WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

10.06.2019 14:13

Wspólne polsko-niemieckie patrole w Świnoujściu

Od dziś w Świnoujściu wspólną służbę z funkcjonariuszami polskiej Straży Granicznej rozpoczynają funkcjonariusze niemieckiej Policji Federalnej. To element trwającego od listopada ubiegłego roku projektu wsparcia finansowego Wspólnych Polsko – Niemieckich Placówek ze Środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

 Dziesięciodniowy staż w Świnoujściu rozpoczęło dwóch funkcjonariuszy ze Wspólnej Polsko – Niemieckiej Placówki w Pomellen. W Placówce Straży Granicznej i w Pomorskim Dywizjonie SG będą uczestniczyć we wspólnych patrolach, działaniach kontrolnych i przyglądać się codziennej pracy polskich funkcjonariuszy, dzięki czemu poznają szerokie aspekty działalności służbowej Straży Granicznej. Ważnym celem takich krótkoterminowych praktyk jest także podniesienie kompetencji językowych funkcjonariuszy biorących udział w wymianie. Podobny staż niemieckich policjantów rozpoczął się w Placówce Straży Granicznej w Tuplicach (Nadodrzański Oddział Straży Granicznej), z kolei po stronie niemieckiej w Dreźnie praktykę rozpoczynają funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej.

 

1 listopada 2018 r. uruchomiony został projekt w zakresie wsparcia finansowego Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Internal Security Fund – ISF). W przedsięwzięciu, poza seminariami mającymi na celu pogłębienie zaufania wśród funkcjonariuszy wspólnych polsko-niemieckich patroli, wskazano również zwiększenie liczby patroli w strefie granicznej, wzmocnienie efektywności patroli mieszanych oraz zwiększenie wiedzy na temat przestępczości oraz nielegalnej migracji w strefie nadgranicznej.

Wśród głównych działań w ramach projektu, na które przeznaczono prawie 679 tys. euro (w tym kwota dofinansowania z ISF 611 tys. euro) wyróżnić można :

- zakup 6 samochodów patrolowych wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia kontroli

- zakup mobilnego sprzętu radiowego

- dodatkowe oznakowanie patroli wspólnych placówek 

- wspólne szkolenia (m. in. językowe, trening bezpiecznej jazdy)

- wspólne dwujęzyczne materiały zawierające procedury i akty prawne obu krajów

- wymiany funkcjonariuszy między jednostkami obu krajów.

Polsko-niemiecka współpraca w ramach Wspólnych Polsko – Niemieckich Placówek daje możliwość zwalczania przestępczości transgranicznej przy najlepszym wykorzystaniu sił i środków, a także sprzyja zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa ludności na terenach przygranicznych. Organizowanie wspólnych patroli w ramach Wspólnych Polsko – Niemieckich Placówek podniosło efektywność działania obu służb oraz dało możliwość wczesnego ujawniania przestępstw i wykroczeń.

 

kmdr ppor. SG Andrzej Juźwiak

Rzecznik Prasowy

Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku

 


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl