WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

25.06.2019 8:21

ZMIANA STAWEK ZA ODPADY

(Międzyzdroje) Z dniem 1 lipca 2019 roku zmieniają się stawki za wywóz odpadów na terenie Gminy Międzyzdroje.

 

Podczas sesji, która odbyła się 30 maja br. radni zajęli się projektem uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Burmistrz poinformował, że podwyższenie stawek ma związek ze zwiększeniem cen w Celowym Związku Gmin R-XXI. Pomimo wprowadzonych przepisów, problemem jest także brak należytej segregacji odpadów. Dotychczas obowiązujące stawki wzrosły średnio o 25% i przedstawiają się następująco:

Stawki opłat dla właścicieli nieruchomości wynoszą:

- 5 zł miesięcznie za 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny (było 4 zł)

- 9 zł miesięcznie za 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane ( było 7 zł).

Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika:

  1. o pojemności 60 l – 8,75 zł

  2. o pojemości 120 l – 16,25 zł

  3. o pojemności 240 l – 31,25 zł

  4. o pojemności – 1100 l – 131,25 zł

Jeśli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane od właścicielowi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika:

  1. o pojemności 60 l – 15,03 zł

  2. o pojemości 120 l – 30,07 zł

  3. o pojemności 240 l – 60,14 zł

  4. o pojemności – 1100 l – 233,86 zł.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wymaga składania nowej deklaracji.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art.6m ust.2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w uchwale Nr X/104/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 maja 2019 roku, na stronie: www.bip.miedzyzdroje.pl w zakładce System Rada – uchwały.

W związku z powyższymi zmianami, informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Międzyzdroje, że od 25 czerwca do 7 lipca 2019 roku zapukają do Państwa drzwi osoby, które dostarczą osobiście zawiadomienia dotyczące zmiany stawek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powiadomienia dostarczać będą osoby upoważnione przez Burmistrza Międzyzdrojów (upoważnienie ważne jest wraz z dowodem osobistym).

 

 

Joanna Ścigała

Rzecznik Prasowy

UM w Międzyzdrojach

 


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl