WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

26.06.2020 6:31

Prezydent z wotum zaufania i absolutorium

Podczas prowadzonej zdalnie sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 25 czerwca, po blisko 7-godzinnej debacie udzielono świnoujskiemu prezydentowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 r

 

 W tych najważniejszych punktach XXXII sesji na początku zaprezentowano Raport o stanie miasta za 2019 r. Wprowadzenia dokonał prezydent miasta po czym poszczególne części w skrócie tego ponad 60-stronicowego dokumentu prezentowała Sekretarz Miasta Dorota Konkolewska, Skarbnik Miasta Iwona Górecka-Sęczek , I zastępca prezydenta Barbara Michalska oraz zastępca prezydenta Paweł Sujka. W raporcie przedstawiono ogólny stan miasta , miejskich spółek i realizacji zadań za 2019 r. Później wywiązała się długotrwała dyskusja na wszelkie możliwe tematy począwszy do tych niewiele znaczących po zasadnicze. Po kilku godzinach wymiany zdań, pytań i odpowiedzi ocenił to radny Stanisław Bartkowiak mówiąc, że radni zachowują się tak jakby to była ...tylko jedna sesja w roku. Wśród poruszanych spraw znalazła się m.in. ekologia, nazwy i oznakowanie przepraw promowych , obwodnica wschodnia, brak windy w MDK, fatalny stan sali teatralnej oraz wieży ciśnień, długotrwałe i opieszale prowadzone prace drogowe, a nawet dywagacje co się stanie za kilka lat w Świnoujściu w stylu Quo vadis. Jednocześnie wyrażano też pozytywne opinie o wybudowanym przedszkolu, czy wizerunku placówek oświatowych, placach zabaw. Raport o stanie miasta stanowił podstawę do wyrażenia wotum zaufania dla prezydenta, który otrzymał je 17 głosami przy przeciwnym głosie radnego Krzysztofa Szpytko i wstrzymaniu się od głosu radnych Joanny Agatowskiej i Agnieszki Kaczmarek.

Następnie prezentowano wykonanie budżetu miasta Świnoujście za 2019 r , który oceniły również pozytywnie Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Regionalna Izba Obrachunkowa. W głosowaniu tym razem nad udzieleniem absolutorium prezydentowi ponownie 17 radnych było za, przeciwny był tylko radny Krzysztof Szpytko i wstrzymały się od głosu radne Joanna Agatowska i Agnieszka Kaczmarek.


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl