WYSPIARZ niebieski
AKTUALNOŚCI NA WYSPACH

12.10.2017 8:38

Statut Miasta ...a życie

Wczorajsze nagłe, dość niespodziewane i kategoryczne przerwanie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Świnoujście przez jej przewodniczącego Dariusza Śliwińskiego (PO) w zasadzie na początku jej obrad, bez rozwinięcia tematu i nie dopuszczenie do głosu reprezentującego mieszkańców Zarządu Osiedla Warszów wywołuje kontrowersje i społeczne wzburzenie, które uwidoczniło się już po tej decyzji. Poniżej dla przypomnienia cytujemy zapisy Statutu Miasta w oparciu o który działa Rada Miasta. Wnioski każdy może sam wysnuć.

 

§ 55. 1. Przewodniczący może przerwać sesję na czas określony, w szczególności w przypadkach: a) niemożności rozpatrzenia wszystkich punktów zatwierdzonego porządku dziennego obrad, b) braku materiałów lub ich niekompletności, uniemożliwiających rozpatrzenie spraw, c) braku kworum – w tym przypadku imiona i nazwiska radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady odnotowuje się w protokole sesji, d) zakłócenia porządku na sali obrad przez radnych, e) zakłócenia porządku obrad przez publiczność – do czasu jej usunięcia i przywrócenia porządku.

§ 49. 1. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków formalnych, a w szczególności dotyczących: - stwierdzenia kworum, - zmiany porządku obrad, - ograniczenia czasu wystąpień, - głosowania imiennego, - zamknięcia listy mówców, - zarządzenia przerwy, - przestrzegania zasad porządku obrad, - reasumpcji głosowania. 11 2. Zgłoszone wnioski formalne przewodniczący poddaje niezwłocznie pod głosowanie. Wniosek uznaje się za przyjęty, po uzyskaniu zwykłej większości głosów. 

§ 50. 1. Po wyczerpaniu listy mówców przewodniczący zamyka dyskusję i rozpoczyna procedurę głosowania nad projektem uchwały. 2. Po rozpoczęciu procedury głosowania przewodniczący może udzielić radnym głosu tylko w przypadku zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania. 

§ 54. 1. Rada może obradować również na sesjach nadzwyczajnych zwołanych na wniosek prezydenta lub co najmniej 1/4 pełnego składu rady. 

1) wniosek musi zawierać proponowany porządek obrad i przedkładane przez wnioskodawców projekty uchwał; 

2) Przewodniczący zwołuje sesję nadzwyczajną najpóźniej siódmego dnia, licząc od dnia następnego po dniu złożenia wniosku; 

3) do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał; 

4) o zwołaniu sesji nadzwyczajnej przewodniczący powiadamia radnych nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed terminem sesji.  

2. Do porządku obrad sesji nadzwyczajnej, za zgodą wnioskodawców, zmiany mogą być wprowadzone tylko bezwzględną większością głosów pełnego składu rady. 

§ 65 1. Radny może zabrać głos w dyskusji nad projektem uchwały trzykrotnie. Pierwsze wystąpienie nie może trwać dłużej niż 5 minut. Kolejne wystąpienia nie mogą być dłuższe niż po 2 minuty. 2. Ograniczeń czasowych nie stosuje się do wystąpień: 1) przedstawicieli władz centralnych i regionalnych biorących udział w sesji i innych zaproszonych gości; 2) referujących w sprawach objętych porządkiem obrad: prezydenta, skarbnika, sekretarza osoby upoważnionej przez prezydenta, przewodniczącego właściwej komisji rady oraz sprawozdawców projektu uchwały. 

 

Tytuł
Podpis
Treść
Komentarze są opiniami użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Więcej informacji
SKONTI
Wulkanizacja
Szkola muzyczna

Konsultacje okulistyczne

Prof. dr hab. n. med.

Olgierd Palacz

Przyjmuje raz w miesiącu.

Rejestracja w Przychodni Lekarskiej

Tadeusz Czajka

Tel. 91 321 94 44

lekarz medycyny pracy

spec. rehabilitacji kardiologicznej, fizjoterapii i balneologii

M. Krystyna Wasilewska - Zużałek

Świnoujście, ul. Boh. Września 6, wtorki, piątki 18 -19

Międzyzdroje, ul. M. Dąbrowskiej 6 , codzinnie 16 - 17

Rej. tel. 91 328 02 12, 601 87 19 20

CERTYFIKATY KIEROWCÓW, MARYNARZY:

NORWESKIE, DUŃSKIE, MIĘDZYNARODOWE

-badania profilaktyczne, książeczki zdrowia

EKG - choroby  serca, stawów, kręgosłupa

Rejestracja telefoniczna

 

 

Gabinet stomatologiczny

Lek. stom. J. Burzyńska-Kowalska

  • kompleksowe leczenie stomatologiczno-protetyczne, wybielanie zębów, periodentologia, zabiegi z medycyny estetycznej

                Godziny przyjęć

od poniedziałku do czwartku godz. 12:00- 18:00

tel. 91 321 85 70, 604 081 631

Świnoujście, ul. Monte Cassino 2

    

 

GABINET GASTROENTEROLOGICZNY

Anna Popiela-Schiller

Gastroenterolog

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Świnoujście, ul. Sikorskiego 2 (obok apteki "Arnika")

Rejestracja telefoniczna

+48 501 070 827

PRYWATNY GABINET ORTOPEDYCZNY

lek. med. Mariusz Dydyk

specjalista ortopeda - traumatolog

Poradnia Rodzinna

ul. Dąbrowskiego 4                      Rejestracja

parter                                       tel. 504 288 846

Konsultacja ortopedyczna dorosłych i dzieci

   USG stawów biodrowych niemowląt,

                 USG narządów ruchu

Ernest Pyrkosz

ORTOPEDA

  • profilaktyka stawów biodrowych u niemowląt
  • wady postawy
  • zespoły bólowe narządów ruchu
  • leczenie zmian zwyrodnieniowych i pourazowych
  • badania medycyny sportowej dzieci i młodzieży

Świnoujście, ul. Piastowska 60

wtorek 17:00- 18:00, piątek 15:30-17:00

Rejestracja telefoniczna 606 387 618

specjalista ginekolog-położnik

Maria Czajkowska

USG 4D położniczo- ginekologiczne

certyfikat USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

przyjmuje prywatnie: wtorek, czwartek od godz. 16:00

ul. Boh. Września 27 (vis a vis przeprawy promowej)

rejestracja telefoniczna: 607 31 00 51

RADCA PRAWNY Dorota Krzemień-Osuch

  • porady prawne, reprezentacja przed sądami,
  • spadki, sąd pracy,
  • obsługa prawna podmiotów gospodarczych (KRS)

 Świnoujście, ul. Armii Krajowej 9/2 (wejście od ul. Monte Cassino 42-brama)

kontakt po uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 91 321 93 30, 605 426 340      e-mail: biuro@kancelaria-osuch.pl

Drewno kominkowe i opałowe

tel. 693 399 346, 91 418 82 68

WYSPIARZ niebieski