WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

10.10.2017 8:45

Jeszcze jedna opinia o przemarzającym zbiorniku w terminalu LNG

W tegorocznych wydaniach gazety Wyspiarz niebieski nr 13 i 14 informowaliśmy o dziwnym, widocznym gołym okiem przemarzaniu jednego ze zbiorników z gazem w terminalu gazowym LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Otrzymaliśmy z Gaz-Systemu S.A. dość pokrętną odpowiedź, która naszym zdaniem niewiele też wyjaśniała. Teraz indagowany na ten temat wypowiedział się także wicepremier Mateusz Morawiecki.

 

Przypomnijmy, że od mieszkańców tej dzielnicy dostaliśmy zdjęcia z widocznym przemarzaniem jednego ze zbiorników, co jak się wydaje wskazuje na jego nieszczelność. Stąd też wysłaliśmy w tej m.in., sprawie pytanie do rzecznika prasowego Gaz – Systemu , właściciela firmy Polskie LNG do którego dołączyliśmy zdjęcia z wyraźnymi zamarzniętymi polami na powłoce zbiornika. Odpowiedź otrzymaliśmy od Tomasza Pietrasieńskigo, rzecznika prasowego GAZ-SYSTEM S.A.

Na pytanie - Czy zbiorniki na gaz w świnoujskim terminalu są w pełni szczelne, a jeśli nie, to jakie prace i kiedy dotąd wykonano i czy gwarantują one szczelność zbiorników? Otrzymana odpowiedź w następującym brzmieniu: „Miejscowe przemarzanie zbiorników LNG nie ma nic wspólnego z problemem szczelności rozumianym jako wydostawanie się LNG na zewnątrz (do atmosfery) oraz wynikającym z tego problemem bezpieczeństwa Terminalu i otoczenia. Jest to problem równowagi termicznej oraz zbilansowania się cieplnego procesów odbywających się w zbiorniku, w wyniku którego następuje kondensacja pary wodnej z otaczającej atmosfery na ścianach zbiornika. Kondensacja pary wodnej z atmosfery odbywa się w podobny sposób, jaki możemy zaobserwować na zawilgoconych zimnych rurach wodociągowych.

W wyniku migracji i przemieszczania się izolacji perlitowej w przestrzeni międzyzbiornikowej, na płaszczu zbiornika pojawiają się miejscowe „mostki termiczne”, które (w wyniku lokalnego zwiększonego ogrzewania) są przyczyną wspomnianej kondensacji pary wodnej na zimnych ścianach betonowych. Należy dodać, że zbiornik betonowy widziany z zewnątrz, pełni rolę jednie osłony termicznej. Właściwy zbiornik przechowujący płynne LNG znajduje się wewnątrz płaszcza betonowego, jest odizolowany pod względem konstrukcyjnym od płaszcza betonowego i wykonany jest ze stali niklowej.

Zbiorniki - przed oddaniem do użytkowania - były poddane wszystkim, wymaganym badaniom (wg najwyższych standardów jakości) oraz testom szczelności, pod nadzorem instytucji nadzorczych (w tym Transportowego Dozoru Technicznego) i uzyskały odpowiednie certyfikaty, w tym decyzję o dopuszczeniu do eksploatacji wydaną przez TDT. Co więcej szczelność zbiorników jest stale kontrolowana poprzez zainstalowany system wykrywania nieszczelności. Nie stwierdzono żadnych symptomów nieszczelności zbiorników.

Zaobserwowane w lutym miejscowe oszronienie zbiornika nie ma żadnego związku ze szczelnością zbiornika a jedynie ze zjawiskiem kondensacji pary wodnej na płaszczu zbiornika. Polskie LNG S.A. systematycznie monitoruje zjawisko kondensacji pary wodnej na płaszczu betonowym zbiorników LNG, poprzez wykonywanie okresowych badań przy pomocy kamer termowizyjnych”

Na temat zaistniałych nieprawidłowości w świnoujskim terminalu LNG zagadnął także wicepremiera Mateusza Morawieckiego prowadzący portal dziennikarz Zenon Nowak. Wysłał też wicepremierowi zdjęcia jakimi my dysponowaliśmy z momentu przemarzania zbiornika i te jakie sam wykonał w listopadzie 2014 r podczas budowy tego samego zbiornika nr 1 terminalu. Jego zdjęcia pokazywały rysę-szczelinę powstałą na tym zbiorniku na skutek przerwy podczas wylewania jego betonowych ścian. O tej sprawie Z. Nowak informował już wcześniej odpowiedzialne osoby wysyłając zdjęcia z 2014 r, a teraz łącznie wszystkie wysłał z pytaniem o opinię w tej sprawie do wicepremiera M. Morawieckiego.

Z. Nowak otrzymał od wicepremiera następującą odpowiedź, którą publikujemy w całości: „W związku z przedstawioną przez Pana sprawą poprosiłem przedstawicieli spółek odpowiedzialnych za terminal gazowy w Świnoujściu o stosowne wyjaśnienia. Z przedstawionych mi odpowiedzi wynika, iż przerwa w wylewaniu betonu przy budowie zbiornika była przeprowadzona pod stałym nadzorem inspektorów dozoru technicznego i zgodna z zastosowaną technologią. Zaobserwowana "szczelina" jest natomiast w rzeczywistości połączeniem warstw betonu wynikającym z zastosowanej technologii wykonania zbiornika. Natomiast w kontekście zaobserwowanych przez Pana przemarzań -- istotnie nie są one zjawiskiem naturalnym i wynikają z występowania tzw. "zimnych punktów" powstałych w wyniku przemieszczania się materiału izolacyjnego oddzielającego zbiornik wewnętrzny od zewnętrznej powłoki betonowej, a ich likwidacja wymaga uzupełnienia izolacji. Zbiorniki są objęte gwarancją wykonawcy,a sprawa uzupełniania izolacji jest obecnie w toku. Dziękuję za obywatelską postawę i zainteresowanie się tym ważnym tematem! Pozdrawiam MM”

Więcej w papierowym wydaniu gazety.


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl