WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

13.01.2021 10:13

Minister w części uchylił zezwolenie wojewody na realizację tunelu

Przygotowania do budowy świnoujskiego tunelu trwały od lat i wydawało się, że był czas na to aby wszelkie formalności związane z ta inwestycją były właściwie dopięte na ostatni guzik. Z dużym zaskoczeniem więc przeczytaliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej o grudniowej decyzji Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii uchylającą w części i utrzymującą w pozostałej części decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”

 

Z ministerialnego obwieszczenia w tej sprawie nie wynikały żadne szczegóły. Stąd też zwróciliśmy się do Biura Komunikacji Ministerstwa Rozwoju , Pracy i Technologii z pytaniem w jakim zakresie i czego konkretnie dotyczą zmiany w zezwoleniu na realizację inwestycji. Poniżej publikujemy odpowiedź jaka otrzymaliśmy na ten temat.

 

Wydana przez Ministra decyzja z dnia 10 grudnia 2020 r.   utrzymywała w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego w aspekcie zakresu terytorialnego inwestycji, ale wprowadzała korektę reformatoryjną w treści samej decyzji, jak i załączniku graficznym do decyzji.

Minister wyeliminował błędy i nieścisłości występujące w decyzji Wojewody w zakresie działek z ograniczonym sposobem korzystania. Minister, dokonując korekty zaskarżonej decyzji uwzględnił również, że decyzja o nadanym rygorze natychmiastowej wykonalności, uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.

Minister dokonał także korekty części załącznika graficznego do decyzji Wojewody, poprzez zatwierdzenie zamiennych dokumentów. Pozwoliło to wyeliminować nieścisłości występujące w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją Wojewody odnośnie uwidocznienia przebiegu linii wysokiego napięcia ulegającej przebudowie w ramach inwestycji oraz określenia przepisów prawa, w oparciu o które projektant dokonał określenia obszaru oddziaływania inwestycji” - informowało Biuro Komunikacji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl