WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

13.03.2019 5:31

Pomorze w dawnej kartografii

(Międzyzdroje) Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach wraz z Klubem Przewodników PTTK „Na Wyspach” i Dyskusyjnym Klubem Książki zapraszają na wykład dr hab. prof. US Radosława Skryckiego pt. „Pomorze w dawnej kartografii”, który odbędzie się 20 marca 2019 r. o godz. 18.00. (wstęp wolny)

 

Dla każdego zainteresowanego własnym regionem ważnym elementem jest jego  historia i przestrzeń. Zabytkiem, który w sposób idealny łączy te dwie  wartości jest mapa, będąca nie tylko narzędziem pomagającym orientować  się w przestrzeni, ale także świetnie tę przestrzeń opisującym. W epoce  renesansu i baroku mapa była przede wszystkim narzędziem autopromocji -  miasta, państwa, dynastii, władcy... Przez rozbudowany program ikonograficzny komentowała aktualne wydarzenia i tworzyła obraz, który  często był bardziej życzeniowy niż rzeczywisty.

W przypadku dawnego Księstwa Pomorskiego własne mapy pojawiły się już w  I połowie XVI wieku, a więc stosunkowo wcześnie. Były jednak  niedoskonałe i nie spełniały pokładanych w nich oczekiwań, dlatego z  inicjatywy księcia Filipa II profesor matematyki z Rostocku Eilhard  Lubinus stworzył w 1618 roku wielką mapę Księstwa Pomorskiego. Od tego  momentu na Pomorzu mamy do czynienia z coraz intensywniejszym rozwojem  rodzimej i obcej kartografii, zarówno regionalnej jak i lokalnej -  miejskiej.” dr hab. prof. US R. Skrycki

Radosław Skrycki ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Szczecińskim w 1999 r., a w 2006 r. obronił doktorat nt. „Dziejów kartografii Nowej Marchii do końca XVIII wieku”. W 2008 r. wydawnictwo DiG opublikowało jego pracę, która rok później została nagrodzona Lubuskim Wawrzynem Naukowym. Po napisaniu monografii pt. „Prace kartograficzne w dolinach Odry, Warty i Noteci w okresie fryderycjańskim. Goswien Othmar Schultze i jego wkład w rozwój kartografii pruskiej” uzyskał stopień doktora habilitowanego, a następnie stanowisko profesora US. Jest przewodniczącym Zespołu Historii Kartografii PAN oraz członkiem Komisji Geografii Historycznej działającej przy Polskim Towarzystwie Historycznym oraz pełni funkcję wicedyrektora w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Interesuje się historią kartografii oraz historią regionalną Pomorza i dawnej Nowej Marchii, ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnej Chojny.

Bibliotekarze

  


 


  


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl