WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

19.04.2017 8:14

PRAWNICY ODPOWIADAJĄ NA PYTANIA

Czy jest możliwość uzyskania ulgi w spłacie kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich w sytuacji kiedy po 10 latach spłaty, kredyt w przeliczeniu na złotówki przekracza o kilkadziesiąt tysięcy pierwotnie uzyskaną kwotę?

 

Odpowiedź: Od 2011 r. obowiązuje tzw. ustawa antyspreadowa umożliwiająca spłatę zaciągniętego kredytu bezpośrednio w tej walucie, w której został udzielony. Takie rozwiązanie pozwala na kupno franków np. za pośrednictwem kantoru internetowego, gdzie kursy walut są od kilku do kilkunastu groszy niższe niż w tabeli kursów stosowanych przez banki. W ten sposób możemy zaoszczędzić przykładowo nawet do 10.000 zł przy zadłużeniu opiewającym na kwotę 100.000 CHF jeśli kurs waluty w kantorze internetowym będzie o 10 gr. niższy niż kurs stosowany przez bank. Można spróbować również zawrzeć ugodę z bankiem lub wytoczyć powództwo, w wyniku którego sąd uzna określone postanowienia umowy za niedozwolone, co wymaga jednak bardziej szczegółowego omówienia.

Co zrobić w sytuacji kiedy firma windykacyjna dopomina się zapłaty za faktury sprzed kilku lat, których opłacenie moim zdaniem było wyjaśnione u wystawcy faktury?

Odpowiedź: Przede wszystkim należy sprawdzić, czy dochodzone przez firmę windykacją roszczenie nie jest przedawnione. Ze względu na to, że w prawie cywilnym obowiązują różne terminy przedawnienia każda sprawa wymaga szczegółowego przeanalizowania. Ponadto warto również skontaktować się z wierzycielem (najlepiej pisemnie) i wskazać dlaczego nie jest zasadne żądanie przez firmę windykacyjną wskazanej kwoty. W tym miejscu najlepiej załączyć dowody, które jasno określają fakt uregulowania należności. Jeśli firma windykacyjna nie rezygnuje z żądania zapłaty, a jesteśmy przeświadczeni o swojej racji to sprawa z pewnością trafi do sądu, gdzie będziemy mogli rozstrzygnąć ją na swoją korzyść.

Czy konkubina ma prawo do dziedziczenia majątku po swoim partnerze?

Odpowiedź: Obowiązujący kodeks cywilny wyróżnia dwa typy dziedziczenia: ustawowe i testamentowe. Analizując dziedziczenie ustawowe należy stwierdzić, że obejmuje ono wyznaczony krąg osób, które dziedziczą po zmarłym (przede wszystkim w pierwszej kolejności: małżonek i dzieci) co do zasady wtedy, gdy nie ma testamentu. Ten wariant nie przewiduje możliwości dziedziczenia przez partnera. Spadkodawca może jednak dobrowolnie rozporządzić swoim majątkiem i powołać do spadku wyznaczoną osobę pozostawiając testament. W takiej sytuacji nie ma żadnych przeszkód, aby zmarły uczynił spadkobiercą swoją partnerkę.

Tekst ma na celu jedynie zasygnalizowanie rozwiązania wskazanych problemów stanowiących przedmiot zainteresowania Kancelarii, dlatego w razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

W kolejnym numerze odpowiemy m.in. na pytania dotyczące przestępstwa łapownictwa oraz przemocy domowej.

Prawnicy

Marta Lipiec – tel.: 693 642 894

Łukasz Lipiec – tel.: 512 321 524

ul. Paderewskiego 24b, Świnoujście

www.lipcowie.pl

 


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl