WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

09.09.2019 8:16

Zmiany w ustawie śmieciowej

6 września br. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – wprowadzająca szereg niezwykle istotnych zmian związanych z gminnymi systemami gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z tą ustawą rady miast i gmin zostały zobowiązane do dostosowania swojej uchwały wydanej przed dniem 6 września 2019 r. do znowelizowanych przepisów, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, czyli do 6 września 2020 r. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek, określone w uchwale wydanej przed 6 września 2019 r., wyższe niż stawki odpowiednio za pojemnik lub worek określone w nowych przepisach, obowiązują do dnia wejścia w życie uchwały wydanej na podstawie znowelizowanych przepisów.

Nowelizacja ma między innymi zachęcić do segregowania odpadów oraz ułatwić gminom kontrolę nad odbiorem odpadów komunalnymi. Nowym rozwiązaniem jest to, że gminy nie będą mogły - tak jak obecnie - ryczałtowo rozliczać się z firmami odbierającymi śmieci. Po zmianie prawa gminy będą rozliczać się z firmami śmieciowymi np. na podstawie masy odpadów, jakie zostały przekazane do przetworzenia. Ryczałtowe rozliczanie miało dotychczas wpływ na koszty wywozu. Ustawa dopuszcza też czterokrotnie podwyższone opłaty śmieciowe dla osób, które nie będą segregowały śmieci. Od dwóch do czterech razy więcej zapłacą ci, którzy nie segregują odpadów. Dodatkowym impulsem do segregacji odpadów mają być rozwiązania dające samorządom możliwość obniżenia opłat śmieciowych dla mieszkańców, co ma być rekompensowane z przychodów ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych.

Nowela przewiduje również, że opłaty śmieciowe będą niższe dla tych mieszkańców, którzy mają przydomowe kompostowniki, czyli zagospodarowują sami część produkowanych przez siebie odpadów. Samorządy będą mogły jednak ich skontrolować. Jeżeli okaże się, że mimo deklaracji nie kompostują odpadów, stracą upust w opłacie śmieciowej. Ponadto zgodnie z ustawą, jeżeli właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać śmieci, to firmy odbierające odpady przyjmą je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomią o tym władze gminy.

Nowością w znowelizowanej ustawie jest możliwość tworzenia przez gminy specjalnych punktów napraw sprzętów, bądź miejsca, w których mieszkańcy będą mogli zostawić nadające się nadal do użytku przedmioty, których chcą się pozbyć. Nowe prawo zmienia też przepisy tzw. ustawy foliówkowej, wprowadzając odpłatność za wszystkie plastikowe torby, jakie dostaniemy w sklepach poza tzw. zrywkami. Zgodnie z nowelą wszystkie foliówki będą objęte opłatą od 1 września br.

W tym roku zmieniły się też zasady segregacji odpadów. Od nowego roku mamy 5 pojemników na odpady. Co ważne, wyrzucane opakowania np. plastikowe, szklane czy metalowe przed trafieniem do odpowiedniego zbiornika, muszą być opróżnione, jednak nie trzeba ich myć. Warto przypomnieć jak teraz segregujemy śmiecie.

Pojemnik niebieski- papier

wrzucamy:opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma (kolorowe oraz czarno-białe), katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny, papier biurowy, książki, zeszyty, torebki papierowe oraz papier pakowy.

nie wrzucamy:zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych, zatłuszczonego lub brudnego papieru, papieru powlekanego folią (np. po maśle), kartonów po mleku, sokach, podpasek, pampersów oraz tapet.

Pojemnik zielony- szkło

wrzucamy:butelki i słoiki szklane po żywności, butelki szklane po napojach alkoholowych i szklane opakowania po kosmetykach. Wyrzucane szkło nie może być potłuczone.

nie wrzucamy:szkła stołowego, ceramiki, doniczek, zniczy z resztkami wosku, żarówek, termometrów, strzykawek, szkła kryształowego, luster, szyb okiennych i samochodowych oraz porcelany.

Pojemnik żółty- metal i tworzywa sztuczne

wrzucamy:plastikowe butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki i worki, plastikowe koszyczki po owocach, styropian opakowaniowy, puszki po napojach, puszki z blachy stalowej (np. po konserwach), złom żelazny oraz folię aluminiową.

nie wrzucamy:butelek i pojemników z zawartością, strzykawek, wenflonów, odpadów budowlanych, odpadów rozbiórkowych, zużytych baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego a także części samochodowych.

Pojemnik brązowy- odpady bio

wrzucamy:odpadki warzywne i owocowe, trawę, liście, kwiaty, trociny i resztki jedzenia.

nie wrzucamy:kości zwierząt, odchodów, oleju jadalnego, popiołu, leków, drewna impregnowanego oraz płyt wiórowych i pilśniowych.

Pojemnik czarny- odpady zmieszane

wrzucamy:wszystkie odpady, których nie wrzuciliśmy do żadnego z powyższych koszów.

 

Na podstawie dostępnych materiałów eska


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl