WYSPIARZ niebieski
W ostatnim numerze    10 (241)
Zdjecie

Do 30 marca prezydent przedstawi szczegóły

Co dalej z UBB?

Kontrowersyjna decyzja Prezydenta Miasta Świnoujścia Janusza Żmurkiewicza o sprzedaży niemieckiemu inwestorowi terenu pod kolej UBB zawarta w podpisanym liście intencyjnym wzbudziła społeczny sprzeciw. Po piśmie wojewody Roberta Krupowicza i protestach mieszkańców oraz polityków w dniu 1 marca na spotkaniu z przedstawicielami UBB prezydent zmienił już zdanie i mówił o wydzierżawieniu terenu pod kolej. Machina spowodowana oburzeniem jednak ruszyła i dwie grupy radnych złożyły wnioski o zwołanie sesji nadzwyczajnych w sprawie UBB. W czwartek 9 marca odbyły się więc jedna po drugiej dwie nadzwyczajne sesje Rady Miasta Świnoujścia. Praktycznie jak stwierdził podczas debaty jeden z radnych po zmianie decyzji prezydenta sesje te właściwie nie bardzo miały sens. Na sesje przybył jednak wojewoda Rober Krupowicz, który zabierając głos zaznaczył, że w sprawie przedłużenia kolei UBB nikomu nie zarzucał łamania prawa, a jedynie wskazywał na co należy zwracać uwagę podczas prowadzenia działań z tą koncepcją związanych. Wojewoda w swym stonowanym stanowisku odżegnał się od prób innego interpretowania jego pisma wysłanego do prezydenta i rady. Część radnych zarzucała jednak prezydentowi, że chce uniknąć roli inwestora i nie działa dla dobra miasta.

str. 5
Zdjecie

Toruń, Kostrzyn, Świnoujście, Bydgoszcz...

Ptasia grypa dotarła

Właściwie zgodnie z oczekiwaniami dotarła już do nas ptasia grypa. W takim rejonie jak Świnoujście z tak wielką ilością ptactwa wodnego, to była tylko kwestia czasu. Potwierdzenie o wykryciu groźnego dla ptaków wirusa H5 u nurogęsi znalezionej w basenie na terenie Euro-Terminalu (Warszów) nadeszło w sobotę 11 marca. Ptak został znaleziony na krze już 2 marca. Badań nurogęsi tak jak i 30 innych padłych ostatnio ptaków dokonano w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. Natychmiast rozpoczęła się rutynowa w takiej sytuacji akcja. Ministerstwo Rolnictwa powołując się na badania w Puławach potwierdziło wczoraj (13 bm.), że nurogęś ze Świnoujścia padła na najgroźniejszą także dla ludzi odmianę wirusa H5 podtyp N1. Na zdjęciu Komendant świnoujskiej policji Bogusław Brzezowski z policjantami i ochroniarzami zabezpieczają teren Euro - Terminalu.

str. 3
Zdjecie

Histeria, bezprawie i chamstwo

Ptasia grypa bez wątpienia wzbudza emocje i strach - najczęściej absolutnie bezpodstawny, ale niekiedy wyzwala nawet stany wymienione w tytule. W minioną sobotę (11 bm.), kiedy to obiegła kraj informacja o ptasiej grypie w Świnoujściu odnosiło się wrażenie, że niektórzy ludzie przestali chyba w pełni odpowiadać za swoje czyny, a ich zachowanie odbiegło od szeroko pojętej normy co można jedynie określić mianem HISTERIA. Na godzinę 16.00 w to sobotnie popołudnie zwołano konferencję prasową z udziałem Wojewody Zachodniopomorskiego przed bramą Euro-Terminalu (dawniej PPDiUR "ODRA"). I w tym to czasie na przeprawie promowej w centrum miasta zaczęły dziać się rzeczy dziwne.

str. 4

Zmiana w portowej radzie nadzorczej

Na posiedzeniu w dniu 10.03.2006r. Rada Nadzorcza Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. odwołała ze stanowiska członka zarządu Pawła Sikorskiego, powołując na jego miejsce Mieczysława Szczęścia, który powołany został na wniosek prezydenta Świnoujścia i w składzie zarządu będzie reprezentował Gminę i Miasto Świnoujście.

str. 11
Zdjecie

Gody sześciu par

W czwartek 9 marca w świnoujskim Urzędzie Stanu Cywilnego odbyły się uroczystości obchodów Diamentowych i Złotych Godów sześciu par małżeńskich. Swoje Diamentowe Gody świętowali tego dnia Państwo Jadwiga i Józef Bartosowie. Zawarli oni związek małżeński 26 grudnia 1945 r. w Choszcznie. Do Świnoujścia przyjechali w 1960 r.. Oboje związani byli z gospodarką morska- pracowali w PPDiUR "ODRA" i wychowali siedmioro dzieci. Pozostałych 5 par obchodziło Złote Gody. Na zdjęciu państwo Jadwiga i Józef Bartosowie, Jadwiga i Stefan Frontczakowie oraz Maria i Stanisław Nowakowie

str. 13

Jeśli do środy (15 marca br.) burmistrz Międzyzdrojów nie podpisze ze starostwem umowy na użytkowanie plaży, starosta grozi, że ogłosi przetarg i odda plażę w dzierżawę innemu zaiteresowanemu podmiotowi. Burmistrz uznał zapisy umowy za niekor

Plaża bez ogródków piwnych?

Z końcem marca br. wygasa umowa z miastem na wieloletnie użytkowanie plaży w granicach gminy. Pod koniec lutego br. starosta powiatu kamieńskiego przedstawił miastu treść umowy użyczenia plaży, w której określa warunki, na jakich plaża miałaby być użytkowana. Burmistrz określił umowę jako jednostronną i umowy nie podpisał - domaga się negocjacji. Niedawno pojawiły się informacje, że starosta planuje odebrać miastu plażę, a teren zostanie podzielony i wydzierżawiony w drodze nieograniczonego przetargu. W efekcie zrodziły się medialne spekulacje, że wstęp na plażę może być płatny - bo jedynie w ten sposób przyszłemu dzierżawcy opłacałoby się zarządzać morskim piaskiem.

str. 13
Zdjecie

Pomnik przestrogi

W minioną niedzielę na górze Golm odbyły się uroczystości wspomnieniowe w związku z 61. rocznicą amerykańskiego nalotu bombowego na Świnoujście. Wówczas to w ciągu godziny zginęło ponad 23 tys. ludzi. W tym czasie miasto zajmowali żołnierze niemieccy oraz ludność cywilna. Góra Golm stała się ich miejscem pochówku. Większość, niezidentyfikowanych osób, pochowano w zbiorowej mogile. Na pamiątkowej tablicy znajduje się także kilkanaście polskich nazwisk. U podnóża góry stoi 5 metrowy krzyż wskazujący miejsce pamięci i wzywający do pojednania ponad grobami oraz granicami. Szczyt góry zwieńczony jest rotundą, na której umieszczono słowa Johannesa Roberta Beckera, pisarza i działacza antyhitlerowskiego, “Oby nigdy żadna matka już nie opłakiwała swego syna”.

str. 5

“Piraty” z wypożyczalni

W środę (8.03.) w ramach wspólnej akcji świnoujscy policjanci oraz funkcjonariusze Urzędu Celnego i przedstawiciele FOTA przejęli pirackie filmy DVD i kasety VHS w jednej z wypożyczalni w Mieście. Już wcześniej do organów ścigania napływały informacje, że w jednej ze świnoujskich wypożyczalni trwa nielegalny proceder. Wszystko wskazywało na to, że do klientów trafiają pirackie filmy nagrane na płytach DVD i kasetach VHS, wypożyczane po 4 zł za sztukę.

str. 18
Zdjecie

O Porcie Handlowym Świnoujście sp. z o.o., o roku ubiegłym w spółce, o najbliższej przyszłości, o inwestycjach, rozwoju i ludziach rozmowa z Prezesem - Dyrektorem Naczelnym, MARKIEM KOWALEWSKIM

Krótko o roku 2005

W ubiegłym roku przeładowaliśmy prawie 5 mln 700 tys. ton towarów, z czego tradycyjnie najwięcej było węgla - prawie 3 mln 800 tys. ton - oczywiście różnego rodzaju, najwięcej eksportowego. Przez nasz port zaopatrywany jest również świnoujski PEC . Drugim towarem, największym ilościowo była ruda zamorska głównie do naszych hut , lecz także do Czech i Słowacji. Towary masowe: fosforyty, apatyty, kruszywo - tradycyjnie około 120 tys. ton. Rozpoczęliśmy również przeładunki antracytu (import, tranzyt), przeładowaliśmy 112 tys. ton różnych zbóż (ta pozycja, jak przewidujemy, powinna rosnąć), także ponad 270 tys. ton drobnicy (głównie wyrobów stalowych). Ponadto po raz pierwszy od kilku lat odnotowaliśmy tendencje wzrostowe przeładunku kontenerów. Od marca ub. roku mamy regularnie przynajmniej jeden statek tygodniowo (to już żegluga liniowa). W tym roku przewidujemy, że ta ilość się przynajmniej podwoi i przeładujemy min. 8 000 TEU. Rok 2005 zamknęliśmy zyskiem - 2,5 mln. złotych netto. Założenia na rok 2006

str.10

4 marca br. w siedzibie Gazety Wyborczej zostały wręczone certyfikaty Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska" , której organizatorami byli: Gazeta Wyborcza, Fundacja Agory, Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności, Program przeciw Korupcji Fundacji im.

"PRZEJRZYSTA POLSKA", ALE NIE U NAS

Akcja ta miała na celu: promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, miała przyczynić się do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzenia aktywności obywatelskiej. Adresatem akcji były samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą udoskonalić praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii - czytamy w założeniach programowych akcji. Udział polegał na zrealizowaniu minimum sześciu zadań obowiązkowych i kilku dodatkowych. Zadania te odpowiadały sześciu zasadom dobrego rządzenia: przejrzystości, przeciwdziałania korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności. Do udziału w akcji zaproszono wszystkie gminy i powiaty w kraju. 4 marca br. w siedzibie Gazety Wyborczej w Warszawie wręczone zostały certyfikaty ukończenia akcji. Na uroczystość tą zaproszono samorządowców z 403 nagrodzonych samorządów, a wzięło w niej udział około tysiąca osób. Przedstawicieli Świnoujścia nie zaproszono. Znaczy nie otrzymaliśmy certyfikatu.

str. 3

Promenada to reprezentacyjna aleja na bulwarach miejskich, spacerowa aleja ogrodowa lub parkowa, urządzana w uzdrowiskach i kąpieliskach, przeznaczona wyłącznie dla ruchu pieszego, głównie spacerów i rekreacji, zwykle atrakcyjna widokowo.

Promenada przed sezonem

Świnoujska promenada zatraciła swój charakter przed laty stając się jednym z miejskich targowisk. Jest to zresztą cechą charakterystyczną nadmorskich promenad w Polsce, czego nie spotyka się w innych krajach o takim samym położeniu. Nikt nie wystawia tam stoisk handlowych bezpośrednio na promenadzie. Przykładem tego jest choćby promenada u niemieckich sąsiadów, biegnąca od przejścia granicznego w Ahlbecku do Bansinu. U nas handluje się na promenadzie praktycznie wszystkim na całej jej długości. Władze miasta i osoby handlując wychodziły, bowiem z założenia, że jest to bardzo atrakcyjny teren dla tego typu usług, tu można zarobić niezłe pieniądze. Czy jednak zawsze powinny się liczyć tylko względy finansowe? Dotychczasowa forma handlu na promenadzie ma od tego roku ulec zmianie.

str. 6
Zdjecie

Zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla mieszkańców Świnoujścia w związku ze stwierdzonym przypadkiem ptasiej grypy na terenie naszego miasta

Na co należy zwracać uwagę!

Choroba jest przenoszona przez dzikie ptactwo, głównie wodne i drapieżne, a śmiertelna dla kur, gęsi, indyków, kaczek i strusi. Dla ludzi niebezpieczeństwo istnieje tylko w przypadku bezpośredniego kontaktu z chorymi ptakami. W związku z tym zaleca się: bezwzględnie unikać kontaktu z dzikim ptactwem, szczególnie wodnym w szczególności zadbać aby dzieci nie zbliżały się do miejsc bytowania dzikiego ptactwa. Na zdjęciu mata na ul. Karsiborskiej

str. 3
W każdym numerze także:

wyłowione na wyspach • z afisza • informacje kulturalne • teleforum • listy od czytelników • informator • FOTO - sic • sport na wyspach • sport i rekreacja z OSiR Wyspiarz • kryminałki • informacje ze Straży Granicznej • informacje z 8 FOW • noworodki • historia i teraźniejszość - Nasze miasto w Twoim albumie • sonda • aktualne ogłoszenia drobne • ogłoszenia medyczne • w tym wydaniu nie piszemy o... • horoskop

SKONTI
Wulkanizacja

 

 

 

            MIEJSCE DO WYKORZYSTANIA NA TWOJE INFORMACJE

GINEKOLOG - POŁOŻNIK

dr n. med. Marek Adam Brzuchalski

specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

lekarz medycyny estetycznej

ul. Z. Herberta 6 / 4

Rejestracja tel. 516 076 294, 600 991 695

     specjalista

    DERMATOLOG I WENEROLOG

dr n. med. MAGDALENA KIEDROWICZ

dermatochirurgia,

onkologia skóry,

dermatologia estetyczna

ul. Niedziałkowskiego 6B/1, Świnoujście

rejestracja telefoniczna tel. 510 034 332

     GABINET NEUROLOGICZNY

          Małgorzata Frąckowiak

przyjęcia: Przychodnia Rodzinna, ul. Dąbrowskiego

  poniedziałek 8.30- 16.00 (rejestracja 9.30-11.00),

 środa 8.30 - 13.00 (rejestracja 8.30 - 13.00 )

Przyjęcia prywatne : poniedziałek od godz.16.00 po telefonicznym uzgodnieniu

        Międzyzdroje, ul. Ustronie leśne 12 c

piątek godz. 17.00-19.00, pozostałe dni po uzgodnieniu telefonicznym

       tel. 602 158 940

    

 

  COLOR DOPPLER

          gabinet internistyczny

          ul. MAŁOPOLSKA 51

          rejestracja telefoniczna

od pn. do sob. w godz. 09.00 - 18.00

tel. 91 327 19 16 ; kom. 608 63 82 63

     specjalista chorób wewnętrznych

       Marek Borowski

USG SERCA z kolorowym Dopplerem,

Holter - EKG (24 h),

USG jamy brzusznej,

prostaty, jąder, tarczycy

USG NACZYŃ z kolorowym Dopplerem

lekarz medycyny pracy

spec. rehabilitacji kardiologicznej, fizjoterapii i balneologii

M. Krystyna Wasilewska - Zużałek

Świnoujście, ul. Boh. Września 6, wtorki, piątki 18 -19

Międzyzdroje, ul. M. Dąbrowskiej 6 , codzinnie 16 - 17

Rej. tel. 91 328 02 12, 601 87 19 20

CERTYFIKATY KIEROWCÓW, MARYNARZY:

NORWESKIE, DUŃSKIE, MIĘDZYNARODOWE

-badania profilaktyczne, książeczki zdrowia

EKG - choroby  serca, stawów, kręgosłupa

Rejestracja telefoniczna

 

 

GABINET GASTROENTEROLOGICZNY

Anna Popiela-Schiller

Gastroenterolog

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Gabinet nr. 2.005 na II piętrze w budynku szpitalnym przy ul. Mieszka I 7

Rejestracja telefoniczna

+48 501 070 827

Ernest Pyrkosz

ORTOPEDA

  • profilaktyka stawów biodrowych u niemowląt
  • wady postawy
  • zespoły bólowe narządów ruchu
  • leczenie zmian zwyrodnieniowych i pourazowych
  • badania medycyny sportowej dzieci i młodzieży

Świnoujście, ul. Piastowska 60

wtorek 17:00- 18:00, piątek 15:30-17:00

Rejestracja telefoniczna 606 387 618

specjalista ginekolog-położnik

Maria Czajkowska

USG 4D położniczo- ginekologiczne

certyfikat USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

przyjmuje prywatnie: wtorek, czwartek od godz. 16:00

ul. Boh. Września 27 (vis a vis przeprawy promowej)

rejestracja telefoniczna: 607 31 00 51

RADCA PRAWNY Dorota Krzemień-Osuch

  • porady prawne, reprezentacja przed sądami,
  • spadki, sąd pracy,
  • obsługa prawna podmiotów gospodarczych (KRS)

 Świnoujście, ul. Armii Krajowej 9/2 (wejście od ul. Monte Cassino 42-brama)

kontakt po uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 91 321 93 30, 605 426 340      e-mail: biuro@kancelaria-osuch.pl

Drewno kominkowe i opałowe

tel. 693 399 346, 91 418 82 68

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Kondzielewska
MARIUS Usługi Pogrzebowe
WYSPIARZ niebieski