WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

Radni podjęli decyzję na czwartkowej sesji

26.11.2009 21:36

Radni podjęli decyzję na czwartkowej sesji

Woda i ścieki w 2010 r. droższe

Od nowego roku kalendarzowego płacić będziemy więcej z wodę i ścieki. Taką decyzję podjęli na sesji radni Świnoujścia. Zakład Wodociągów i Kanalizacji przedstawił Radzie dwa warianty cen. Pierwszy rynkowy, co oznaczało wysoki ich wzrost, głównie dla gospodarstw domowych (o 63,7 %) oraz drugi tzw. „społeczny” z 5% wzrostu ceny i dopłatą z kasy Miasta głównie dla gospodarstw domowych. Radni przyjęli wariant „społeczny” 17 głosami przy 2 wstrzymujących się.

 

Wariant „społeczny” bazuje na przyjętej przez Radę Miasta uchwale z sierpnia 2004 r. „w sprawie polityki Miasta w zakresie kształtowania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”. Ustalono wówczas, że ceny dla gospodarstw domowych, co roku będą wzrastały o 4% w stosunku do wskaźnika inflacji prognozowanego na dany rok. Natomiast ceny dla pozostałych odbiorców będą na poziomie pokrywającym niezbędne przychody, nie mniejszym jednak od cen obowiązujących każdego roku dla danej grupy odbiorców. I tak w 2010 roku, w gospodarstwach domowych płacić będziemy za m3 wody 2,81 zł. Za m3 ścieków 2,92 zł. Pozostali odbiorcy za 1 m3 wody zapłacą już 4,09 zł, a za ścieki 4,92 zł z 1 m3. Wyjątek stanowi szpital miejski i zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, które zapłacą tylko 20 % wysokości ustalonej taryfy Do zużytej przez te instytucje wody dopłaci Miasto. W stosunku do roku bieżącego dla gospodarstw domowych podniesiono ceny wody i ścieków o 5% od dotychczas obowiązujących. W tej sytuacji zakłada się, że łącznie dopłata Miasta stanowić będzie w przyszłym roku kwotę 5,45 mln.zł. W tym dopłata do gospodarstw domowych 5,38 mln.zł, a pozostała kwota to dopłata dla szpitala i zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego.

Dla porównania przytoczono na sesji jak kształtują się ceny za wodę i ścieki w Polsce. I tak średnia krajowa to, 5,9 zł za 1 m3, średnia w województwie zachodniopomorskim 7,58 zł za 1 m3. Natomiast średnia dotychczasowa w Świnoujściu za wodę i ścieki to 5,84 zł, a w 2010 r – 6,13 zł z 1 m3. Przy tej naszej średniej należy jednak doliczyć (o czym się nie wspomina !) jeszcze tę dopłatę do taryfy jaką stosuje od lat Miasto Świnoujście, które przecież wnosi ją nie z powietrza, ale z naszych podatków. Gdyby nie ta dopłata to gospodarstwa domowe płaciłyby w 2010 r nie 6,13 zł za m3, ale 9,57 zł za m3, a pozostali 9,64 zł za m3

A jakie dane można znaleźć na ten temat w internecie? Oto te z Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

 

Porównanie średnich cen brutto wody i ścieków w I kwartale 2008 i 2009 r. wg ankiet

Województwo

Gospodarstwa domowe

Przemysł

Usługi

 

woda

ścieki

woda

ścieki

woda

ścieki

 

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

 

zachodniopomorskie

2,28

2,83

3,20

4,75

2,32

2,90

3,32

4,93

2,30

2,88

3,32

4,84

 

ŚREDNIA KRAJOWA

2,62

2,85

3,50

3,94

2,76

3,05

3,97

4,52

2,77

3,02

3,79

4,27

 

 

Pozostaje więc zapytać, a dlaczego u nas jest tak drogo? Czy to aby nie pora zastanowić się, co jest powodem tak wysokich cen, które tylko dzięki dopłacie Miasta nie robią już takiego wrażenia? Może warto obciąć wysokie koszty gospodarowania jakie ponosi ZWiK, komunalna spółka z o.o. , które przecież mają bezpośredni wpływ na cenę wody?.

Więcej na ten temat w najbliższym gazetowym wydaniu „Wyspiarza niebieskiego

 

 

 


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl