WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

27.01.2021 7:32

Jutro pierwsza tegoroczna świnoujska sesja

Już jutro (czwartek 28 stycznia) odbędzie się pierwsza w tym roku sesja zwyczajna Rady Miasta Świnoujście. Sesja z uwagi na koronawirusa będzie prowadzona w trybie zdalnym.

 

Radni w obszernym porządku obrad zajmą się m.in. podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Świnoujściu oraz podjęciem uchwały w sprawie zaopiniowania projektu granic przystani morskiej w Świnoujściu -Łunowie. Kolejne uchwały to „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 – 2024” oraz uchwała w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Świnoujście”, Radni mają także podjąć uchwałę w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, remontem i przebudową tych dróg.

Dwie uchwały co trochę zaskakujące są poświęcone przyznaniu dotacji celowych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD). Pierwsza dotacja celowa dla ROD „Granica” na modernizację infrastruktury ogrodowej. Druga uchwała w sprawie dotacji celowej dla ROD „Kotwica” na dofinansowanie zadania „Remont Domu Działkowca z zagospodarowaniem terenu wokół , odnowienie pomieszczeń oraz zaadoptowanie jednego na bibliotekę. Tego typu zadania prężna społeczność działkowców mogłaby przecież jak się wydaje wykonać własnymi siłami.

Radni mają również podjąć uchwałę w sprawie zasad użytkowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świnoujście

 


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl