WYSPIARZ niebieski
AKTUALNOŚCI NA WYSPACH

09.08.2019 8:01

Środowiskowy przekręt

Jak przysłowiowe grzyby po deszczu w uzdrowiskowym i wczasowym mieście także z funkcjami portowymi powstają inwestycje, które ewidentnie zakłócają utrzymywaną w Świnoujściu przez wiele lat równowagę pomiędzy sferą turystyczno-uzdrowiskową, a przemysłową. Najnowszy przykład to powstałe w 2018 r. na terenie dawnej Porta Petrol dwa naziemne zbiorniki paliwowe o pojemności 36 tys m3. Podstawą do wydania pozwolenia na ich budowę była zawierająca naszym zdaniem poważne błędy merytoryczne decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana z upoważnienia prezydenta przez Beatę Tułodziecką-Terenda , naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa. Wydawałoby się, że ten wydział winien stać na straży ochrony naszego wyspiarskiego środowiska, co jednak w świetle niektórych dokumentów okazuje się tylko pozorne. Do całej sprawy odniósł się zgodnie z obowiązującym prawem jeden z mieszkańców Świnoujścia. Ostatecznie po długotrwałych administracyjno- prokuratorsko-sądowych perypetiach owego mieszkańca okazało się 24 lipca br., że w tym przypadku „nie doszło do naruszenia jego praw” bowiem „brak jest jego własnego osobistego interesu, który wymagałby ochrony” . Prostymi słowy masz prawo występować w sprawach środowiskowych, ale jakby co ...to okazuje się, że jesteś osobą nieuprawnioną. Karkołomne, ale prawdziwe.

 

 

Rzecz dotyczy działki nr 209/2 przy ul, Karsiborskiej 35, obok nabrzeża 87 i nieopodal świnoujskiej oczyszczalni ścieków. Przed laty funkcjonowała tam firma Porta Petrol z 11 zbiornikami podziemnymi na olej napędowy (o łącznej pojemności 72.960 m3), Teraz po zmianach właścicielem jest Baltchem S.A Zakłady Chemiczne w Szczecinie. Właśnie ta firma po uzyskaniu w świnoujskim Urzędzie Miasta decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i otrzymaniu pozwolenia na budowę od wojewody szczecińskiego wybudowała dodatkowo na tej działce dwa naziemne zbiorniki na 36 tys m3 (jeden na 22 tys m3, a drugi na 14 tys m3). O zdanie na ten temat bynajmniej nie zapytano świnoujskich radnych....

Zaskakująca decyzja obarczona poważnymi błędami

Firma Baltchem SA Zakłady Chemiczne w Szczecinie złożyła 23 kwietnia 2017 r do Prezydenta Miasta Świnoujście wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu zdolności magazynowej Terminala Przeładunkowego w Świnoujściu ul. Karsiborska 35 należącego do wymienionej firmy. Decyzją (nr WOS.6220.1.52017.BZ) o środowiskowych uwarunkowaniach z upoważnienia prezydenta Beata Tułodziecka-Terenda, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa w orzeczeniu stwierdziła „brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na zwiększeniu zdolności magazynowej Terminala Przeładunkowego w Świnoujściu, ul. Karsiborska 35, należącego do Baltchem SA Zakłady Chemiczne w Szczecinie”

Jak dalej pisze w decyzji naczelniczka prezydent wystąpił o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu czy realizacja tego przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. RDOŚ w Szczecinie pismem z dnia 13 czerwca 2017 r wyraził opinię, że „nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko”. Prezydent Miasta Świnoujście - jak pisze Tułodziecka-Terenda – będąc organem prowadzącym postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zdecydował, iż '”realizacja w/w przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko”. Faktycznie w tym momencie chciałoby się rzec, że to przysłowiowa „bułka z masłem” takie dwa naziemne zbiorniki paliwowe.

W decyzji naczelnik Tułodzieckiej-Terendy czytamy dalej, że teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako tereny produkcyjno-składowe. Ustalenia szczegółowe jak podaje brzmią : „funkcja terenu – teren bazy paliw do zachowania” . I tu się zaczynają poważne kontrowersje i błędy. Otóż zapis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miasta Świnoujście w tym punkcie dotyczącym tego właśnie obszaru - w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu brzmi zdecydowanie inaczej: „zabudowa i zagospodarowanie terenu ograniczone do minimum niezbędnego dla sprawnego funkcjonowania bazy paliw” . Ktoś może powiedzieć, że przy budowie nowych 2 zbiorników chodzi przecież o zapewnienie sprawnego funkcjonowania bazy paliw. Nic bardziej mylnego, bowiem, w tym właśnie §69 dla tego terenu nie ujęto ŻADNYCH dopuszczalnych wskaźników powierzchni zabudowy. Takowe zaś ujęto w poprzedzającym i następnym paragrafie dla innych pobliskich terenów. Wskazuje to na brak możliwości rozbudowy czegokolwiek na tym terenie , które to jest „ograniczone do minimumh. Idąc tym oczywistym tokiem rozumowania bez zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli zgody Rady Miasta Świnoujście nic nowego na tym terenie nie powinno powstać!

Mimochodem jakby w tekście 12-stronicowej decyzji dwukrotnie pojawia się też na dalszych stronach sformułowanie, że przedsięwzięcie (czyli te dwa nowe zbiorniki do wybudowania) jest zlokalizowane w granicach Portu Morskiego w Świnoujściu. I tu pojawia się kolejny zasadniczy błąd. Otóż ustawa z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko w artykule 75. 1 mówiącym o tym kto jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Określa w punkcie pierwszym, że „regionalny dyrektor ochrony środowiska w przypadku:” m.in. wydaje takie decyzje dotyczące zgodnie z podpunktem „c) przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich” . A zatem jakąkolwiek decyzję w tej sprawie na obszarach portów morskich winien wydawać Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, a nie naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta Świnoujście. Innymi słowy przy dwóch takich podstawowych błędach krótko mówiąc ta inwestycja powstała w niezgodzie z prawem.

W błąd wpisuje się również decyzja wydana z upoważnienia wojewody zachodniopomorskiego o pozwoleniu na budowę, choć tu już w tytule podaje się, że jest to budowa dwóch zbiorników magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terminalu Przeładunkowym przy ul. Karsiborskiej 35 w Świnoujściu na terenie portu morskiego. Zatem nie jest to enigmatyczne dość zwiększenie zdolności magazynowej jak to napisano w decyzji świnoujskiej naczelnik. Niemniej jednak w decyzji wojewody powoływano się w uzasadnieniu na decyzję Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 11.08.2017 r (czyli tę podpisaną z upoważnienia przez Tułodziecką-Terendę) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko. Tę jednak decyzję jak wykazaliśmy powyżej - z uwagi na obszar morski - winien wydać Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie o czym urzędnik przygotowujący dokument z upoważnienia wojewody powinien przecież wiedzieć.

Ta niepokojąca suma błędów, która jednak przekłada się na kolejne zagrożenie środowiskowe dla Świnoujścia skłania do wysnucia podejrzeń. Czy aby to decyzyjne zagmatwanie i omijanie przepisów prawa nie jest związane z jakimiś personalnymi zależnościami? Czy nie było tak,że sprawę zgody na budowę 2 zbiorników trzeba było już przesądzić w Świnoujściu i to bez zmiany planu i decyzji Rady Miasta? Rodzi się wiele kolejnych pytań... .

Więcej w papierowym wydaniu gazety

zdjecie
Tytuł
Podpis
Treść
Komentarze są opiniami użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Więcej informacji
SKONTI
Wulkanizacja
Skład Węgla

Sprzedam w dobrej cenie znakomite lokale użytkowe w centrum miasta Świnoujście . Pierwsze piętro na wprost schodów w Pasażu Centrum od ul. Armii Krajowej. Powierzchnia jednego lokalu 28,6 m2, a drugiego 19,1 m2 z możliwością połączenia w jedno duże pomieszczenie ( pomiędzy lokalami jest wykonana niedawno ścianka działowa). Telefon 601 77 92 54

Konsultacje okulistyczne

Prof. dr hab. n. med.

Olgierd Palacz

Przyjmuje raz w miesiącu.

Rejestracja w Przychodni Lekarskiej

Tadeusz Czajka

Tel. 91 321 94 44

lekarz medycyny pracy

spec. rehabilitacji kardiologicznej, fizjoterapii i balneologii

M. Krystyna Wasilewska - Zużałek

Świnoujście, ul. Boh. Września 6, wtorki, piątki 18 -19

Międzyzdroje, ul. M. Dąbrowskiej 6 , codzinnie 16 - 17

Rej. tel. 91 328 02 12, 601 87 19 20

CERTYFIKATY KIEROWCÓW, MARYNARZY:

NORWESKIE, DUŃSKIE, MIĘDZYNARODOWE

-badania profilaktyczne, książeczki zdrowia

EKG - choroby  serca, stawów, kręgosłupa

Rejestracja telefoniczna

 

 

Gabinet stomatologiczny

Lek. stom. J. Burzyńska-Kowalska

  • kompleksowe leczenie stomatologiczno-protetyczne, wybielanie zębów, periodentologia, zabiegi z medycyny estetycznej

                Godziny przyjęć

od poniedziałku do czwartku godz. 12:00- 18:00

tel. 91 321 85 70, 604 081 631

Świnoujście, ul. Monte Cassino 2

    

 

GABINET GASTROENTEROLOGICZNY

Anna Popiela-Schiller

Gastroenterolog

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Świnoujście, ul. Sikorskiego 2 (obok apteki "Arnika")

Rejestracja telefoniczna

+48 501 070 827

Ernest Pyrkosz

ORTOPEDA

  • profilaktyka stawów biodrowych u niemowląt
  • wady postawy
  • zespoły bólowe narządów ruchu
  • leczenie zmian zwyrodnieniowych i pourazowych
  • badania medycyny sportowej dzieci i młodzieży

Świnoujście, ul. Piastowska 60

wtorek 17:00- 18:00, piątek 15:30-17:00

Rejestracja telefoniczna 606 387 618

specjalista ginekolog-położnik

Maria Czajkowska

USG 4D położniczo- ginekologiczne

certyfikat USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

przyjmuje prywatnie: wtorek, czwartek od godz. 16:00

ul. Boh. Września 27 (vis a vis przeprawy promowej)

rejestracja telefoniczna: 607 31 00 51

RADCA PRAWNY Dorota Krzemień-Osuch

  • porady prawne, reprezentacja przed sądami,
  • spadki, sąd pracy,
  • obsługa prawna podmiotów gospodarczych (KRS)

 Świnoujście, ul. Armii Krajowej 9/2 (wejście od ul. Monte Cassino 42-brama)

kontakt po uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 91 321 93 30, 605 426 340      e-mail: biuro@kancelaria-osuch.pl

Drewno kominkowe i opałowe

tel. 693 399 346, 91 418 82 68

WYSPIARZ niebieski