WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

24.03.2020 15:07

Wspólne posiedzenie komisji

W dniu 23 marca 2020 roku odbyło się posiedzenie połączone komisji Rady Miasta w Świnoujściu. Pomimo pojawiających się w mediach opinii, że posiedzenie komisji i sesja nie powinny się w tej sytuacji odbyć lub mogłyby odbyć się w formie telekonferencji, obowiązujące prawo polskie nie daje wprost takich możliwości. Umożliwi to dopiero zawarcie odpowiednich zapisów w przygotowywanej przez rząd specustawie zwanej ,,tarczą antykryzysową”.

 

Posiedzenie odbyło się w warunkach zaostrzonych wymogów sanitarnych w sali teatralnej Domu Kultury. Przy wejściu wszyscy biorący udział w posiedzeniu poddawani byli dezynfekcji rąk, otrzymali jednorazowe rękawiczki. Radni mieli także sprawdzoną temperaturę ciała. Mikrofon bezprzewodowy używany podczas posiedzenia był każdorazowo dezynfekowany. Tak więc przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności radni o godz.13.00. rozpoczęli wspólne posiedzenie. Uchwały, nad którymi dyskusje podjęli radni podczas wspólnego posiedzenia są niezbędne do dalszego funkcjonowania m.in.: Szpitala Miejskiego czy Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.

Podczas dyskusji zadawano pytania o kondycję finansową szpitala i o to, czy dodatkowe środki finansowe pozwolą na zabezpieczenie nie tylko leczenia, ale pozwolą na pozyskanie wykwalifikowanej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej oraz pokrycie jej uposażenia.

Kolejnym punktem było omówienie powstania Centrum Usług Wspólnych, które zapewni wspólną obsługę księgową jednostek oświatowych. Omówiono organizację i porządek prac nad utworzeniem CUW Rozpocznie ono swoją działalność 1 września tego roku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej. Utworzenie jednej wspólnej jednostki pozwoli na uzyskanie oszczędności w budżecie Miasta i rozwiąże problem wykwalifikowanej kadry, która dotychczas pracuje rozproszona w wielu jednostkach.

Podczas posiedzenia nie zabrakło pytań dotyczących sytuacji epidemiologicznej w związku z koronawirusem. W przypadku wystąpienia braków w sprzęcie medycznym Dyrekcja świnoujskiego szpitala może zwrócić się o pomoc do Oddziału Zakaźnego Szpitala przy ul. Arkońskiej w sprawie użyczenia sprzętu (respiratory, kardiomonitory).

Na terenie miasta nie występują przypadki zachorowania na COVID -19.Radni przekazali także licznie napływające do nich zapytania od mieszkańców miasta w sprawie świadczenia pomocy osobom potrzebującym, starszym w czasie panującej epidemii. Radni poprosili także o informację o przebiegu w naszym mieście zdalnego nauczania dzieci przebywających w domach.

Zaplanowana na czwartek XXVIII sesja Rady Miasta odbędzie się także w sali teatralnej Domu Kultury z zachowaniem takich samych środków ostrożności, zgodnie z obowiązującymi wymogami ilość osób obecnych nie będzie przekraczać dopuszczalnych norm.

Joanna Ścigała

BIK UM Świnoujście

 

 

 

 


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl