WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

07.02.2010 9:16

Razem możemy więcej

(WOLIN) Dwa lata temu powstała w Wolinie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla rozwoju” (LGD). Członkami grupy są osoby fizyczne i prawne, zamieszkałe i prowadzące działalność na terenie jej działania. Zarząd stowarzyszenia składa się z 7 osób. Przewodniczy mu Marek Matys. Celem LGD jest efektywne pozyskiwanie i zarządzanie środkami Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W stowarzyszeniu liczącym 51 członków znaleźli się przedstawiciele sektora publicznego – 12%, społecznego – 80% i gospodarczego – 8% z gmin: Wolin, Golczewo i  Świerzno. Do zadań statutowych LGD należą m.in.: działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, realizacja lokalnej strategii rozwoju, opracowanej przez LGD, upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich.

Pod koniec stycznia ubiegłego roku Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zatwierdziła Lokalną Strategię Rozwoju. Fundusze unijne, bo o nich tu mowa, przeznaczone będą m.in. na rozbudowę świetlic wiejskich, miejsc rekreacji jak również na remonty obiektów zabytkowych, aktywizację wsi przez różnego rodzaju imprezy kulturalne a także rozwój mikroprzesiębiorstw.

Po otrzymaniu funduszy unijnych gmina Wolin zamierza wybudować place zabaw w Kodrąbku, Mokrzycy, Łuskowie, Skoszewie i Wiejkowie. Gmina Golczewo ubiega się o fundusze na podobne zadania na terenie gminy. Jeśli chodzi o Ochotniczą Straż Pożarną w Jatkach to zamierza ona wyremontować wiejską świetlicę, wybudować chodnik przy świetlicy i parking służący gościom. Procedura rozpatrywania wniosków w Urzędzie Marszałkowskim może potrwać około trzech, czterech miesięcy. Tak, więc umowy z beneficjantami zostaną podpisane prawdopodobnie w połowie tego roku.

Więcej na ten temat w najbliższym gazetowym wydaniu „Wyspiarza niebieskiego'


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl