WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

12.03.2019 7:23

O karsiborskich konikach polskich

Niespełna rok temu świnoujską społeczność zbulwersowała sprawa wyraźnie zabiedzonych koników polskich żyjących na wyspie Karsibór , którymi zajmowało się Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP). Koniki odebrano Towarzystwu i powierzono opiece jednemu z tamtejszych mieszkańców. Sprawa koników się jednak definitywnie nie zakończyła i trwa nadal, a o szczegóły poprosiliśmy Biuro Informacji i Konsultacji UM Świnoujście.

 

            W połowie kwietnia 2018 r, natychmiast po otrzymaniu informacji  o złym stanie stada koników polskich przebywających na terenie rezerwatu OTOP na wyspie Karsibór, prezydent miasta zadecydował o ich odebraniu właścicielowi. Zwierzęta trafiły do wyspiarskiego gospodarstwa rolnego, którego właściciel ma doświadczenie w opiece nad końmi. Miasto podpisało z nim stosowną umowę. Z miejskiej kasy pokrywane są koszty wyżywienia i opieki weterynaryjnej nad stadem.

- W nowym miejscu konie doszły do zdrowia. Zgodnie z podpisaną umową będą tam do czasu wydania przez sąd orzeczenia o przepadku zwierząt lub umorzenia postępowania karnego. W listopadzie 2018 roku, po zakończonym postępowaniu, Prezydent Miasta wydał decyzję o czasowym odebraniu OTOP stada koników polskich.  OTOP odwołał się od tej decyzji. W związku z tym Miasto przesłało odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Kolegium uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało do ponownego rozpatrzenia przez organ I  instancji, czyli Prezydenta Miasta Świnoujście. Zgodnie ze wskazaniem przeprowadzono konfrontację dwóch świadków, przesłuchano także dodatkowych w tej sprawie. W ubiegłym tygodniu - 6 marca 2019 r. prezydenta ponownie wydał decyzję w tej sprawie. Tak, jak za pierwszym razem o czasowym odebraniu stada OTOP. Decyzja została przesłana  do stron sprawy, w tym OTOP. Od chwili odebrania pisma z decyzją (sprawa jest „świeża” z ubiegłego tygodnia, czekamy na tzw. zwrotkę) OTOP ma trzy dni na złożenie odwołania i jej zaskarżenia – przekazała nam Hanna Lachowska, Główny Specjalista z Biura Informacji i Konsultacji Społecznych

             Jednocześnie otrzymaliśmy informację z Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu podpisana przez Prokuratora Rejonowego Marzenę Sumińską-Pluta na temat toczących się tam dwóch postępowań w sprawie karsiborskich koników polskich. Prokuratura podaje, że „po analizie zgromadzonego do tej pory materiału dowodowego i ustaleń związanych z ewentualnymi warunkami ukarania podejrzanych w sprawie PR Ds. 645.2018 prokurator w ramach postępowania PR PC 55.2018 odstąpił od podjęcia działań zmierzających do rozwiązania Stowarzyszenia – Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptakówh. Dalej w informacji prokuratury czytamy : „postępowanie PR Ds. 645.2018 jest w toku i aktualnie trwa uzupełnienie materiału dowodowego, po którym nastąpi zaznajomienie podejrzanego z aktami postępowania i jego zakończenie decyzją merytoryczną” .

Więcej w papierowym wydaniu gazety


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl