WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

13.06.2018 8:02

STRATEGIA PORTU

 W ostatnim czasie pojawiły się głosy o tym, że terminal kontenerowy powstanie, bo jest taki zapis w Strategii Rozwoju portów Szczecin i Świnoujście z 2014 roku. Należy więc wyjaśnić, że strategia nie jest dokumentem, który nie może podlegać zmianom. Zgodnie z przyjętymi zasadami strategia rozwoju kraju podlega aktualizacji w cyklu czteroletnim. W związku z tym wszystkie dokumenty tworzone na jej podstawie również ulegają zmianom.

 

  14 lutego 2017 roku rząd premiera Morawieckiego przyjął Strategię na rzecz  Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku. Na podstawie tej strategii oraz Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opacowało  Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) . Program jest dokumentem o charakterze operacyjno- wdrożeniowym, będącym podstawą do dokonania aktualizacji strategii rozwoju portów .

   Najważniejszymi inwestycjami w Świnoujściu są :

Odnośnie terminala kontenerowego w Świnoujściu w obowiązującym Programie rozwoju polskich  portów morskich napisano: Ewentualna budowa głębokowodnego terminala kontenerowego po roku 2020.

  Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju nie jest planem długoterminowym, ponieważ został uchwalony zwykłą a nie konstytucyjną większością głosów w Sejmie RP. To oznacza, że podobnie jak poprzednie strategie rozwoju Polski wraz ze zmianą ekipy rządzącej zostanie zmodyfikowany lub odrzucony.

  O tym, czy terminal kontenerowy powstanie zdecyduje zwycięzca kolejnych wyborów. Problem w tym, że projekt do strategii wprowadziła Platforma Obywatelska a Prawo i Sprawiedliwość ten program dalej promuje jako swój.

Andrzej Sokołowski

 


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl