WYSPIARZ niebieski
W ostatnim numerze    13 (244)
Zdjecie

Wybrano władze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej

Po zarejestrowaniu w lutym br. Świnoujskiej Organizacji Turystycznej w Krajowym Rejestrze Sądowym, w minioną środę, 29 marca br. odbyło się I Walne Zebranie Członków Świnoujskiej Organizacji Turystycznej. Jego celem było wyłonienie władz stowarzyszenia, czyli Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Na zdjęciu władze ŚOT. Od lewej Maciej Kubiak, Ryszard Szczepański, Andrzej Lebdowicz, Katarzyna Rówińska, Piotr Kośmider i Michał Faligowski

str. 3
Zdjecie

Szkolne Dni Teatru

Międzynarodowy Dzień Teatru, przypadający na 27 marca, od sześciu lat jest okazją do organizowania Szkolnych Dni Teatru przez uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego z klasami integracyjnymi im.Mieszka I. Tegoroczny Międzynarodowy Dzień teatru przebiegał po hasłem: “Teatr nie jest widowiskiem, ale czymś, co ma skłonić do refleksji”, słowami zaczerpniętymi z wypowiedzi nieżyjącego już reżysera Konrada Swinarskiego. Uroczystość podsumowująca Szkolne Dni Teatru zadedykowana została Janowi Pawłowi II i wszystkim pasjonatom teatru. Młodzież przygotowała przedstawienie pt. “Medytacje o małżeństwie”, będące fragmentem sztuki Karola Wojtyły pt. “Przed sklepem jubilera”.

str. 18

Schronisko dla zwierząt do kolejnej kontroli

Radni i władza oceniają... inaczej

Po przedstawieniu na marcowej sesji Rady Miasta niepochlebnego protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej RM badającej sprawę prawidłowości realizacji budowy I etapu schroniska dla zwierząt w Świnoujściu, kpiących według radnych zastrzeżeń do tego protokołu zgłoszonych pisemnie przez prezydenta Janusza Żmurkiewicza, radni jednogłośnie (w tym także SLD) podjęli uchwałę o dalszym zbadaniu tej inwestycji przez niezależną instytucję. Taka potrzeba zarysowała się wobec widocznego braku możliwości zbliżenia stanowisk radnych oraz prezydenta i urzędników, w kwestii oceny prawidłowości realizacji inwestycji. Po propozycjach zbadania tej inwestycji przez Najwyższą Izbę Kontroli, czy prokuraturę, ostatecznie zgodnie z podjętą uchwałą postanowiono przekazać ją do kontroli Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. Ta instytucja ma teraz rozstrzygnąć czy budowa schroniska dla zwierząt na którą planowano wydać 1.7 mln zł, a w efekcie wydano ponad 2 mln zł przebiegła prawidłowo.

str. 4
Zdjecie

W pierwszą rocznicę śmierci polskiego papieża

UROCZYSTE ODSŁONIECIE PAPIESKIEGO POPIERSIA

Dla uczczenia pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II w kościele p.w. Chrystusa Króla w niedzielę 2 kwietnia o godz. 19.00 została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji zmarłego Papieża pod przewodnictwem JE ks. bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza. Po zakończeniu Mszy świętej prezydent miasta Janusz Żmurkiewicz odsłonił popiersie Jana Pawła II usytuowane na przykościelnym placu, które następnie zostało poświęcone.

str. 3
Zdjecie

Jednomyślność w sprawie kolei UBB

Oddźwiękiem na protesty radnych i innych mieszkańców Świnoujścia w sprawie decyzji Prezydenta Miasta Świnoujścia o sprzedaży niemieckiemu inwestorowi terenu pod linię kolejową UBB, było wycofanie się z niej i przedłożeniem na sesji Rady Miasta w dniu 30 marca.br projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia tej firmie terenów bez przetargu na okres 30 lat. Przedmiotem umowy z dzierżawcą ma być nieruchomość pod inwestycję “Przedłużenie linii kolejowej w Świnoujściu na odcinku Świnoujście/granica do ul. 11 Listopada”. W jej ramach ma powstać niezbędna infrastruktura kolejowa wraz z budynkiem stacji końcowej przy ul. 11 Listopada. Dyskusja nad tym tematem trwała około 4 godzin. W głównej mierze poświęcona była sprawom merytorycznym a także temu, co zostało ujawnione przez radnych w trakcie sesji, że prezydent posiadał również ofertę innej firmy niemieckiej - spółki OME. Ta swoją ofertę budowy tego odcinka kolei złożyła prezydentowi 25 lutego 2005 r.

str. 3

Po trzynastu latach od zawarcia umowy...

WYPOWIEDZENIE DZIERŻAWY

O karsiborskim bublu czyli o nieistniejącej stacji uzdatniania wody pisaliśmy po raz pierwszy w marcu 2003, potem dwukrotnie w 2004 r., dwukrotnie w 2005 r. no i w 2006. W ciągu ostatnich trzech lat sprawą rozliczenia firmy Ciroko zajmował się osobiście zastępca prezydenta Andrzej Szczodry, przez półtora roku Wydział Inżyniera Miasta. W końcu Prezydent Miasta wszczął postępowanie administracyjne. Ta bulwersująca sprawa trwa już trzynasty rok, a jej początek sięga jeszcze roku 1993 r., kiedy to Zarząd Miasta (z prezydentem Leszkiem Miłoszem) podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym Ciroko na budowę stacji uzdatniania wody w Karsiborze.

str. 9
Zdjecie

“Krajobraz Polski - tradycja, współczesność, przyszłość”

Rejonowy Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży

Na przegląd zorganizowany przez Miejski Dom Kultury w Świnoujściu wpłynęło 204 prac. Jury w składzie: Wacława Dubiel (nauczyciel plastyki), Jan Bociąga (artysta malarz) i Piotr Miazga (instruktor plastyki i fotografii) postanowiło wyróżnić i jednocześnie zakwalifikować na Wojewódzki Przegląd do Pałacu Młodzieży w Szczecinie prace następujących młodych twórców.

str. 18

Nadwyżka budżetowa rozdzielona!

Jednym z punktów sesji Rady Miasta w dniu 30 marca br. były sprawy budżetowe. Dotyczyły one rozdysponowania prawie 6 milionowej nadwyżki budżetowej powstałej po całkowitym rozliczeniu budżetu za ubiegły rok. Są to środki stanowiące różnicę pomiędzy dochodami miasta, a wydatkami. Środki te zostaną przeznaczone na różne cele: na zwiększenie środków na prowadzone już zadania inwestycyjne, kulturę oświatę i zdrowie.

str. 5
Zdjecie

Kto to wymyślił?

Tor przeszód na molo

(MIĘDZYZDROJE). Dwa ogródki piwne skutecznie zastawiły jedyne zejścia z mola na plażę. Goście i spacerowicze nie szczędzą słów krytyki.

str. 8
Zdjecie

NIEZBYT JASNA SPRAWA

Od sierpnia ub. roku zajmujemy się sprawą dotyczącą mieszkania i majątku w nim pozostawionego po zmarłej sześć lat temu Marii Jędrkiewicz. W numerze 9 br. informowaliśmy o zakończonym spisie mienia, wykonanym przez upoważnioną do tego sądownie dyrektorkę świnoujskiego Muzeum. Obecnie część ciekawych mebli znajduje się w Muzeum, część domowego wyposażenia przekazano w depozyt do Fortu Gerharda. Po kontroli Po naszych poprzednich publikacjach Prezydent Miasta wydał polecenie Wydziałowi Kontroli i Audytu Wewnętrznego, by ten przeprowadził postępowanie wyjaśniające w sprawie pustostanu przy ul. Hołdu Pruskiego. Wydział zakończył te działania sporządzając notatkę, z której (jak nas poinformował R. Karelus, rzecznik prasowy prezydenta) wynika, że przedmiotowy lokal mieszkalny od śmierci najemcy, tj. od 27 kwietnia 2000 roku pozostaje nie zasiedlony, obciążając jednocześnie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej kosztami utrzymania. Bezspornie stwierdzono, że do dnia 19 października 2005 r. klucze pozostawały w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Powyższe nie znajduje prawnego i racjonalnego uzasadnienia, ponieważ działania MOPR związane ze świadczeniem usług opiekuńczych ustały wraz ze śmiercią podopiecznej, a jego statutowe kompetencje zostały wyczerpane po zorganizowaniu pogrzebu (podkr. red.).

str. 13
Zdjecie

WSZYSTKIE BARWY PRZYRODY

Około 200 prac rysunkowych z15 świnoujskich placówek oświatowych napłynęło na doroczny konkurs organizowany przez Ligę Ochrony Przyrody Oddział Miejski w Świnoujściu, którego celem było m.in. rozwijanie zaineresowań przyrodniczych i kształtowanie postaw ekologicznych. Prace oceniało Jury w składzie: Bogumiła Kociołek, Wanda Denga, Jan Tokarski i Piotr Miazga. Wczoraj (w poniedziałek) w Galerii Poddasze ogłoszone zostały wyniki konkursu, wręczono nagrody i otwarto wystawę najciekawszych prac.

str. 9

Będzie status uzdrowiska?

Przygotują audyt

(MIĘDZYZDROJE). Urzędnicy miejscy opracowują ofertę na przygotowanie dla gminy audytu uzdrowiskowego. Dokumentacja ma odpowiedzieć na wiele pytań, jakie dziś zadają sobie radni stojąc przed decyzją , czy ubiegać się o status uzdrowiska dla Międzyzdrojów. Jeśli miasto do końca roku nie uzyska statusu miejscowości uzdrowiskowej prawdopodobnie znikną usługi sanatoryjne - przynajmniej te refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Prezes świnoujskiego Uzdrowiska, którego filia funkcjonuje w Międzyzdrojach, zapowiada, że brak kontraktu na zabiegi oznacza likwidację bazy uzdrowiskowej istniejącej w gminie. Budynki prawdopodobnie zostałyby sprzedane.

str. 6
Zdjecie

Pierwsze wydanie

Gazetka szkolna “What’s up?”

Szkole Podstawowej nr 2 w Świnoujściu (23.03.) w odbyła się kampania reklamowa i kiermasz zorganizowany z okazji pierwszego wydania gazetki szkolnej w języku angielskim “What’s up?’’. (foto: arch. szkoły)

str. 19

Refinansowanie na zabytki zadeklarowane

Rada Miasta Świnoujścia na sesji 30 marca podejmując jednogłośnie stosowną uchwałę wyraziła zgodę na udzielanie dotacji na zrefinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy - Miasta Świnoujście. Uchwała ta tworzy warunki prawne, organizacyjne i finansowe, umożliwiające ochronę i trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych.

str. 5
Zdjecie

W Świnoujściu i Neubrandenburgu

Szkolny program polsko-niemiecki

W okresie od 20.03. do 26.03.2006 r. Zespół Szkół w Świnoujściu realizował projekt wymiany polsko-niemieckiej w ramach programu inicjatyw “Wspólna Nauka Europy”- Lernoforum Polen. W projekcie uczestniczyli uczniowie z klasy trzeciej Technikum Hotelarskiego i Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. (foto: arch. szkoły)

str. 20

Branża turystyczna na regatowym spotkaniu

W przyszłym roku w Szczecinie odbędzie się finał jednej z najstarszych i największych imprez żeglarskich - regat The Tall Ships’ Races 2007. W dniach 4-7 sierpnia 2007 roku, Szczecin będzie gościł najpiękniejsze żaglowce świata (klasy A, B, C i D). Szacuje się, że impreza zgromadzi ok. 100 000 - 400 000 turystów dziennie. Regatom towarzyszyć będą liczne warsztaty marynistyczne, koncerty szantowe, biesiady, pokazy, gry i zabawy żeglarskie, parady jednostek. Nie lada gratką będzie zwiedzanie cumujących przy Wałach Chrobrego największych i najpiękniejszych jednostek świata. Miasto Szczecin podjęło już działania promocyjne związane z tym wydarzeniem. Świnoujście również stanęło przed niepowtarzalną szansą wykorzystania tego wydarzenia dla celów promocyjnych. Przygotowując oferty dla turystów na rok 2007 przedstawiciele branży turystycznej (właściciele ośrodków wypoczynkowych, hoteli, biur podróży, przewoźnicy) będą mieli możliwość uwzględnić w nich tę imprezę.

str. 12
W każdym numerze także:

wyłowione na wyspach • z afisza • informacje kulturalne • teleforum • listy od czytelników • informator • FOTO - sic • sport na wyspach • sport i rekreacja z OSiR Wyspiarz • kryminałki • informacje ze Straży Granicznej • informacje z 8 FOW • noworodki • historia i teraźniejszość - Nasze miasto w Twoim albumie • sonda • aktualne ogłoszenia drobne • ogłoszenia medyczne • w tym wydaniu nie piszemy o... • horoskop

SKONTI
Wulkanizacja

 

 

 

            MIEJSCE DO WYKORZYSTANIA NA TWOJE INFORMACJE

GINEKOLOG - POŁOŻNIK

dr n. med. Marek Adam Brzuchalski

specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

lekarz medycyny estetycznej

ul. Z. Herberta 6 / 4

Rejestracja tel. 516 076 294, 600 991 695

     specjalista

    DERMATOLOG I WENEROLOG

dr n. med. MAGDALENA KIEDROWICZ

dermatochirurgia,

onkologia skóry,

dermatologia estetyczna

ul. Niedziałkowskiego 6B/1, Świnoujście

rejestracja telefoniczna tel. 510 034 332

     GABINET NEUROLOGICZNY

          Małgorzata Frąckowiak

przyjęcia: Przychodnia Rodzinna, ul. Dąbrowskiego

  poniedziałek 8.30- 16.00 (rejestracja 9.30-11.00),

 środa 8.30 - 13.00 (rejestracja 8.30 - 13.00 )

Przyjęcia prywatne : poniedziałek od godz.16.00 po telefonicznym uzgodnieniu

        Międzyzdroje, ul. Ustronie leśne 12 c

piątek godz. 17.00-19.00, pozostałe dni po uzgodnieniu telefonicznym

       tel. 602 158 940

    

 

  COLOR DOPPLER

          gabinet internistyczny

          ul. MAŁOPOLSKA 51

          rejestracja telefoniczna

od pn. do sob. w godz. 09.00 - 18.00

tel. 91 327 19 16 ; kom. 608 63 82 63

     specjalista chorób wewnętrznych

       Marek Borowski

USG SERCA z kolorowym Dopplerem,

Holter - EKG (24 h),

USG jamy brzusznej,

prostaty, jąder, tarczycy

USG NACZYŃ z kolorowym Dopplerem

lekarz medycyny pracy

spec. rehabilitacji kardiologicznej, fizjoterapii i balneologii

M. Krystyna Wasilewska - Zużałek

Świnoujście, ul. Boh. Września 6, wtorki, piątki 18 -19

Międzyzdroje, ul. M. Dąbrowskiej 6 , codzinnie 16 - 17

Rej. tel. 91 328 02 12, 601 87 19 20

CERTYFIKATY KIEROWCÓW, MARYNARZY:

NORWESKIE, DUŃSKIE, MIĘDZYNARODOWE

-badania profilaktyczne, książeczki zdrowia

EKG - choroby  serca, stawów, kręgosłupa

Rejestracja telefoniczna

 

 

GABINET GASTROENTEROLOGICZNY

Anna Popiela-Schiller

Gastroenterolog

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Gabinet nr. 2.005 na II piętrze w budynku szpitalnym przy ul. Mieszka I 7

Rejestracja telefoniczna

+48 501 070 827

Ernest Pyrkosz

ORTOPEDA

  • profilaktyka stawów biodrowych u niemowląt
  • wady postawy
  • zespoły bólowe narządów ruchu
  • leczenie zmian zwyrodnieniowych i pourazowych
  • badania medycyny sportowej dzieci i młodzieży

Świnoujście, ul. Piastowska 60

wtorek 17:00- 18:00, piątek 15:30-17:00

Rejestracja telefoniczna 606 387 618

specjalista ginekolog-położnik

Maria Czajkowska

USG 4D położniczo- ginekologiczne

certyfikat USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

przyjmuje prywatnie: wtorek, czwartek od godz. 16:00

ul. Boh. Września 27 (vis a vis przeprawy promowej)

rejestracja telefoniczna: 607 31 00 51

RADCA PRAWNY Dorota Krzemień-Osuch

  • porady prawne, reprezentacja przed sądami,
  • spadki, sąd pracy,
  • obsługa prawna podmiotów gospodarczych (KRS)

 Świnoujście, ul. Armii Krajowej 9/2 (wejście od ul. Monte Cassino 42-brama)

kontakt po uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 91 321 93 30, 605 426 340      e-mail: biuro@kancelaria-osuch.pl

Drewno kominkowe i opałowe

tel. 693 399 346, 91 418 82 68

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Kondzielewska
MARIUS Usługi Pogrzebowe
WYSPIARZ niebieski