WYSPIARZ niebieski
AKTUALNOŚCI NA WYSPACH

02.12.2021 8:49

Eksperci kampanii „Krajobraz Mojego Miasta”: czy przyszłe pokolenia są skazane na betonozę?

Wypieranie „zieleni” z  publicznych przestrzeni przez beton i  nadmiar reklam to realny problem, który dotyczy wielu polskich miast. Warto jednak pamiętać, że w  naszym kraju nie brak ciekawej architektury i  przestrzeni o  znacznym potencjale, musimy tylko razem o  nie zadbać. Kampania „Krajobraz Mojego Miasta”, zainicjowana w  2016 roku przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, ukazuje potrzebę i  istotę ochrony krajobrazu miejskiego. Składają się na nią konkretne działania na rzecz poprawy wizerunku naszych miast, gmin i  aglomeracji. O  celach kampanii w  kontekście uwarunkowań społecznych i  prawnych debatowali eksperci, zadając sobie przede wszystkim pytanie: czy przyszłe pokolenia są skazane na wszechobecną betonozę?

 

Zaangażowanie lokalnej społeczności

By skutecznie i  z  pożytkiem dla mieszkańców oraz turystów zarządzać zabytkową przestrzenią, najlepiej stworzyć park kulturowy. Organem do tego uprawnionym jest rada miasta, która opracowuje projekt uchwały, a  następnie przyjmuje ją na  sesji jako obowiązujące prawo miejscowe. Stanowi to początek procesu służącego zachowaniu lokalnego dziedzictwa i  rozwojowi danego miejsca. Tworząc uchwałę w  sprawie ustanowienia parku kulturowego, należy pamiętać o  zaangażowaniu w  to przedsięwzięcie miejscowej społeczności. Tylko dzięki niej zabytki mają szansę przetrwać i  dalej służyć. To przekonani do tej idei mieszkańcy miasta i  jego sympatycy, a  więc osoby emocjonalnie z  nim związane, są gwarancją sukcesu parku kulturowego!

Krajobraz Mojego Miasta – film, spot, debata

Organizatorzy kampanii chcą zwrócić uwagę nie tylko na oczywiste problemy związane
z aranżacją przestrzeni miejskiej, ale także na zabytki nieobecne w  powszechnej świadomości, jak choćby mała architektura czy historyczne nasadzenia określonych gatunków drzew. Temu poświęcone są film i  spot, które diagnozują sytuację lokalnego dziedzictwa kulturowego i  podpowiadają, w  jaki sposób mądrze o  nie dbać. We wrześniu 2021 roku odbyła się też debata poświęcona krajobrazowi polskich miast. Eksperci dyskutowali zwłaszcza o  tym, z  czego wynikają trudności w  realizacji celów kampanii.

Profesor IH PAN Magdalena Gawin, Wiceminister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, wskazała na główne problemy związane z  krajobrazem miejskim w  naszym kraju: Polska ma duże problemy strukturalne z  ładem krajobrazowym – z  uporządkowaniem reklam, z  nowoczesną architekturą, z  zabytkami. Od 2016 roku NID stara się szkolić samorządy. W  2019 roku po raz pierwszy wydałam wytyczne dotyczące niebetonowania rynków. Powtórzyłam je w  2021 roku – ze względu na skargi konserwatorów, którzy zgłaszali mi, że samorządy naciskają na nich, by akceptowali projekty unijne, będące przeciwieństwem tych wytycznych. Kampania „Krajobraz Mojego Miasta” pokazuje realne problemy na przykład, że parków kulturowych jest w  Polsce bardzo mało, bo samorządy niezbyt chętnie je zakładają. A  trzeba powiedzieć wprost: jako rząd nie mamy narzędzi, żeby wpływać na samorządy. Decyzja o  powołaniu parku kulturowego należy do lokalnych władz, nie do mieszkańców. Nawet jeśli mieszkańcy apelują, piszą petycje i  proszą, to finalna decyzja jest po stronie rady miejskiej. Trzydzieści lat po odzyskaniu niepodległości nasze miasta powinny wyglądać zupełnie inaczej. Nie oszukujmy się więc, że jest dobrze, bo nie jest!

Bartosz Skaldawski, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, opowiedział o  celach i  dotychczasowych sukcesach kampanii: Rozpoczynając kampanię, wiedzieliśmy, że z  naszym komunikatem musimy docierać do szerokiego grona odbiorców. Przekonywać nie tylko samorządowców, ale też mieszkańców miast. W  obu odsłonach kampanii postawiliśmy na materiały, które będą łatwo dostępne. W  tym roku przygotowaliśmy spot adresowany do mieszkańców. Chcieliśmy zwrócić uwagę, że wspólna przestrzeń stanowi wartość, z  której nie zawsze zdajemy sobie sprawę i  dopiero na przykład przy próbie znalezienia atrakcyjnego kadru do zrobienia zdjęcia uświadamiamy sobie, że nasze otoczenie jest bardzo często zaśmiecona reklamami czy jawi się jako smutna betonowa pustynia, a  tam mogłoby być pięknie. Oto komunikat, z  jakim chcemy dotrzeć do ludzi. Oprócz tego chcemy wspierać samorządy w  działaniach zmierzających do uporządkowania wspólnej przestrzeni i  uczynienia z  niej środowiska możliwie przyjaznego mieszkańcom. Z  naszej perspektywy najbardziej efektywnym mechanizmem, z  którego gminy mogą korzystać, są parki kulturowe. Film instruktażowy „Krajobraz mojego miasta”   pokazuje, jak mądrze takie parki projektować. Mamy jednak świadomość, że bez zmian w  mentalności, nie jesteśmy w  stanie osiągnąć trwałych zmian w  organizacji krajobrazu. To trudne wyzwanie, bo zmiany w  mentalności wymagają konsekwentnych i  długofalowych działań. Od wielu lat szkolimy samorządy z  zarządzania dziedzictwem. Udało nam się przeszkolić ponad 200 gmin – otworzyliśmy im oczy m.in. na kwestie, o  których mówimy. W  dużych miastach, gdzie aktywność obywatelska jest większa, już widać zmiany. W  mniejszych miejscowościach sytuacja wygląda nieco gorzej.

Profesor Zbigniew Myczkowski, Kierownik Zakładu Krajobrazu Otwartego i  Budowli Inżynierskich w  Instytucie Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej / NID, wyraził nadzieję, że Polska stanie się bardziej zielona: Samorządy dostały teraz ogromną szansę, by zainteresować się krajobrazem kulturowym. I  zrozumieć, że to ogromny kapitał społeczny. Harmonijny krajobraz jest wyrazem gospodarki poprawnej, dysharmonijny – gospodarki niewłaściwej. W  Polsce istnieje 37 parków kulturowych.
W zamierzeniu było ich 216, ale wiele jest w  trakcie tworzenia. Małe miasta i  miasteczka bardzo mocno zachowują swoją kulturową tożsamość. Jesteśmy w  trakcie kampanii – walki o  krajobraz harmonijny. Kiedyś powiedziałem, że na krajobrazie, tak jak na medycynie, każdy się zna. I  oczywiście każdy ma prawo do własnego spojrzenia, ale bardzo ważne jest, by kampania docierała do konkretnych społeczności, bo to one inicjują powstanie parków kulturowych. Są to najczęściej grupy radnych albo komitety społeczne. I  wtedy okazuje się, że lokalni inwestorzy też zaczynają dostrzegać, że piękno jest wartością, a  nie ceną.
W Zakopanem z  Krupówek dosłownie w  ciągu kilku miesięcy zniknęła brzydota. Park kulturowy – jego status i  plan ochrony – to narzędzie, dzięki któremu samorząd może egzekwować odkrywanie i  ochronę piękna. Krajobrazu nie da się zafałszować, on zawsze pokaże, jak wygląda nasza gospodarka.

Doktor habilitowana Monika Bogdanowska, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS-POLSKA, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, wypunktowała problemy pojawiające się przy tworzeniu parków kulturowych: Najczęściej jest tak, że zawiązuje się grupa ludzi, którzy chcą stworzyć park kulturowy, bo zależy im na krajobrazie i  wtedy pojawiają się problemy formalne, ponieważ park kulturowy powstaje na mocy uchwały rady gminy. Taka uchwała pociąga za sobą kolejny obowiązek, czyli uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a  to jest, jak się okazuje, problem dla gmin, które często przeciągają ten proces. Są przykłady działań bardzo szybkich, ale są też przykłady sprzeciwu wobec uchwalenia parku kulturowego. Gdy chodzi o  miejsca wyjątkowo oszpecone, nachodzi mnie refleksja: co one mówią o  nas samych, co lokalna społeczność ma do powiedzenia o  sobie i  jak przekształca to otoczenie, które jest przecież dobrem nieodnawialnym?

Co dalej? – przyszłość krajobrazu miejskiego

Czy zatem przyszłość polskich miast to nieunikniona betonoza? Kampania społeczna „Krajobraz Mojego Miasta” została zorganizowana, by edukować zarówno samorządy, jak
i mieszkańców. Bo mimo że ostateczną decyzję o  powołaniu parku kulturowego podejmuje rada miasta, to lokalna społeczność może – przez zaangażowanie i  konkretne inicjatywy – wywierać nacisk na władze, a  tylko wspólnym wysiłkiem da się osiągnąć cel: uczynić nasze miasta miejscami pełnymi zieleni i  przyjaznymi, w  których dobrze się mieszka i  odpoczywa. To zaś leży w  interesie nas wszystkich.

 

Kampania „Krajobraz Mojego Miasta” – fakty i  liczby:

 • na potrzeby kampanii powstały 2 filmy: w  2016 i 2020 roku

 • liczba miast, w  których zebrano dokumentację filmową: ponad 60

 • liczba uczestników debat na temat krajobrazu kulturowego: ponad 1 500

 • liczba wyświetleń filmów dotyczących kampanii na YouTube – ponad 75 000

 • w spotach promujących kampanię wystąpili aktorzy serialu „Ranczo”

 • w tworzenie filmu i  spotu „Krajobraz Mojego Miasta” włączył się aktor Robert Gonera

***

Kampania społeczna „Krajobraz Mojego Miasta” została zainaugurowana w 2016 roku przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Celem kampanii „Krajobraz Mojego Miasta” jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej krajobrazu kulturowego i potrzeby jego ochrony. Krajobraz miejski ma niebagatelne znaczenie dla jakości życia codziennego mieszkańców i wpływa na atrakcyjność turystyczną miast. Stanowi pole międzypokoleniowego dialogu, jest tłem dla ważnych wydarzeń i przemian społecznych oraz przestrzenią o dużym znaczeniu dla dziedzictwa regionu.

 

***

Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, będąca eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie. Instytut, realizując swoje zadania statutowe, uznaje, że zarówno zabytki, jak i niematerialny dorobek kulturowy poprzednich pokoleń są świadectwem naszej przeszłości i jako ważna część naszego dziedzictwa mogą stanowić trwały fundament wspólnej przyszłości i zrównoważonego rozwoju naszej Ojczyzny.

 

Żaneta Kurczyńska

Synertime

 

Tytuł
Podpis
Treść
Komentarze są opiniami użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Więcej informacji
SKONTI
Wulkanizacja

 

   WRÓŻKA

     Karty klasyczne

     Karty tarota

      Portret numerologiczy

     tel.509349490

 

 

 

 

            MIEJSCE DO WYKORZYSTANIA NA TWOJE INFORMACJE

     specjalista

    DERMATOLOG I WENEROLOG

dr n. med. MAGDALENA KIEDROWICZ

dermatochirurgia,

onkologia skóry,

dermatologia estetyczna

ul. Niedziałkowskiego 6B/1, Świnoujście

rejestracja telefoniczna tel. 510 034 332

GINEKOLOG - POŁOŻNIK

dr n. med. Marek Adam Brzuchalski

specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

lekarz medycyny estetycznej

ul. Niedziałkowskiego 6A / 4

Rejestracja tel. 516 076 294, 600 991 695

     GABINET NEUROLOGICZNY

          Małgorzata Frąckowiak

przyjęcia: ul. Konstytucji 3-go Maja 10 (obok apteki)

  poniedziałek 15.00-17.00, czwartek 14.00-16.30

        Międzyzdroje, ul. Ustronie leśne 12 c

piątek godz. 17.00-19.00, pozostałe dni po uzgodnieniu telefonicznym

       tel. 602 158 940

    

 

 

EWA NIEDZIELCZYK

  INTERNISTA

specjalista chorób płuc

gabinet, ul. Dąbrowskiego 4, pok.128

sobota 10.00 – 12.00

rejestracja telefoniczna

tel. 607 39 48 48 , 91 321 44 55

 

STOMATOLOGIA

NZOZ CHRIS DENT

KRZYSZTOF GMYREK

ul. Małopolska 53

przyjęcia prywatne oraz w ramach

umowy z NFZ (w tym protetyka)

rejestracja telefoniczna

tel.91 321 54 88, + 48 604 577 609

  COLOR DOPPLER

          gabinet internistyczny

          ul. MAŁOPOLSKA 51

          rejestracja telefoniczna

od pn. do sob. w godz. 09.00 - 18.00

tel. 91 327 19 16 ; kom. 608 63 82 63

     specjalista chorób wewnętrznych

       Marek Borowski

USG SERCA z kolorowym Dopplerem,

Holter - EKG (24 h),

USG jamy brzusznej,

prostaty, jąder, tarczycy

USG NACZYŃ z kolorowym Dopplerem

 

GABINET NEUROLOGICZNY

JACEK KOŁODZIEJ

    NEUROLOG

przyjęcia: Pasaż Centrum od ul. Boh. Września 6

środa 16.00 – 18.00, czwartek 18.00 – 20.00

tel. kontaktowy 502 525 870

    WIZYTY DOMOWE

lekarz medycyny pracy

spec. rehabilitacji kardiologicznej, fizjoterapii i balneologii

M. Krystyna Wasilewska - Zużałek

Świnoujście, ul. Boh. Września 6, wtorki, piątki 18 -19

Międzyzdroje, ul. M. Dąbrowskiej 6 , codzinnie 16 - 17

Rej. tel. 91 328 02 12, 601 87 19 20

CERTYFIKATY KIEROWCÓW, MARYNARZY:

NORWESKIE, DUŃSKIE, MIĘDZYNARODOWE

-badania profilaktyczne, książeczki zdrowia

EKG - choroby  serca, stawów, kręgosłupa

Rejestracja telefoniczna

 

 

GABINET GASTROENTEROLOGICZNY

Anna Popiela-Schiller

Gastroenterolog

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Świnoujście, ul. Sikorskiego 2 (obok apteki "Arnika")

Rejestracja telefoniczna

+48 501 070 827

Ernest Pyrkosz

ORTOPEDA

 • profilaktyka stawów biodrowych u niemowląt
 • wady postawy
 • zespoły bólowe narządów ruchu
 • leczenie zmian zwyrodnieniowych i pourazowych
 • badania medycyny sportowej dzieci i młodzieży

Świnoujście, ul. Piastowska 60

wtorek 17:00- 18:00, piątek 15:30-17:00

Rejestracja telefoniczna 606 387 618

specjalista ginekolog-położnik

Maria Czajkowska

USG 4D położniczo- ginekologiczne

certyfikat USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

przyjmuje prywatnie: wtorek, czwartek od godz. 16:00

ul. Boh. Września 27 (vis a vis przeprawy promowej)

rejestracja telefoniczna: 607 31 00 51

RADCA PRAWNY Dorota Krzemień-Osuch

 • porady prawne, reprezentacja przed sądami,
 • spadki, sąd pracy,
 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych (KRS)

 Świnoujście, ul. Armii Krajowej 9/2 (wejście od ul. Monte Cassino 42-brama)

kontakt po uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 91 321 93 30, 605 426 340      e-mail: biuro@kancelaria-osuch.pl

Drewno kominkowe i opałowe

tel. 693 399 346, 91 418 82 68

Sprzedam w dobrej cenie znakomite lokale użytkowe w centrum miasta Świnoujście . Pierwsze piętro na wprost schodów w Pasażu Centrum od ul. Armii Krajowej. Powierzchnia jednego lokalu 28,6 m2, a drugiego 19,1 m2 z możliwością połączenia w jedno duże pomieszczenie ( pomiędzy lokalami jest wykonana niedawno ścianka działowa). Telefon 601 77 92 54

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Kondzielewska
MARIUS Usługi Pogrzebowe
WYSPIARZ niebieski