WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

12.07.2018 16:04

Porady prawne

W dzisiejszym skomplikowanym świecie prawnym zamieszczamy kolejny już odcinek odpowiedzi przygotowanych przez prawników na pytania przesłane przez Internautów i Czytelników gazety.

 

Pytanie: Na jednym z portali miejskich zamieszczono zdjęcie mojego domku jednorodzinnego w kontekście niepochlebnego artykułu dotyczącego stosunków międzysąsiedzkich. Czy wydawca miał do tego prawo i co w tej sytuacji powinnam zrobić?

 

Jeśli chodzi o publiczne udostępnienie zdjęcia nieruchomości to można zwrócić się do wydawcy z żądaniem zaniechania postępowania w ten sposób ze względu na naruszenie prawa własności. Z przedstawionego stanu faktycznego wydaje się, że brak jest podstaw do ochrony ze względu na naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskim. W celu dochodzenia ww. roszczenia najlepiej skierować swoje żądanie na piśmie z zastrzeżeniem terminu na dokonanie czynności.

 

Pytanie : Myśliwi systematycznie naruszają teren mojej prywatnej nieogrodzonej , ale oznaczonej palikami działki. Prosiłem żeby tego nie czynili ale bezskutecznie. Czy mogę się jakoś prawnie zabezpieczyć, bo póki co nie stać mnie na ogrodzenie?

Przyjmujemy założenie, że działka wchodzi w skład obwodu łowieckiego.Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo łowieckie.Zgodnie z jej brzmieniem właściciel działki wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może zakazać wykonywania polowania na swojej nieruchomości poprzez złożenie Staroście oświadczenia, które działa już od następnego dnia. Istotne jest, że takiego oświadczenia nie można cofnąć w trakcie trwania łowieckiego roku gospodarczego (tzn. przed 31 marca kolejnego roku).

Proszę pamiętać, że oświadczenie należy złożyć osobiście (trzeba mieć ze sobą dowód osobisty do wglądu), a przed samym złożeniem polecamy zapoznać się, co niesie za sobą podpisane ww. pisma.

Pytanie : Co należy zrobić z kłopotliwym sąsiadem do którego po telefonach z prośbą o interwencję przyjeżdża wielokrotnie policja, a sytuacja nie ulega poprawie?

Z treści przedstawionego pytania nie wynika jakich uciążliwości dopuszcza się sąsiad. Jeżeli są to tzw. immisje tj. np. hałas, nieprzyjemne zapachy, które zakłócają korzystanie z nieruchomości sąsiedniej ponad przeciętną miarę to można wystąpić do sądu z powództwem dotyczącym zaniechania naruszeń i przywrócenia stanu zgodnego z prawem. W zależności od sytuacji można domagać się  odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu immisji.

Prawnicy Marta Lipiec – tel.: 693 642 894

Łukasz Lipiec – tel.: 512 321 524

ul. Paderewskiego 24b, Świnoujście

kontakt@lipcowie.pl

www.lipcowie.pl

 


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl