WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

26.11.2009 9:49

Sukces świnoujskich marynarzy - artystów

W Rzeszowie, w dniach 17 - 21 listopada, odbył się XXII Ogólnopolski Przegląd Filmów Amatorskich WP OPFA - RZESZÓW 2009. Tegoroczny festiwal połączony został z wystawą XXIV Konkursu Fotografii WP FOTO - RZESZÓW 2009 oraz XIX Przeglądem Amatorskiej Twórczości Plastycznej WP. W każdej z imprez prace marynarzy z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża zostały bardzo wysoko ocenione.

W pokazach konkursowych„OPFA - RZESZÓW 2009 zaprezentowano 25 filmów zrealizowanych przez żołnierzy zawodowych oraz pracowników wojska z całego kraju. Wśród nagrodzonych prac znalazł się film mł. chor. Arkadiusza Szwajdy z Dowództwa 8.FOW pt. „Historia i Współczesność 8. Flotylli Obrony Wybrzeża”. Obraz ten otrzymał nagrodę specjalną dyrektora Muzeum Wojska Polskiego za najlepszy film dokumentalny prezentowany w trakcie tegorocznego przeglądu. Wyróżniony również został przez dyrektora Domu Żołnierza Polskiego.

W XIX Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Plastycznej WP wzięło udział 53 twórców – reprezentantów jednostek wojskowych i wojskowych ośrodków kultury ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych, a także twórcy nieprofesjonalni spoza środowiska wojskowego. Jury obejrzało 157 nadesłanych obrazów i rzeźb. Za cykl prac malarskich pt. "Okręty 8.FOW w strukturach NATO” st. mar. zaw. Maciej Babiński z Klubu Garnizonowego Świnoujście otrzymał nagrodę dyrektora Muzeum Wojska Polskiego.

Największy sukces wśród reprezentantów 8.FOW odnotował chor. rez. Daniel Szysz z Klubu Garnizonowego Świnoujście. Został zwycięzcą XXIV konkursu fotografii Wojska Polskiego Foto Rzeszów 2009. Pokonał on pozostałych 50 fotografów i fotografików, którzy łącznie na konkurs nadesłali blisko 400 zdjęć.

Ogólnopolski Przegląd Filmów Amatorskich WP, Konkursu Fotografii WP i Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej WP to konkursy dla amatorów z wojskowych ośrodków kultury, jak również twórców indywidualnych działających w wojsku i poza resortem MON, których prace związane są tematycznie z historią i współczesnością wojska oraz szeroko rozumianą problematyką proobronną. Celem konkursów jest podsumowanie i promocja rocznego dorobku artystycznego amatorów, wyłonienie prac o walorach szkoleniowo - wychowawczych przewidzianych do rozpowszechniania w wojsku, promocja profesjonalizacji Sił Zbrojnych w amatorskiej twórczości oraz inspirowanie artystów spoza środowiska wojskowego do podejmowania w twórczości tematyki wojskowej i proobronnej. Organizatorami konkursów są Dom Żołnierza Polskiego w Warszawie, Departament Wychowania i Promocji Obronności MON oraz instytucje samorządowe i jednostki wojskowe, na których terenie odbywa się przegląd w danym roku.


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl