystaniu barek trafi na pola refulacyjne. Teraz okazuje się, że jest zwożony na teren starego wysypiska przy ul, Karsiborskiej. Przez szereg dni jednak nie można było uzyskać nawet jednoznacznego potwierdzenia, że odpady pochodzą właśnie z terenu budowy tunelu. Natomiast na terenie wysypiska o czym pisałem 22 marca w artykule pt. „Drugie życie starego wysypiska” umieszczono niewielką tabliczkę „MIEJSCE TYMCZASOWEGO MAGAZYNOWANIA” . W tej sytuacji prosiliśmy rzecznika prasowego świnoujskiego prezydenta, a później pośrednio już wykonawcę tunelu o wyjaśnienie tej sprawy: kto składuje odpady, czy są na to stosowne zgody i gdzie składowany jest urobek z drążenia tunelu? Między innymi wysłałem 31 marca kolejnego e-maila o treści cytuję: „ Zwracam się ponownie o udzielenie informacji publicznej dotyczącej użytkowania starego wysypiska śmieci przy ul. Karsiborskiej. Czy Miasto Świnoujście posiada stosowne decyzje (RDOŚ, Wody Polskie) na wznowienie funkcjonowania wysypiska i zrzucanie tam odpadów? Kto dokonuje tam wysypywania odpadów i do kiedy to potrwa? Proszę też o informację o przeprowadzeniu badań,  czy aby wysypywanie odpadów na zrekultywowanym wysypisku nie zagrozi pobliskiemu ujęciu wody pitnej dla mieszkańców Świnoujścia? Jakie są dalsze, konkretne plany Miasta dotyczące tego terenu? „. Ostatecznie po tych ponagleniach nadeszła odpowiedź podpisana przez rzecznika prasowego prezydenta, którą poniżej publikujemy. Nie zawiera ona informacji, czy wydano decyzje RDOŚ w Szczecinie i „Wód Polskich” w kwestii zgody na wznowienie użytkowania starego wysypiska.

Pokrótce komentując odpowiedź należy podkreślić, że jest ona pokrętna i niejasna, momentami niezrozumiała i zaskakująca, a do tego jak już wspomniałem nie wyjaśnia wielu kwestii. Już na wstępie informowano w niej o „zasadzie racjonalnej gospodarki odpadami, w tym zasadzie „bliskości” oraz ograniczenia składowania”. O takich sformułowaniach można tylko powiedzieć „jasne inaczej” , a tak po prawdzie to należy znaleźć tłumacza z języka polskiego na polski. W odpowiedzi zawarte są numery działek i brak jest precyzyjnego stwierdzenia tak po ludzku, że chodzi o stare wysypisko śmieci. Pismo zawiera informację, że jest „wbudowany materiał z drążenia na wyznaczonych działkach” i że „wykonawca uformuje wzniesienie o charakterze rekreacyjnym”. Dalej czytamy „urobek deponowany na działkach , gdzie jest czasowo magazynowany przed finalnym zagospodarowaniem zgodnie z koncepcją” oraz „urobek może być wstępnie gromadzony przed ostatecznym zagospodarowaniem na wskazanym terenie”. To jak na stałe, czy czasowo? Na starym wysypisku, czy w innym wskazanym terenie? Po czym czytamy „do 30 października 2021 r spółka Tunel Świnoujście wykona wzniesienie na wskazanych działkach” .Ot taki niejasny, nieprecyzyjny „kogiel-mogiel” słowny.

Z odpowiedzi rzecznika dowiadujemy się też,m że zapowiadane wzniesienie powstanie „zgodnie z koncepcją zagospodarowania i decyzjami administracyjnymi” i że „pozyskano decyzję zezwalającą na zagospodarowanie odpadu z drążenia na ustalonych działkach”. Nie podano jednak takiego drobiazgu jak kto wydał decyzję? Spekuluję wobec braku informacji w tym zakresie, że decyzję mógł wydać Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta Świnoujście. To zaś przekracza już granice śmieszności...

W otrzymanym piśmie czytamy także, że urobek jest poddawany monitoringowi pod względem ilości i jakości. Jak przypuszczam chodzi o to, że monitoring jest na starym wysypisku, o czym w rozmowie telefonicznej mówiła mi też zastępca prezydenta Barbara Michalska. Jak to się ma wobec tego do wysłanego także wczoraj materiału od rzecznika prasowego prezydenta w którym w sprawie starego wysypiska pada stwierdzenie, że „Dziś to bardzo zaniedbane miejsce, w którym podrzucane są odpady”. Właśnie teraz staje się to miejsce zaniedbanym, a jeśli wyrzuca tam ktoś inny śmieci to ...jest przecież monitoring!. Przywołuje się w nim również wypowiedź B. Michalskiej o tym, że wykonawca tunelu „Uformuje skarpy wysypiska, które uległy erozji i wychodzą z nich śmieci”. Cóż, byłem tam kilka razy i jakoś wychodzących śmieci nie dostrzegłem...

Pozostaje jeszcze jedna sprawa o której się nie wspomina. Na ile składowane teraz odpady wpłyną na jakość pobliskiego ujęcia wody pitnej, której przecież w Świnoujściu nie mamy w nadmiarze. Przepraszam, czy ktoś to bada, czy też w tym zakresie panuje też „wolna amerykanka” ?

 


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl