WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

13.06.2018 12:31

Porady prawne

W dzisiejszym skomplikowanym świecie prawnym zamieszczamy kolejny już odcinek odpowiedzi przygotowanych przez prawników na pytania przesłane przez Internautów i Czytelników gazety.

 

Pytanie: Czy w stosunku do nieuczciwego prawnika, który nie reguluje swoich zobowiązań za wykonane usługi jest jakaś inna droga wyegzekwowania należności prócz sądu i firmy windykacyjnej. Gdzie można na taką osobę złożyć skargę?

Zawód radcy prawnego to zawód zaufania publicznego i żeby wykonywać tę profesję trzeba być wpisanym na listę radców prawnych. Wszyscy radcowie prawni tworzą samorząd zawodowy, a jedną z jego z kompetencji jest sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu. W przypadku gdy radca prawny działa nierzetelnie, niezadowolony klient może poinformować właściwą okręgową izbę radców prawnych, do której przynależy ten radca o jego nieprawidłowym działaniu. Organy samorządu podejmą odpowiednie kroki, które mogą zakończyć się wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, a w konsekwencji nawet utratą prawa do wykonywania zawodu. Jeśli chodzi o samo wyegzekwowanie należności to nie pozostaje inna droga niż postępowanie przed sądem.

 

Pytanie: Jestem lekarzem i prowadzę także gabinet w ramach prywatnej praktyki. Jakie obowiązki w stosunku do moich prywatnych pacjentów na mnie ciążą w związku z wprowadzeniem RODO?

Lekarz prowadzący prywatną praktykę jest administratorem danych osobowych swoich pacjentów. W związku z tym ciąży na Panu obowiązek poinformowania pacjentów kto jest administratorem, w jakim celu są przetwarzane dane, jakie dane są przetwarzane – trzeba zwrócić uwagę, że gabinet lekarski przetwarza dane wrażliwe m.in. dotyczące stanu zdrowia pacjentów, jaka jest podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania danych osobowych, a także prawa przysługujące pacjentowi w związku z przetwarzaniem danych. Oprócz opisanego powyżej obowiązku informacyjnego powinien Pan zapewnić maksymalną ochronę danych osobowych przed dostępem do nich osób trzecich. Jest to jednak na tyle złożona tematyka, że wymaga ona szerszego omówienia.

 

Pytanie: Moje dziecko nie przystąpiło do Komunii Świętej zgodnie z naszymi rodzinnymi przekonaniami, ale teraz jest w pewnym sensie szykanowane przez innych uczniów, a nawet spotkało się z uwagami nauczycieli. Czy w tej sytuacji należy złożyć skargę do Wydziału Edukacji, Kuratora czy do ministerstwa?

W opisanej sytuacji najlepiej jest złożyć skargę do kuratorium, gdyż właśnie ta instytucja sprawuje nadzór nad szkołami. Zawsze pozostaje również możliwość wystąpienia na drogę sądową z żądaniem zadośćuczynienia za naruszenia dóbr osobistych, jednak w takim przypadku należy pamiętać, że tego rodzaju roszczenie wymaga udowodnienia, gdyż inaczej grozi to powstaniem zbędnych kosztów niezasadnie wszczętego postępowania sądowego.

Prawnicy

Marta Lipiec – tel.: 693 642 894

Łukasz Lipiec – tel.: 512 321 524

ul. Paderewskiego 24b, Świnoujście

kontakt@lipcowie.pl

www.lipcowie.pl

 


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl