WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

Zaopatrzenie miasta w ciepło, energię elektryczną i gaz na lata 2020-2035

19.11.2020 6:12

Zaopatrzenie miasta w ciepło, energię elektryczną i gaz na lata 2020-2035

Wnioski i uwagi do aktualizacji projektu można składać do 1 grudnia br.

Prezydent Miasta Świnoujście zawiadomił na stronie miejskiej o ogłoszeniu z dnia 10 listopada 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu „aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Świnoujście na lata 2020-2035”. Do aktualizacji można składać uwagi i wnioski w terminie do dnia 1 grudnia br.

 

Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Świnoujście na lata 2020-2035 jest wyłożona w dniach od 10 listopada 2020 r. do 1 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530 (pokój nr 323).  Dokument ten jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Świnoujście pod adresem: bip.um.swinoujscie.pl.  Uwagi i wnioski do tej aktualizacji mogą składać wszyscy zainteresowani, w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, to jest włącznie do dnia 1 grudnia 2020 r. Uwagi i wnioski należy składać   w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, z dopiskiem: „aktualizacja Projektu założeń — uwagi i wnioski” lub  osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście, w Wydziale Infrastruktury i Zieleni Miejskiej, wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty telefonicznie pod numerem tel. 91 321 57 17 lub mailowo pod adresem: wiz@um.swinoujscie.pl.   Wnioski i uwagi można także złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres   mail: wiz@um.swinoujscie.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.), z dopiskiem „aktualizacja Projektu założeń — uwagi i wnioski”.

 


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl