WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

24.11.2009 4:45

Ceny za wodę i ścieki , oświadczenia majątkowe oraz rezygnacja z porozumienia

To najważniejsze tematy jakie znalazły się w porządku obrad najbliższej, czwartkowej sesji Rady Miasta Świnoujścia. Z punktu widzenia społecznego niewątpliwie najważniejsza jest sprawa ustalenia na przyszły rok cen za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków w jednym z dwóch wariantów: rynkowym lub społecznym.

Radni zajmą się na tej sesji niezwykle ważną sprawą zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ” obowiązującej na terenie miasta Świnoujście. Przyjęcie wariantu rynkowego to wysoki wzrost cen głównie dla gospodarstw domowych o blisko 64%. Przy przyjęciu natomiast wariantu społecznego, a raczej prospołecznego zakłada się dla gospodarstw domowych oraz szpitali i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych dopłatę z budżetu Miasta do taryfy rzędu ok.5,5 mln zł w tym niespełna 5,4 mln zł dla gospodarstw domowych). Przy zastosowaniu podanych dopłat z budżetu Miasta łada się, że łączny wzrost cen za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych wyniesie 5 %.Natomiast szpitale i ZP-O uzyskają dopłaty do taryfy rzędu 80%.

Istotna wydaje się też przedkładana na sesji informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych przekazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Świnoujście, Prezydenta Mata Świnoujście, Wojewodę zachodniopomorskiego i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świnoujściu.

Grono świnoujskich rajców zajmie się sygnalizowaną już przez nas sprawa odstąpienia przez Gminę-Miasto Świnoujście od porozumienia międzygminnego zawartego Międzyzdrojami i Wolinem. Dotyczy to wspólnie utworzonego i utrzymywanego (rocznie po ok. 50 tys zł od każdej z gmin)”Europejskiego Centrum Różnorodności Biologicznej Wolin-Uznam”.

Więcej na ten temat w gazetowym wydaniu „Wyspiarza niebieskiego”


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl