WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

18.02.2021 16:11

Opłaty za wstęp do WPN nie dla wszystkich

Pisaliśmy już wcześniej o planowanym wprowadzeniu opłat za wstęp na teren Wolińskiego Parku Narodowego (WPN). Teraz Artur Łącki, poseł na Sejm RP spotkał się z dyrektorem WPN na prośbę mieszkańców kilku miejscowości by porozmawiać o zmianie rozporządzenia, pozwalającego na pobieranie opłat za wstęp na całym obszarze WPN. Główne zejście na plażę w Wisełce (podobnie jak w Kołczewie i Świętouściu) wiedzie przez teren WPN-u i mieszkańcy tych miejscowości nie kryli swoich obaw, że zmusi to turystów do ponoszenia dodatkowych opłat, co sprawi, że dla wielu z nich miejscowość już nie będzie tak atrakcyjna, jak do tej pory. Tymczasem w Wisełce, Kołczewie i Świętouściu 90% mieszkańców żyje z turystyki. Kwestia ta dotyczy też turystów i mieszkańców innych wyspiarskich miejscowości. Poseł Interweniował w tej sprawie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i otrzymał już odpowiedź. O jej treści informujemy poniżej.

 

Z opłat za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary zgodnie z przepisami nie pobiera się od : dzieci w wieku do 7 lat; osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody; uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego; mieszkańców gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym; osób udających się do wyznaczonych w parku narodowym plaż; osób udających się do miejsc kultu religijnego; członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Jak podkreśla w swoim piśmie ministerstwo mieszkańcy gmin położonych w granicach Wolińskiego Parku Narodowego i mieszkańcy gmin graniczących z Wolińskim Parkiem Narodowym nie będą ponosili opłat za wstęp do Parku. Zwolnione z opłat będą również osoby udające się do plaż wyznaczonych w Wolińskim Parku Narodowym, niezależnie od miejsca ich zamieszkania, przy czym dojście to powinno odbywać się szlakiem wyznaczonym przez dyrektora parku narodowego. Stosownie do przepisów obszar parku narodowego może być udostępniany w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę parku, a to gwarantuje wyznaczenie przez dyrektora parku szlaków i miejsc udostępnionych. Nie zachodzi więc obawa, że z chwilą wejścia w życie procedowanego rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty, osoby podążające na plaże i korzystające z nich zostaną obciążone opłatami za wstęp.

. Projekt rozporządzenia w sprawie opłat jak podaje ministerstwo : „był bardzo dokładnie analizowany i podlegał konsultacjom z dyrektorami parków narodowych, których dotyczą zmiany. Możliwość pobierania opłat za wstęp na całym obszarze Wolińskiego PN pozwoli na wykonanie dodatkowych remontów i modernizację infrastruktury turystycznej (m.in. szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych). Utrzymanie we właściwym stanie infrastruktury technicznej dla turystów pozwoli na udostępnianie całego obszaru Wolińskiego Parku Narodowego, bez negatywnego wpływu na jego przyrodę (odpowiednia kanalizacja ruchu turystycznego). Co więcej zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze Parku, właściwe oznakowanie i zabezpieczenie tras wędrówek zwiększy jego atrakcyjność, a takie działanie korzystnie wpłynie na interes lokalnej społeczności”


 


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl