WYSPIARZ niebieski
W ostatnim numerze    8 (239)
Zdjecie

ŚMIERĆ W SCHRONISKU cz. 2

Obecnie w schronisku im. Brata Alberta przebywa 68 osób. Dwóch pensjonariuszy w tym roku umarło w schronisku w przeciągu niecałego miesiąca czasu . Jeden na raka błagając przed śmiercią o lekarza i złagodzenie bólu, drugi umarł cicho. Odszedł jakby niepostrzeżenie... Realia są takie, że należy w najbliższym czasie spodziewać się następnego zejścia. Tadeusz ma raka szybkoinwazyjnego i nieoperacyjnego. Z otwartej rany są stałe wysięki. Brak środków opatrunkowych, fachowego zaopatrywania... W poprzednim wydaniu rozpoczęliśmy publikację dotyczącą dziejących się na oczach pensjonariuszy ludzkich tragedii, dzisiaj kontynuujemy temat. Mówi Roman Oczoś kierujący świnoujskim schroniskiem im. św. Brata Alberta. Dwa zejścia naszych pensjonariuszy w ciągu niespełna jednego miesiąca wołają o pomoc. W tej chwili w schronisku chorych nie chodzących jest kilku. W pokoju na górze jest ich trzech. Tadeusz ma raka i z tym przypadkiem chorobowym też mamy problem. Mamy skierowanie na zmiany opatrunku, a nie mamy gdzie tego zrobić. Z tym chorym, żeby go ratować, robiliśmy wszystko, co tylko jest możliwe. Nawet wyżebrałem radioterapię, bo diagnoza była: nowotwór szybkoinwazyjny i nieoperacyjny.

str. 3 i 8

Szpital nie może być umieralnią

Sprawa dwu ostatnich przypadków śmierci podopiecznych schroniska dla bezdomnych, prowadzonego przez Fundację „Instytut św. Brata Alberta” w Świnoujściu, była omawiana przez Komisję Zdrowia Rady Miasta w czasie posiedzenia w dniu 21 lutego br. Sprawa tych przypadków została nagłośniona przez regionalne i świnoujskie media. Stanowisko dyrektora szpitala. - Oddziały szpitalne są miejscem gdzie należy leczyć. Pomagać w ciężkiej sytuacji, również w takiej sytuacji jak końcowy etap życia. Zgadzam się z tym. Jednak wszyscy mieszkańcy Świnoujścia muszą sobie zdawać sprawę, że wypadku śmierci w schronisku dla bezdomnych, rozpoznanie choroby nowotworowej u pacjenta nastąpiło w sierpniu 2005 r. Pacjent nie leżał na ulicy, nie leżał w śmietniku, był w domu opieki, jakim jest schronisko Instytutu brata Alberta(...) - wyjaśniała Elżbieta Kozłowska zastępca dyrektora świnoujskiego szpitala.

str. 8
Zdjecie

Czarny pas dla Agaty

W minioną sobotę (25 bm.) świnoujścianka Agata Ćwiakowska zdała w Olsztynie egzamin na pierwszy stopień mistrzowski I DAN (czarny pas). Do egzaminu tego podchodziło trzydzieści osób z kraju, a stopień mistrzowski zdobyła tylko połowa. Agata Ćwiakowska jest pierwszą w historii kobietą świnoujścianką, która ma tak wysoki mistrzowski stopień.

str. 3
Zdjecie

WODOWANIE KSIĄŻKI

W poniedziałek, 20 lutego na pokładzie statku Chateaubriand, zacumowanym przy nabrzeżu Władysława IV, odbył się wieczór autorski świnoujścianina - Stanisława Marii Szczepańskiego, który popełnił książkę pt. Od rzek po oceany. Morskie opowieści (wywiad z autorem zamieściliśmy w tegorocznym numerze 5). Książka ta jako rzecz o marynarskim życiu i napisana przez marynarza (autor jest I oficerem mechanikiem), zasługiwała na szczególną promocję, którą była ceremonia wodowania książki. Na zdjęciu Mirosława Szczepańska (żona autora) z prowadzącym uroczystość Andrzejem Sokołowskim

str. 10

W jakim stanie są nasze ulice i chodniki - wiemy. Jak otrzymać odszkodowanie za uszkodzony samochód, za uszczerbek na zdrowiu, za zniszczone ubranie?

Czas wziąć sprawy w swoje ręce

Za wypadki, do których doszło w wyniku zaniedbań zarządzających drogami, chodnikami należy dochodzić odszkodowania na drodze cywilnej. Pozew należy złożyć do sądu, z dokumentacją potwierdzającą przyczynę wypadku. Na rozstrzygnięcie sprawy czeka się średnio pół roku. Za wypadki w wyniku zalegającego błota, śliskiego chodnika odpowiada jego właściciel lub zarządca. Jeśli doszło do zdarzenia na posesji prywatnej odpowiada jej właściciel. Jednak większość chodników jest w zarządzaniu miasta, a więc jego władze odpowiadają za zaniedbania. W przypadku uszkodzenia samochodu w wyniku złego utrzymania nawierzchni należy pozwać zarządzających drogą. W przypadku Świnoujścia - Urząd Miasta, dróg wojewódzkich - Zarząd Dróg Wojewódzkich, dróg krajowych - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jak uzyskać pieniądze od zarządcy drogi?

str. 18

Masz dwóję z zachowania - zostajesz na drugi rok

Ministerstwo Edukacji i Nauki wpadło na pomysł, aby dzieci, które źle się zachowują zostawiać na drugi rok w tej samej klasie. Ministerstwo chce tym samym podnieść rangę stopnia z zachowania, chce żeby miał takie samo znaczenie jak stopnie z innych przedmiotów i żeby decydował o promocji do następnej klasy. Ministerstwo chce te zmiany wprowadzić od następnego roku szkolnego. Zastrzega jednak, że najpierw należy opracować kryteria oceny z zachowania i to, że resort rozpoczyna konsultacje w tej sprawie. Kolejnym pomysłem ministerstwa jest powołanie Narodowego Instytutu Wychowania. Instytut miałby wspierać wszelkie działania na rzecz skutecznego wychowania w szkołach. Jakie będą wyniki konsultacji pokaże czas. Środowisko nauczycielskie, przynajmniej to w Świnoujściu nie odnosi się do pomysłu z entuzjazmem.

str. 6

Przełom w turystyce?

ŚOT może już działać

Po czterech miesiącach od daty złożenia wniosku w dniu 22 lutego br. w szczecińskim Sądzie Gospodarczym na posiedzeniu niejawnym zarejestrowano Świnoujską Organizację Turystyczną (ŚOT) wpisując ją tym samym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych. W chwili obecnej ŚOT skupia 22 członków założycieli. Wśród nich są przedstawiciele branży turystycznej (właściciele ośrodków wypoczynkowych, hoteli, biur podróży), dzierżawcy świnoujskich fortyfikacji, osoby związane z handlem i usługami oraz inicjator założenia tego lokalnego stowarzyszenia - Gmina Miasto Świnoujście. Teraz po rejestracji Pierwsze Walne Zebranie Członków wyłoni władze stowarzyszenia - pięcioosobowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Zadaniem tego nowego stowarzyszenia jest promocja turystyczna Miasta Świnoujścia w kraju i za granicą oraz rozwijanie oferty turystycznej.

str. 4

Czy prezydent Janusz Żmurkiewicz przekroczył swoje uprawnienie podpisując list intencyjny na budowę niemieckiej kolei przez teren Świnoujścia?

Prezydent czy wojewoda?

W listopadzie ubiegłego roku podpisany został list intencyjny pomiędzy Gminą Świnoujście, a Uznamską Koleją Uzdrowiskową (Usedomer Baderbahn GmbH). List dotyczy przedłużenia połączenia kolejowego z Ahlbeck - Granica do Świnoujścia. Na mocy tego porozumienia Niemcy mieliby wykupić niezbędne grunty pod budowę linii kolejowej i po jej wybudowaniu administrować nią. Jedna nitka kolei prowadzić ma wzdłuż ul. Grunwaldzkiej do ul. 11 Listopada, gdzie będzie znajdował się przystanek końcowy. Drugą proponuje się poprowadzić od przejścia granicznego Świnoujście - Ahlbeck do przejścia granicznego Świnoujście - Garz, wzdłuż granicy po polskiej stronie. Mimo, iż list intencyjny podpisywany był w obecności Jana Sylwestrzaka pełniącego wówczas obowiązki wojewody zachodniopomorskiego, Urząd Wojewódzki bada sprawę podpisania listu intencyjnego pod tym kątem, czy aby prezydent Świnoujścia nie przekroczył swoich uprawnień w tym zakresie.

str. 5
Zdjecie

Zbiórka na budowę popiersia trwa

Śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 2 kwietnia ub. roku wywołała u wszystkich Polaków niezwykłe poczucie solidarności i duchowego zjednoczenia. Aby upamiętnić postać Ojca Świętego w naszym mieście, Prezydent Miasta Janusz Żmurkiewicz oraz ksiądz Dziekan Kazimierz Sasadeusz, Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla, zwrócili się z apelem do wszystkich mieszkańców Świnoujścia o wsparcie inicjatywy budowy popiersia Jana Pawła II Decyzją Społecznego Komitetu zostanie ono wzniesione na terenie parafii Chrystusa Króla (na zdjęciu).

str. 12

Medal Świnoujścia dla Teresy Ślęk

Medal Świnoujścia to najwyższe wyróżnienie miasta przyznawane osobie dla uhonorowania jej zasług na rzecz miasta i jego mieszkańców. Medal przyznawany jest przez Radę Miasta. Na ostatniej sesji w dniu 23 lutego br. radni, w tajnym głosowaniu, przyznali to odznaczenie lekarzowi Teresie Ślęk. Z inicjatywą przyznania medalu wystąpili radni z Grupy Morskiej Wspólnota Samorządowa. Wniosek uzyskał akceptację Komisji Zdrowia oraz Kapituły Medalu.

str. 4
Zdjecie

Lepiej na zimne dmuchać

Ptasiej grypy boimy się chyba wszyscy, zwłaszcza, że jak poinformowano w materiale telewizyjnym dostateczna ilość szczepionek przeciwko normalnej grypie, która może pomóc w jakimś stopniu przy tej groźniejszej, w Polsce będzie dopiero pod koniec tego roku. Padłe ptaki z wirusem ptasiej grypy znaleziono już niemal we wszystkich krajach Europy Zachodniej. Wirusa ptasiej grypy, wykryto u ptactwa na wyspie Rugii i innych rejonach Meklemburgii - Pomorza Przedniego, czyli w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Władze województwa zachodniopomorskiego apelują o wstrzymanie się z podróżą do Niemiec, gdzie potwierdzono obecność wirusa niebezpiecznego dla ludzi.

str. 18
Zdjecie

Projekt jest funduszy nie ma

Jak na razie nie ma widoków na to, by realizować następny etap ambitnego przedsięwzięcia jakim jest remont kompleksu o profilu kulturalno - sportowym przy ulicach Matejki i Chopina. Do tej pory z projektu zrealizowano stadion do gry w piłkę nożną o sztucznej nawierzchni. Co dalej? Jak nas poinformował Mariusz Wieczorek z Wydziału Inżyniera Miasta - jest gotowy projekt na przebudowę trybun w amfiteatrze miejskim i na budowę zadaszenia nad widownią, natomiast nie ma na to pieniędzy.

str. 5
W każdym numerze także:

wyłowione na wyspach • z afisza • informacje kulturalne • teleforum • listy od czytelników • informator • FOTO - sic • sport na wyspach • sport i rekreacja z OSiR Wyspiarz • kryminałki • informacje ze Straży Granicznej • informacje z 8 FOW • noworodki • historia i teraźniejszość - Nasze miasto w Twoim albumie • sonda • aktualne ogłoszenia drobne • ogłoszenia medyczne • w tym wydaniu nie piszemy o... • horoskop

SKONTI
Wulkanizacja

 

 

 

            MIEJSCE DO WYKORZYSTANIA NA TWOJE INFORMACJE

GINEKOLOG - POŁOŻNIK

dr n. med. Marek Adam Brzuchalski

specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

lekarz medycyny estetycznej

ul. Z. Herberta 6 / 4

Rejestracja tel. 516 076 294, 600 991 695

     specjalista

    DERMATOLOG I WENEROLOG

dr n. med. MAGDALENA KIEDROWICZ

dermatochirurgia,

onkologia skóry,

dermatologia estetyczna

ul. Niedziałkowskiego 6B/1, Świnoujście

rejestracja telefoniczna tel. 510 034 332

     GABINET NEUROLOGICZNY

          Małgorzata Frąckowiak

przyjęcia: Przychodnia Rodzinna, ul. Dąbrowskiego

  poniedziałek 8.30- 16.00 (rejestracja 9.30-11.00),

 środa 8.30 - 13.00 (rejestracja 8.30 - 13.00 )

Przyjęcia prywatne : poniedziałek od godz.16.00 po telefonicznym uzgodnieniu

        Międzyzdroje, ul. Ustronie leśne 12 c

piątek godz. 17.00-19.00, pozostałe dni po uzgodnieniu telefonicznym

       tel. 602 158 940

    

 

  COLOR DOPPLER

          gabinet internistyczny

          ul. MAŁOPOLSKA 51

          rejestracja telefoniczna

od pn. do sob. w godz. 09.00 - 18.00

tel. 91 327 19 16 ; kom. 608 63 82 63

     specjalista chorób wewnętrznych

       Marek Borowski

USG SERCA z kolorowym Dopplerem,

Holter - EKG (24 h),

USG jamy brzusznej,

prostaty, jąder, tarczycy

USG NACZYŃ z kolorowym Dopplerem

lekarz medycyny pracy

spec. rehabilitacji kardiologicznej, fizjoterapii i balneologii

M. Krystyna Wasilewska - Zużałek

Świnoujście, ul. Boh. Września 6, wtorki, piątki 18 -19

Międzyzdroje, ul. M. Dąbrowskiej 6 , codzinnie 16 - 17

Rej. tel. 91 328 02 12, 601 87 19 20

CERTYFIKATY KIEROWCÓW, MARYNARZY:

NORWESKIE, DUŃSKIE, MIĘDZYNARODOWE

-badania profilaktyczne, książeczki zdrowia

EKG - choroby  serca, stawów, kręgosłupa

Rejestracja telefoniczna

 

 

GABINET GASTROENTEROLOGICZNY

Anna Popiela-Schiller

Gastroenterolog

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Gabinet nr. 2.005 na II piętrze w budynku szpitalnym przy ul. Mieszka I 7

Rejestracja telefoniczna

+48 501 070 827

Ernest Pyrkosz

ORTOPEDA

  • profilaktyka stawów biodrowych u niemowląt
  • wady postawy
  • zespoły bólowe narządów ruchu
  • leczenie zmian zwyrodnieniowych i pourazowych
  • badania medycyny sportowej dzieci i młodzieży

Świnoujście, ul. Piastowska 60

wtorek 17:00- 18:00, piątek 15:30-17:00

Rejestracja telefoniczna 606 387 618

specjalista ginekolog-położnik

Maria Czajkowska

USG 4D położniczo- ginekologiczne

certyfikat USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

przyjmuje prywatnie: wtorek, czwartek od godz. 16:00

ul. Boh. Września 27 (vis a vis przeprawy promowej)

rejestracja telefoniczna: 607 31 00 51

RADCA PRAWNY Dorota Krzemień-Osuch

  • porady prawne, reprezentacja przed sądami,
  • spadki, sąd pracy,
  • obsługa prawna podmiotów gospodarczych (KRS)

 Świnoujście, ul. Armii Krajowej 9/2 (wejście od ul. Monte Cassino 42-brama)

kontakt po uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 91 321 93 30, 605 426 340      e-mail: biuro@kancelaria-osuch.pl

Drewno kominkowe i opałowe

tel. 693 399 346, 91 418 82 68

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Kondzielewska
MARIUS Usługi Pogrzebowe
WYSPIARZ niebieski